Julkaisut 1971 2020

Suodatin
Kandidaatintutkielma
2011

Henkilöstön taloushallinto-osaamisen kehittäminen. Opinnäytetyö. Liiketalouden koulutusohjelma

Warjus, E., 2011, Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu. 93 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielmaOpinnäytteet