Organisaation profiili

Yksikön profiili

Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus on eläinten käyttäytymistä ja hyvinvointia tutkivien monitieteellinen asiantuntijayhteisö. Tutkijoiden taustat ovat eläinlääketieteen lisäksi mm. biologiassa, kotieläintieteessä ja kognitiotieteissä sekä maatalousteknologiassa. Keskus perustettiin sateenvarjomaiseksi organisaatioksi vuonna 2003, ja varjon alla työskentelee parikymmentä tutkijaa, joista puolet ovat jatko-opiskelijoita.

Tieteenalat

 • 413 Eläinlääketiede
 • eläinten hyvinvointi
 • kipukäyttäytyminen
 • sairauskäyttäytyminen
 • leikki
 • emokäyttäytymkinen
 • 412 Kotieläintiede, maitotaloustiede
 • eläinteknologia
 • 119 Muut luonnontieteet
 • eläinten käyttäytymistiede
 • eläin-ihmissuhde
 • 6162 Kognitiotiede

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai