Julkaisut 1986 2019

2010

Screening of binding activity of Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae and Streptococcus suis to berries and juices: Streptococcal binding activities to berries

Toivanen, M., Huttunen, S., Duricova, J., Soininen, P., Laatikainen, R., Loimaranta, V., Haataja, S., Finne, J., Lapinjoki, S. & Tikkanen-Kaukanen, C., 2010, julkaisussa : Phytotherapy Research. 24, S1, s. S95-S101 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2009

Binding of Neisseria menigitidis pili to berry polyphenolic fractions: meningococcal binding to berries

Toivanen, M., Ryynänen, A., Huttunen, S., Duricova, J., Riihinen, K., Törrönen, R., Lapinjoki, S. & Tikkanen-Kaukanen, C., 12 maaliskuuta 2009, julkaisussa : Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2009/57, s. 3120-3127

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Maaseutu on meissä kaikissa: Asiantuntijat maaseudusta

Siiskonen, P. S., 29 maaliskuuta 2009, julkaisussa : Länsi-Savo : puolueista riippumaton maakuntalehti.. s. 17 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Ruoka ja kestävyys (verkkokokonaisuus): Tietoa ja keskustelua ruokajärjestelmän ekologisesta, sosio-kulttuurisesta ja taloudellisesta kestävyydestä

Hakala, H. E. (toim.), Rajala, J. A. (toim.), Väisänen, J. & Niemi, E. (toim.), 2009, http://luomu.fi/mistaruokatulee/.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Tietotyö maaseudun toimintaympäristössä

Suutari, T. M., 2009, Uusiutuva vanha kauppala: Nurmeksen Asemapuiston suunnittelun lähtökohtia. Ryhänen, H. (toim.). Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, s. 71-81 (Raportteja 4/2009).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Tutkimuksen viestikapulat

Kurki, S., 2009, University of Helsinki, Ruralia Institute.

Tutkimustuotos: Muu julkaisuTutkimus

2008

Broilerinlihan elinkaariarviointi

Grönroos, J.,  Katajajuuri, J. M., Usva, K., Virtanen, Y., Sipilä, I., Venäläi­nen, E., Kurppa, S., Tanskanen, R., Mattila, T. & Virtanen, H., 2008, julkaisussa : Suomen Maataloustieteellisen Seuran tiedote.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Voimaa vuorovaikutuksesta

Kurki, S., 2008, 1 Sivumäärä. University of Helsinki, Ruralia Institute.

Tutkimustuotos: Muu julkaisuTutkimus

Ympäristöongelmien kirjo

Willamo, R. J., Jari, L. & Hakala, H. E., 2008, Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. 2. uudistettu laitos toim. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, s. 37-45 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2007

Anti-adhesion activity of berries and berry juices against the serious pathogens Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, and Streptococcus suis

Toivanen, M., Pyykönen, S., Ïuricová, J., Loimaranta, V., Haaaja, S., Finne, J. G., Lapinjoki, S. & Tikkanen-Kaukanen, C. A., 2007, julkaisussa : Planta Medica. 1, s. 9 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Rakenteiden pyörremyrsky

Kurki, S., 2007, 1 Sivumäärä. University of Helsinki, Ruralia Institute.

Tutkimustuotos: Muu julkaisuTutkimus

2006

Biokaasu kierrättää ravinteita: biokaasusta korvike lehmälle?

Mattila, T., 2006, julkaisussa : Käytännön maamies : maatilayrittäjän ammattilehti. 55, s. 42-46 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Tutkimuksen ja kokemuksen ristipölytystä

Kurki, S., 2006, 1 Sivumäärä. Ruralia-instituutti.

Tutkimustuotos: Muu julkaisuTutkimus

2005

Human and bovine milk oligosaccharides inhibit Neisseria meningitidis pili attachment in vitro: Milk oligosaccharides and bacterial adhesion

Hakkarainen, J., Toivanen, M., Leinonen, A., Frängsmyr, L., Strömberg, N., Lapinjoki, S., Nassif, X. & Tikkanen-Kaukanen, C., 2005, julkaisussa : Journal of Nutrition. 2005/135, s. 2445-2448

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Luomuviljelyn suunnittelu Työkirja

Rajala, J. A., 2005, Mikkeli: Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkeli. 105 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Luomuviljelyn suunnittelu Työohjeita

Rajala, J. A., Asikainen, A., Auranen, J. & Neuvonen, E., 2005, Mikkeli: Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkeli. 244 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2004

Governance

Kahila, P., Lakso, T. & Suutari, T. M., 2004, Aspatial Peripherality, Innovation & The Rural Economy (AsPIRE) : Final Report. Deliverable 32.. Copus, A. K. (toim.).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Imago, identiteetti ja alue: Seudullisen kehittämistyön haasteet

Zimmerbauer, K. S. & Suutari, T. M., 2004, julkaisussa : Alue ja ympäristö. 33, 1, s. 30-40

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Oppivampaan ohjelma- ja hanketyöhön: Leader+:n haaste

Pylkkänen, P. H., 2004, julkaisussa : Maaseudun uusi aika : maaseutututkimuksen ja -politiikan aikakauslehti.. 2004, 1, s. 40 45 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2003

Etelä-Pohjanmaan kulttuurihankkeiden alueellinen vaikuttavuus: Väliarviointi ohjelmakaudelta 2000-2006

Suutari, T. M., 2003, (Etelä-Pohjanmaan liiton julkaisuja B:23)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Etelä-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisen tulevaisuuden toimintamallit

Suutari, T. M. & Zimmerbauer, K., 2003, (Etelä-Pohjanmaan liiton julkaisuja B:24)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2002

Etelä-Pohjanmaan matkailun ja kulttuurin asiakastutkimus

Suutari, T. M., 2002, (Etelä-Pohjanmaan liiton julkaisuja B:21)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Expression, purification and crystallization of Dpr, a ferritin-like protein from the Gram-positive meningitis-associated bacterium Streptococcus suis

Haataja, S., Penttinen, A., Pulliainen, A. T., Tikkanen, K., Finne, J. G. & Papageorgiou, AC., 2002, julkaisussa : Acta Crystallographica. Section D: Biological Crystallography. D58, s. 1851-1853

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kulttuurihankkeiden työllisyysvaikutukset: Valtakunnallinen arvio ohjelmakaudesta 1995-1999

Kainulainen, K. & Suutari, T. M., 2002, (MMM:n julkaisuja 3/2002)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1999

Determination of the cell adhesion specificity of Streptococcus suis with the complete set of monodeoxy analogues of globotriose

Haataja, S., Zhang, Z., Magnusson, G., Tikkanen, K. & Finne, J. G., 1999, julkaisussa : Glycoconjugate Journal. 16, 1, s. 67-71 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Streptococcus suis adhesin protein and method for producing it

Tikkanen, K. & Finne, J., 1999, USA, Patenttinumero 5,919,640

Tutkimustuotos: PatenttiTieteellinen

1998

Growth Factor Preparation of Thymocyte Cell Culture Medium, Its Production and Use.

Kajander, O., Kuronen, I. & Tikkanen, K., 1998, USA, Patenttinumero 5,776,778

Tutkimustuotos: PatenttiTieteellinen

Streptococcus suis adhesin protein and method for producing it

Tikkanen, K. & Finne, J. G., 1998, USA, Patenttinumero 5,716,792

Tutkimustuotos: PatenttiTieteellinen

1997

Kasvutekijävalmiste, menetelmä sen valmistamiseksi ja käyttämiseksi ja sitä sisältävä elatusaine.

Kajander, O., Kuronen, I. & Tikkanen, K., 1997, Patenttinumero 98493

Tutkimustuotos: PatenttiTieteellinen

1995

Immunoblot analysis of bacterial polysaccharides: Application to the type-specific polysaccharides of Streptococcus suis and Streptococcus agalactiae

Tikkanen, K., Häyrinen, J., Pelkonen, S. & Finne, J. G., 1995, julkaisussa : Journal of Immunological Methods. 187, 2, s. 233-244 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1994

Streptococcus suis adhesin protein and method for producing it

Finne, J. & Tikkanen-Kaukanen, C., 1994, Patenttinumero WO1994FI00039, Prioriteetin päiväys 8 huhtikuuta 1994, Prioriteettinumero FI19930000413

Tutkimustuotos: PatenttiTieteellinen

1993

Galα1–4Gal-specific cell binding activity in Streptococcus suis

Haataja, S., Tikkanen, K. & Finne, J. G., 1993, julkaisussa : Glycoconjugate Journal. 10, s. 290 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Isolation of a Blood Group P Binding Adhesin from Streptococcus suis.

Tikkanen, K., Haataja, S. & Finne, J. G., 1993, julkaisussa : Glycoconjugate Journal. 10, s. 269

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1986

Nocardia Water Soluble Mitogen (NWSM), a Human B-Lymphocyte Mitogen

Silvennoinen-Kassinen, S., Asikainen, K., Toivola, A., Vilpo, J., Poikonen, K. & Tiilikainen, A., 1986, julkaisussa : International Immunopharmacology. 8, s. 943-949

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu