Julkaisut 1971 2019

Suodatin
Kokoomateos tai erikoisnumero
2016

Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan

Pylkkänen, P. H. (toim.) & Skyttä, T. (toim.), 2016, Mikkelin ammattikorkeakoulu. 46 Sivumäärä (D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications; nro 87)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroAmmatillinen

2015

Biologiset torjuntamenetelmät luomusipulin ja -perunan tautitorjunnassa: Tilakokeiden tuloksia 2012-2014

Kuivainen, E. & Iivonen, S., 2 syyskuuta 2015, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 58 Sivumäärä (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; Vuosikerta 42/2015)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroAmmatillinen

Customizing a Patchwork Quilt: Consolidating Co-operative Studies Within the University World: In Memoriam Professor Ian MacPherson

Julkaisun otsikon käännös: Kustomoimassa tilkkutäkkiä: Vahvistamassa osuustoimintaopintoja yliopistomaailmassa: Professori Ian MacPhersonin muistoa kunnioittaen. Henry, H. C. K. (toim.), Hytinkoski, P. A. (toim.) & Klen, T. T. O. (toim.), 2015, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 119 Sivumäärä (Publications / University of Helsinki, Ruralia Institute; nro 34)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2014

Luo uudet markkinat! Neljä näkökulmaa kestävän liiketoiminnan kehittämiseen

Korhonen, H. (toim.), Kurppa, S. (toim.), Korhonen, S. (toim.), Seliger, M. (toim.) & Mikkola, M. M. (toim.), 2014, Espoo: Teknologian tutkimuskeskus VTT. 93 Sivumäärä (VTT Technology; nro 205)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroAmmatillinen

2013

International Handbook of Cooperative Law

Cracogna, D. (toim.), Fici, A. (toim.) & Henrÿ, H. C. K. (toim.), 2013, Heidelberg et al.: Springer-Verlag. 823 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

2012

New opportunities for co-operatives: new opportunities for people: Proceedings of the 2011 ICA Global Research Conference, 24-27 August, 2011, Mikkeli, Finland

Heiskanen, J. (toim.), Henrÿ, H. (toim.), Hytinkoski, P. (toim.) & Köppä, T. (toim.), 2012, Mikkeli: University of Helsinki, Ruralia Institute. 381 Sivumäärä (Publications; nro 27)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
2011

Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla: Kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa

Rantanen, M. (toim.) & Suutari, T. M. (toim.), 2011, Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. 187 Sivumäärä (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : alueiden kehittäminen; nro 38/2011)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

New Opportunities for Co-operatives. Abstracts from ICA Global Research Conference 24.-27.8. – Mikkeli, Finland.

Köppä, T. (toim.) & Henry, H. C. K. (toim.), 2011, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 156 Sivumäärä (Publications / University of Helsinki, Ruralia Institute; nro 23)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Social innovations and social partnerships in Finland, Russia and Lithuania

Nikula, J., Kopoteva, I., Niska, M., Granberg, L. & Butkeviciene, E., tammikuuta 2011, Kikimora Publications. 250 Sivumäärä (Aleksanteri Papers; Vuosikerta 2011, nro 1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Tutkimusorganisaatiot elintarvikeketjun yritysten kumppaneina. TUKI- Tutkimuksesta kilpailukykyä hankkeen loppuraportti

Iivonen, S. (toim.), 2011, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 48 Sivumäärä (Raportteja Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nro 75)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

2009

Like what you get? is it good for you? : organic food, health and sustainable development in schools : proceedings of the seminar held at University of Helsinki, Ruralia Institute 21.-22. January, Helsinki, Finland

Mikkola, M. (toim.), Mikkelsen, B. E. (toim.) & Roos, G. (toim.), 2009, Tjele: International Centre for Research in Organic Food System (ICROFS). 101 Sivumäärä (CORE Organic project; nro no: 1881)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

2008

Tieteestä tekoja: yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tulkintoja maaseutukontekstissa

Kurki, S. (toim.) & Kaipainen, R. (toim.), 2008, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 161 Sivumäärä (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nro 14)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Tilattoman väestön kysymyksestä maaseudun kehittämiseen

Granberg, L., 2008, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

2007

Ilo toimia yhdessä: uusia näkökulmia hyvinvointipalveluiden tuottamiseen

Rantanen, M. (toim.), Kangaspunta, K. (toim.) & Laanterä, S. (toim.), 2007, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 89 Sivumäärä (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nro 20)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Researching and developing in knowledge based society: workshop presentations of 1st MUC Researcher Seminar 2007

Rouhiainen, V. (toim.), 2007, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 109 Sivumäärä (Reports / University of Helsinki, Ruralia institute; nro 18)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Rural studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena [Rural Studies -network as an innovative university partnership]: toiminnan vuodet 2002-2007

Hyyryläinen, T. (toim.) & Uusitalo, E. (toim.), 2007, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 77 Sivumäärä (Rural studies -julkaisuja; nro 1/2007)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Yhteisötalous: johdatus perusteisiin

Laurinkari, J. (toim.), Brazda, J. (toim.), Kramer, J. (toim.), Schediwy, R. (toim.), Poutanen, V-M. (toim.), Pättiniemi, P. (toim.), Köppä, T. (toim.) & Pasanen, J. (toim.), 2007, Helsinki: Palmenia. 215 Sivumäärä ([Palmenia-sarja]; nro 37)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

2006

Etelä-Savo ja näkökulmia e-työn kehittämiseen: tutkimus e-työn tilasta ja e-työhankkeiden toteutusmahdollisuuksista Etelä-Savossa

Piispa, R. (toim.) & Hänninen, A. (toim.), 2006, Mikkeli: Helsingin kauppakorkeakoulu, pienyrityskeskus. 48 Sivumäärä (Mikkeli Business Campus publications; nro 47)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Metsät virkistys- ja matkailukäytön kohteina: METSOn jäljillä -Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti

Törn, A., Siikamäki, P., Tolvanen, A. & Kangas, K., 2006, Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö. 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Rajojen ylityksiä: uskonto, kirkko, sosiologia

Yeung, A. B., Pesonen, H., Sundback, S. & Venesperä, R., 2006, Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura. 399 Sivumäärä (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

2005

Obstacles and solutions in use of local and organic food

Kakriainen, S. (toim.), 2005, Uppsala: Centrum för uthålligt lantbruk, SLU. 95 Sivumäärä (Ekologiskt landbruk; nro 44)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Sustainable tourism: Sustainable use of renewable natural resources -from principles to practice

Törn, A., Rämet, J., Tolvanen, A., Kinnunen, I., Orell, M. & Siikamäki, P., 2005, Helsinki: Helsingin yliopisto, metsäekologian laitos. 10 Sivumäärä (University of Helsinki Department of Forest Ecology Publications; Vuosikerta 2005, nro 34: 3)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

2004

National Rural Policies and Entrepreneurship: New Rural Policy, Finnish Journal of Rural Research and Policy, English Supplement

Julkaisun otsikon käännös: kansalliset maaseutupolitiikat ja yrittäjyysHyyryläinen, T., 2004, 162 Sivumäärä (New Rural Policy, Finnish Journal of Rural Research and Policy; Vuosikerta 12, nro 4/2004)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

2002

Styles and positions: ethnographic perspectives in comparative religion

Sakaranaho, T. (toim.), Utriainen, T. (toim.), Sjöblom, T. M. & Pesonen, H., 2002, University of Helsinki, Department of Comparative Religion. 336 Sivumäärä (Comparative Religion ; nro 8)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

2001

Rural Transfer Network: Pohjoiset opit - kokemuksia maaseudun kehittämisestä

Hyyryläinen, T. (toim.), 2001, Maaseudun uusi aika -yhdistys. 81 Sivumäärä (Maaseudun uusi aika -lehti; Vuosikerta 9, nro 3)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

2000

Eurooppalaistuva maaseutupolitiikka: Paikalliset toimintaryhmät maaseudun kehittäjinä

Hyyryläinen, T. & Rannikko, P. (toim.), 2000, Vastapaino. 208 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Uudet kumppanuudet: Paikallisen työllisyyspolitiikan koetinkivinä

Hyyryläinen, T. (toim.) & Luostarinen, S. (toim.), 2000, Mikkeli: Helsingin yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. 159 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

1999

Concern for community in a globalizing world: February 11-12.1999 Mikkeli, Finland : conference report

Köppä, T. (toim.), 1999, Helsinki: University of Helsinki, Institute for Co-0perative Studies. 106 Sivumäärä (Publications / University of Helsinki, Institute for Co-0perative Studies; nro 24)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

New Rural Policy: Finnish Journal of Rural Research and Policy - English Supplement

Hyyryläinen, T. (toim.), 1999, Maaseudun uusi aika -yhdistys. 146 Sivumäärä (Maaseudun uusi aika - New Rural Policy; Vuosikerta 7, nro 2)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

1998

Uskontotieteen ikuisuuskysymyksiä

Pesonen, H., 1998, 2. p. toim. [Helsinki]: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos. 252 Sivumäärä (Uskontotiede)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

1990

Uusi yritys: osuustoiminnan haasteet ja yhteistoiminta maaseudun voimavarana

Köppä, T., 1990, Tampere: Kustannus 54. 144 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu