Julkaisut 2012 2019

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2019

Luottamus poliittisen osallistumisen sosioekonomisten erojen selittäjänä

Lahtinen, H. A., Wass, H. M. & Hiilamo, H. T., 16 toukokuuta 2019, Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut. Bäck, M. & Kestilä-Kekkonen, E. (toim.). Helsinki: Valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto, s. 138-155 18 Sivumäärä 8. (Valtiovarainministeriön julkaisuja; nro 2019:31).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Open access
2018

Collecting an International Database of Twin Cohorts to Analyze How Society Modifies Genetic and Environmental Influences

Silventoinen, K. T., 2018, SAGE Research Methods Cases Part 2 . Sage

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Using register-linkage data to study intergenerational continuity of criminal offending: Finland as a case example

Aaltonen, M. & Mikkonen, J., 30 kesäkuuta 2018, Intergenerational Continuity of Criminal and Antisocial Behaviour: An International Overview of Studies. Eichelsheim, V. I. & van de Weijer, S. G. A. (toim.). Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, s. 13-27 15 Sivumäärä (Routledge Studies in Criminal Behaviour).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2017

Geenit ja kasvuympäristö psykologisten piirteiden taustalla

Latvala, A. E. & Silventoinen, K. T., 2017, Kiehtovat geenit: Mihin geenitietoa käytetään?. Jokela, M., Oja-Leikas, M. & Rova, M. (toim.). Helsinki: Duodecim, 4 Sivumäärä 20

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Rajoittavatko geenit tahtomme vapautta?

Silventoinen, K. T. & Ylikoski, P. K., 2017, Kaikki vapaudesta . Enqvist, K., Hetemäki, I. & Tiilikainen, T. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 245-246 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

2016

Terveys ja poliittinen kiinnittyminen …

Mattila, V. M., Lahtinen, H. A., Rapeli, L. & Wass, H. M., 2016, Poliittisen osallistumisen eriytyminen – Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Oikeusministeriö, s. 415-434 20 Sivumäärä (Selvityksiä ja ohjeita; Vuosikerta 2016, nro 28).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2015

Children’s anthropometrics and later disease incidence

Silventoinen, K., 2015, Handbook of Economics and Human Biology. Komlos, J. & Kelly, I. (toim.). Oxford University Press

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Demokratia, nuorten poliittinen osallistuminen ja yhdenvertainen yhteiskunnallinen toimijuus hallitusohjelmassa

Wass, H. M., Lahtinen, H. A. & Ahonen, P. P., 25 marraskuuta 2015, Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarja. Pekkarinen, E. & Aapola-Niemi, S. (toim.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Terveyden vaikutus nuorten vaaliosallistumiseen ja käsityksiin perusturvasta

Lahtinen, H., Wass, H. & Sund, R., 6 maaliskuuta 2015, Ihmisarvoinen nuoruus: nuorisobarometri 2014. Myllyniemi, S. (toim.). Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuorisotutkimusseura, s. 171-182 14 Sivumäärä (Julkaisuja ; nro 159)(NUORAn julkaisuja ; nro 51)(Verkkojulkaisuja ; Vuosikerta 71).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
2014

Adult Learners in Finland: Formal Adult Education as an Opportunity for Reducing Inequality?

Kilpi-Jakonen, E., Sirniö, O. & Martikainen, P., 2014, Adult Learning in Modern Societies: An International Comparison from a Life-course Perspective. Blossfeld, H-P., Kilpi-Jakonen, E., Vono de Vilhena, D. & Buchholz, S. (toim.). Cheltenham: Edward Edgar, s. 204-222 19 Sivumäärä 10. (eduLIFE Lifelong Learning).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Geenien ja ympäristön välinen vuorovaikutus

Silventoinen, K. & Latvala, A., 2014, Käyttäytymisgenetiikka : geeneistä yhteiskuntaan. Latvala, A. & Silventoinen, K. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 85-98 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ihmiskuva

Silventoinen, K., Latvala, A. & Ylikoski, P., 2014, Käyttäytymisgenetiikka : geeneistä yhteiskuntaan. Latvala, A. & Silventoinen, K. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 316-335 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Perhe- ja kaksostutkimukset

Silventoinen, K., 2014, Käyttäytymisgenetiikka: geeneistä yhteiskuntaan. Gaudeamus, 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Terveys, kuolleisuus ja ikääntyminen

Silventoinen, K., 2014, Johdatus sosiologian perusteisiin. Helsinki: Gaudeamus, 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2013

The impact of HIV on communities in North-Central Namibia

Shemeikka, R., Notkola, V., Kuhanen, J., Moustgaard, H., Matengu, K., Kontio, K. & Siiskonen, H., 2013, HIV/AIDS in Southern Africa. Challenges, Policies, Actors. Pallotti, A. & Zamponi, M. (toim.). Rimini: La Pieve Poligrafica Editore

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2012

Hoivariski ja siihen vaikuttavat tekijät

Einiö, E., Martikainen, P., Moustgaard, H. & Saarioja, S., 2012, Hoivariski ja hoivavakuutukset. Valkonen, T. (toim.). Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Terveyserot jatkavat kasvuaan

Lahelma, E., Martikainen, P., Pietiläinen, O. & Tarkiainen, L., 2012, Kansan terveys, yksilön hyvinvointi. Reivinen, J. & Vähäkylä, L. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 21-36 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Twin studies on anthropometrics: exploring the role of genetic and environmental factors

Silventoinen, K., Yokoyama, Y. & Rasmussen, F., 2012, Handbook of Growth and Growth Monitoring in Health and Disease. Preedy, V. (toim.). Springer Science, s. 59-72 3057 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Vuoden 2004 alkoholin hinnanalennus, alkoholihaitat ja alkoholipoliittiset johtopäätökset.

Herttua, K., 2012, Kuin kala verkossa. Ihminen ja alkoholi. .

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Yli 75-vuotiaiden perherakenne, laitosasuminen ja kuolleisuus

Einiö, E. & Martikainen, P., 2012, Kohti parempaa vanhuutta: Konsensuskokous 2012. Duodecim, 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen