• Postiosoite

    Suomi

Organisaation profiili

Yksikön profiili

Kliininen tuotantoeläinlääketieteen osasto toimii kahdessa paikassa: Mäntsälässä Saaren kartanossa ja Helsingissä Viikin kampuksella.

Saaren yksikössä sijaitsevat kotieläinten lisääntymistieteen sekä tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon oppiaineet. Lisääntymistieteessä tutkitaan ja opetetaan tärkeimpien suomalaisten kotieläinten lisääntymistä; tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidossa keskitytään lähinnä märehtijöihin ja sikoihin. Saarella toimii myös yksi Yliopistollisen eläinsairaalan osastoista, Tuotantoeläinsairaala, jonka toimintamuotoja ovat ambulatorinen klinikka, tuotantoeläimiä hoitoon ottava sairaala ja poliklinikka.

Helsingin yksikössä on eläintenpidon ja hyvinvoinnin  oppiaine, jonka opetukseen kuuluvat kotieläinten ruokinta, tuotantoympäristö, sekä eläinten hyvinvointi, etologia ja eläinsuojelu.

Sekä Saarella että Helsingissä on tutkimuslaboratorio. Saaren yksikön laboratorio on pääasiassa keskittynyt potilasnäytteisiin ja lähinnä lisääntymistieteen tutkimustoimintaa tukevaan laboratoriotyöhön. Helsingin laboratorio palvelee kumpaakin kliinistä osastoa, ja potilasnäytteiden analysoinnin lisäksi laboratoriossa on mahdollisuus laajaan tutkimustoimintaan. Helsingissä on lisäksi eläinten käyttäytymisen kuvaamisen ja analysoinnin tekniikoihin erikoistunut etologian laboratorio.

Opetusalalalta käsin organisoidaan Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskusta, joka on Helsingin Yliopistossa alan tutkijoiden yhteistyöverkosto. Valtakunnallisen Eläinten hyvinvoinnin tutkijakoulun 2010-2013 toimikauden painopisteinä ovat eläinten hyvinvointi monitieteisesti sekä kliininen eläinlääketieteellinen tutkimus. Osastolle on sijoitettu myös Eläinten hyvinvointikeskus, kansallinen Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama yhteistyöverkosto.

http://www.vetmed.helsinki.fi/saari/index.htm

Tieteenalat

  • 413 Eläinlääketiede

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai