• PostiosoiteNäytä kartalla

    Unioninkatu 35 (P.O. Box 18)

    00014 University of Helsinki

    Suomi

Organisaation profiili

Väestöntutkimuksen yksikön tutkimuksessa väestötieteeseen yhdistyvät useiden tieteenalojen näkökulmat ja lähestymistavat. Yksikössä tutkitaan erityisesti väestöryhmien välisiä eroja terveydessä ja kuolleisuudessa, väestön ikääntymistä, sosiaalista eriarvoisuutta sekä lastensaantiin ja perheisiin liittyviä ilmiöitä. Tutkimusaineistoina käytetään monipuolisia rekisteriaineistoja, geneettisiä ja kliinisiä tietoja sisältäviä kyselytutkimusaineistoja, kliinisiä näytteitä sekä näiden aineistojen erilaisia yhdistelmiä. Suomalaista yhteiskuntaa koskevien tutkimusten lisäksi yksikössä tehdään tutkimusta kansainvälisissä yhteishankkeissa.

Väestöntutkimuksen yksikkö toteuttaa Väestö, terveys ja elinolot (VTE) –seminaaria yhteistyössä Sosiaalitieteiden tohtoriohjelman kanssa ja on osana opetusta Sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa, väestötieteen opintosuunnassa. Väestöntutkimuksen yksikköä johtaa väestötieteen professori Pekka Martikainen.

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai