Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkimusyksiköt

  • Suomi

  • Suomi

Julkaisut

Suodatin
Tutkimusraportti
2020

Koronakriisin yhteiskunnalliset vaikutukset: globaali järjestelmä ja Eurooppa

Heinonen, S., Elina, H., Aunesluoma, J. H., Meristö, T., Aunesluoma, J., Pantzar, M., Heiskanen, E., Hiilamo, H., Lonka, K., Vaattovaara, M. K. & Hukkinen, J., 1 kesäkuuta 2020, Helsinki: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta. 268 Sivumäärä (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu; nro 1/2020)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Nuorten työntekijöiden työkyky ja työterveyshuollon palvelujen käyttö

Sumanen, H., Harkko, J., Lahti, J., Ketonen, E-L., Pietiläinen, O. & Kouvonen, A., 2020, Kotka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. 30 Sivumäärä (Xamk tutkii; nro 13)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Sivistysihanteen jäljillä

Miettinen, T., 12 helmikuuta 2020, Helsinki: Sitra. 42 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Suomen ensimmäinen geoterminen lämpövoimala Otaniemessä

Nordberg, J. & Rask, M., 2020, Espoo: Aalto-yliopisto. 20 Sivumäärä (Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER; nro 3/2020)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Valtiotieteen tohtorit ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Stewart, T. R., 2 kesäkuuta 2020, Helsinki: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta. 20 Sivumäärä (Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja; nro 154)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
2019
Open access

Country report on Living independently and being included in the community - Finland

Katsui, H., Valkama, K. & Kröger, T., 20 toukokuuta 2019, Bryssel: The Academic Network of European Disability Experts (ANED). 22 Sivumäärä (The right to live independently and to be included in the community in the European States: ANED synthesis report; Vuosikerta 2018-19, nro Task 1.2)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Euroopan villit kortit ja mustat joutsenet

Aunesluoma, J. H. (toim.) & Kansikas, S. H. (toim.), 6 maaliskuuta 2019, Helsinki: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta. 80 Sivumäärä (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu; nro 6/2018)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

European Semester 2018/2019 country fiche on disability: Finland

Katsui, H., Valkama, K. & Kröger, T., 4 maaliskuuta 2019, Brussels: European Commission. 35 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Henkirikoskatsaus 2019

Lehti, M., 21 toukokuuta 2019, Helsinki: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 59 Sivumäärä (Katsauksia; nro 34/2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Interventions and engagement in ENERGISE Living Labs: Policy brief and recommendations

Laakso, S., Matschoss, K. & Heiskanen, E., 2019, ENERGISE project. 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

JIhadistinen liikehdintä Suomessa

Malkki, V. L. M. & Saarinen, J., 2019, Helsinki: Sisäasiainministeriö. 123 Sivumäärä (Sisäministeriön julkaisuja; nro 14:2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Jihadistinen verkkoviestintä ja Suomi

Malkki, V. L. M. & Pohjonen, M., 2019, Helsinki: Sisäasiainministeriö. 90 Sivumäärä (Sisäministeriön julkaisuja; nro 2019:15)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Kaupunkiseudut: ristiinvalotuksia ja rajanylityksiä : BEMINE-hankkeen loppuraportti

Bäcklund, P., Davoudi, S., Galland, D., Haapanen, M., Helminen, V., Hewidy, H., Hofstad, H., Honkatukia, J., Humer, A., Häkli, J., Kallio, K. P., Kanninen, V., Karppi, K., Kosonen, K-J., Koste, O-W., Lapintie, K., Lilius, J., di Marino, M., Mladenović, M. N., Raine, M. & 16 muuta, Nissinen, A., Purkarthofer, E., Ravetz, J., Rehunen, A., Ristimäki, M., Sahamies, K., Sankala, I., Smas, L., Storhammar, E., Suuronen, H., Tervo, H., Terämä, E., Tiitu, M., Tohmo, T., Vakkuri, J. & Westerlund, O., 2019, Espoo: Aalto-yliopisto. 163 Sivumäärä ( Aalto-yliopiston julkaisusarja. Crossover; nro 3/2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Kohti laadukkaita oikeusapupalveluita

Majamaa, K., Nieminen, K., Lepola, O., Rantala, K., Jauhola, L., Karinen, R., Luukkonen, T. & Kortelainen, J., 28 lokakuuta 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 222 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; Vuosikerta 2019, nro 60)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Kotoutumisen polku: Ilman huoltajaa tulleiden lasten oikeudet, tarpeet ja palvelut

Martiskainen, T. & Toivonen, V-M., 16 joulukuuta 2019, Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto. 83 Sivumäärä (Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu; nro 6/2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Koulujen monet kielet ja uskonnot: Selvitys vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilanteesta eri koulutusasteilla

Tainio, L., Kallioniemi, A., Hotulainen, R., Ahlholm, M., Ahtiainen, R., Asikainen, M., Avelin, L., Grym, I., Ikkala, J., Laine, M., Lankinen, N., Lehtola, K., Lindgren, E., Rämä, I., Sarkkinen, T., Tamm, M., Tuovila, E. & Virkkala, N., 24 tammikuuta 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 205 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nro 11/2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Living Lab country report: Finland

Heiskanen, E., Laakso, S., Apajalahti, E-L. & Matschoss, K., 2019, ENERGISE project. 49 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Making the right turn: A research update on evidence-based and promising post-exit supports for formerly incarcerated youth

Gagnon, J. C. & Barber, B. R., toukokuuta 2019, Washington DC: National Collaborative on Workforce and Disability for Youth, Institute for Educational Leadership. 28 Sivumäärä (Research Brief; Vuosikerta May 2019, nro Issue 5)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Nordic homicide report: Homicide in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, 2007–2016

Julkaisun otsikon käännös: Pohjoismaiden henkirikoskatsaus: Henkirikollisuus Tanskassa, Suomessa, Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa vuosina 2007-2016Lehti, M., Kivivuori, J., Bergsdóttir, G. S., Engvold, H., Granath, S., Jónasson, J. O., Liem, M., Okholm, M. M., Rautelin, M., Suonpää, K. & Syversen, V. S., 21 lokakuuta 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto, kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 67 Sivumäärä (Research Briefs; nro 37/2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon: analyyseja tasa-arvobarometrista 2017

Teräsaho, M. (toim.), Närvi, J. (toim.), Ylöstalo, H., Ollus, N., Tanskanen, M., Honkatukia, P., Kainulainen, H., Aapola-Kari, S., Kauhanen, A., Riukula, K., Salmi, M. & Lehtonen, J., 2019, THL. (Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Vuosikerta 2019, nro 6)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Online tools and user community for scaling up ENERGISE Living Labs: Deliverable 3.6

Laakso, S., Matschoss, K. & Heiskanen, E., 5 joulukuuta 2019, ENERGISE project. 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Osallistuvan budjetoinnin mallit ja trendit Suomessa vuosina 2009-2018

Ahonen, V. L. & Rask, M. T., 2019, Helsinki: Kuntaliitto. 18 Sivumäärä (Uutta kunnista : Kuntaliiton julkaisusarja; nro 2/2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Rangaistuskäytännön alueellinen yhtenäisyys kahdeksassa rikoslajissa

Kääriäinen, J., 9 joulukuuta 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto, kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 14 Sivumäärä (Katsauksia; nro 39/2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Rattijuopumuksen rangaistuskäytäntö sekä rattijuopumuksen, törkeän rattijuopumuksen ja törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen ajokieltokäytäntö

Kääriäinen, J., Aaltonen, O-P. & Kolehmainen, L., 23 huhtikuuta 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 96 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; Vuosikerta 2019, nro 37)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Open access
Tiedosto

Selvitys asiakkaiden kokemuksista muutoshankkeissa

Bäcklund, P. (toim.), 2019, Ympäristöministeriö.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Seuraamusjärjestelmä 2017: Kontrollijärjestelmä tilastojen ja tutkimusten valossa

Niemi, H. E. O. (toim.), 18 tammikuuta 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto, kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 200 Sivumäärä (Katsauksia; nro 32/2018)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Seuraamusjärjestelmä 2018: Kontrollijärjestelmä tilastojen ja tutkimusten valossa

Niemi, H. (toim.), 4 joulukuuta 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto, kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 206 Sivumäärä (Katsauksia; Vuosikerta 2019, nro 38)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2018 - Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia

Danielsson, P. & Näsi, M., 7 lokakuuta 2019, Helsinki: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 32 Sivumäärä (Katsauksia; nro 35/2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Suomen uusi kasino ja rahapelipoliittiset mielipiteet Tampereella

Egerer, M., Lerkkanen, T. & Jääskeläinen, P. P., 4 kesäkuuta 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos. 89 Sivumäärä (Publications of the Faculty of Social Sciences; nro 115)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

The Right to Energy in the European Union

Hesselman, M., Varo, A. & Laakso, S., kesäkuuta 2019, European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation (ENGAGER). 6 Sivumäärä (Policy Brief; nro 2)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Tutkimustiedon hyödyntämisen hyvät käytännöt lainvalmistelussa: kohti parempaa sääntelyä?

Nieminen, K., Alasuutari, N., Kautto, P., Saarela, S-R., Järvikangas, I. I. L., Hiltunen, E. & Rantala, K., 8 toukokuuta 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 101 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nro 2019:38)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Vaalinavigaattori: Katso mistä löytyy eniten käyttämättömiä ääniä

Kantola, A. M., Wass, H. M., Lahtinen, H. A., Peltoniemi, J. E. M. & Heikkilä, T. K. J., 24 maaliskuuta 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto. 15 Sivumäärä (Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -tutkimushanke BIBU)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Valtion omistajaohjauksen arviointi = Utvärdering av statens ägarstyrning = Evaluation of government ownership steering

Tuominen-Thuesen, M., Henrik, P., Sievänen, R., Karlsson, S., Ali-Yrkkö, J., Pajarinen, M. & Ahonen, P., syyskuuta 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 115 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nro 2019:54)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto
Open access

Vähittäiskauppaan ja majoitus- ja ravintola-alaan kohdistuvat rikokset: Toinen kansallinen yritysuhritutkimus 2018

Saarikkomäki, E., Lehti, M. & Kivivuori, J., 31 tammikuuta 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto, kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 151 Sivumäärä (Katsauksia; nro 33/2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
2018

An overview of methods for treating selectivity in big data sources

Beresewicz, M., Lehtonen, R. T., Reis, F., Di Consiglio, L. & Karlberg, M., 5 heinäkuuta 2018, Luxembourg: European Commission. 111 Sivumäärä (Statistical working papers)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Civil War, Post-Conflict Recovery and State-Building: Lessons from the Case of Finland 1918

Rainio-Niemi, J., kesäkuuta 2018, Crisis Management Initiative. 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Edustajat lapsen edun takaajina: ilman huoltajaa turvapaikanhakijoina saapuneiden alaikäisten edustajajärjestelmä

Lundqvist, K., Toivonen, V-M., Saari, J., Halttunen, T., Qvist, L-M., Mikkonen, A. & Castrén, E., 14 syyskuuta 2018, Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. 97 Sivumäärä (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja ; nro 26/2018)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Elintarvikkeiden kulutus kotitalouksissa vuonna 2016 ja muutokset vuosista 2012, 2006 ja 1998

Aalto, U. K., 24 toukokuuta 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus. 75 Sivumäärä (Faculty of Social Sciences - Publications; nro 2018:80)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Energise Living Lab Evaluation and Assessment Manual: Deliverable 3.5

Heiskanen, E., Laakso, S. & Matschoss, K. J., 28 helmikuuta 2018, ENERGISE project. 44 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Energise Living Labs Workshop Report: Deliverable 3.3

Matschoss, K. J., Laakso, S. & Heiskanen, E., 19 helmikuuta 2018, ENERGISE project. 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Henkirikoskatsaus 2018

Lehti, M. M., 19 maaliskuuta 2018, Helsinki: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 57 Sivumäärä (Katsauksia; nro 28/2018)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Kansalaistoimintaan ja ihmisiin kohdistuva sääntelytaakka on monimuotoista

Kuokkanen, K. E., Alasuutari, N. K. & Rantala, K. E., 20 maaliskuuta 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 7 Sivumäärä (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja; nro 13/2018)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Kaupunkikeskusta vetovoimaisena ostosympäristönä: ikääntyvien kuluttajien näkökulma

Kohijoki, A-M. & Koistinen, K. U., 2018, Turku: Turun kaupunki. 11 Sivumäärä (Kaupunkitutkimusohjelma: tutkimuskatsauksia; Vuosikerta 2018, nro 6)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Lausunto Suurelle valiokunnalle EU-rahoituskehykseen liittyen (U45 2018)

Miettinen, T. P. A., 8 marraskuuta 2018, 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Mitä eläminen maksaa? kohtuullisen minimin viitebudjettien päivitys vuodelle 2018

Lehtinen, A-R. K. & Aalto, U. K., 15 marraskuuta 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta. 119 Sivumäärä (Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja; Vuosikerta 2018, nro 101)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access