Päihdelääketieteen yksikkö

  • Suomi

Julkaisut 2002 2015

  • 52 Artikkeli
  • 7 Katsausartikkeli
  • 1 Kokoomateos tai erikoisnumero
  • 1 Väitöskirja

Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen ja hoito

Castrén, S., Pakkanen, A-M. & Alho, H., 2015, julkaisussa : Suomen lääkärilehti. 70, 21, s. 1497-1501 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Alkoholiongelmaisen hoito : Käypä hoito -suosituksen päivitystiivistelmä

Alho, H., Eskola, K., Aalto, M., Autti-Rämö, I., Holopainen, A., Kaarne, T., Komulainen, J., Niemelä, S., Niemelä, O., Simojoki, K., Sundqvist, M. & Vorma, H., 2015, julkaisussa : Duodecim. 131, 24, s. 2384-2385 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Alkoholiriippuvuus

Aalto, M. (toim.), Alho, H. (toim.), Kiianmaa, K. (toim.) & Lindroos, L. (toim.), 2015, 3. uud. p. toim. Helsinki : Duodecim. 272 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Misuse and diversion of agonist opioid treatment medicines: assessment of the scale of the problem and review of the changing environment for care in the Nordic countries

Alho, H., Jansen, J., Krajci, P., Littlewood, R., Runarsdottir, V. & Nyberg, F., lokakuuta 2015, julkaisussa : Heroin Addiction and Related Clinical Problems . 17, 5, s. 43-49 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Rahapeliongelmaisten hoito on vielä hajanaista

Castrén, S., Salonen, A. H., Lahti, T. & Alho, H., 2015, julkaisussa : Suomen lääkärilehti. 70, 10, s. 650-655 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu