Organisaation profiili

Yksikön profiili

Ihmisyyden perustekijöihin kuuluvat kaikkialla sosiaalisen elämän monimuotoisuus ja kulttuurierot. Antropologia on näiden erojen systemaattista, vertailevaa tutkimusta.

Antropologian opetuksen perimmäisenä tavoitteena on kyky tarkastella niin mikrotason sosiaalista elämää kuin globaalin järjestelmän ilmiöitä vertailevasta näkökulmasta, jossa jatkuvasti ylitetään tutkijan aikaisemman kokemuspiirin rajat.

Antropologian opetuksessa painottuu alan tutkimusperinne, jonka kautta nykyantropologia on yhteydessä kulttuuria, yhteiskuntaa ja ihmistä tutkivien tieteiden keskeisiin kysymyksenasetteluihin. Antropologian opintojen alkuvaiheessa käydään läpi alan tutkimusperinnettä ja niitä filosofisia ja yhteiskuntateoreettisia ongelmia, joita oppiaineen piirissä on pohdittu koko sen historian ajan. Koulutusohjelman tavoitteena on, että jokainen opiskelija perehtyy monipuolisesti modernin antropologian tutkimusaloihin, tutkimusmenetelmiin ja eri alueiden etnografiaan.

Antropologian opetusohjelma Helsingin yliopistossa jakautuu kolmeen tutkintoon. Valtiotieteen kandidaatin tutkinto suoritetaan tyypillisesti kolmessa vuodessa, ja siihen kuuluu pääaineen perus- ja aineopintojen lisäksi 50-60 opintopisteen verran sivuaineopintoja. Valtiotieteen maisterin tutkinto keskittyy antropologian syventäviin opintoihin ja pro gradu –tutkielmaan, ja se voidaan suorittaa kahdessa vuodessa. Valtiotieteen tohtorin tutkintoon kuuluu väitöskirjan lisäksi 50 opintopisteen kurssimuotoiset opinnot. Sen tyypillinen suoritusaika on 4-6 vuotta.

Antropologiseen ammattitaitoon kuuluu kyky toimia erilaisten toimintaympäristöjen rajapinnoilla ja ratkaista ennakoimattomien tilanteiden tuottamia ongelmia. Tutkijantyön lisäksi antropologit ovat työllistyneet kansainvälisten järjestöjen, valtionhallinnon ja yritysmaailman asiantuntijatehtävissä sekä mm. toimittajina. Korkeakoulujen lisäksi antropologeja toimii muiden oppilaitosten opettajina sekä kansalaisjärjestöjen, museoiden ja sosiaalialan organisaatioiden piirissä.

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö Viimeisin maatasolla toteutettu yhteistyö. Saat syvempiä lisätietoja pisteitä napsauttamalla.

Projektit 2003 2023

Julkaisut 1991 2020

Running for success: Marathon boom and middle class bodies in Estonia

Gross, T., 2020, (Hyväksytty/In press) julkaisussa : East European Politics & Societies. xx, x, s. xx-xx

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Differentiated citizenship, displacement, and materiality in state–citizen relations in Ahmedabad

Salmi, J. J., toukokuuta 2019, Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 237 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Dwelling in Political Landscapes: Contemporary Anthropological Perspectives

Lounela, A. (toim.), Berglund, E. K. (toim.) & Kallinen, T. P. (toim.), 2019, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 293 Sivumäärä (Studia Fennica Anthropologica; Vuosikerta 2019, nro 4)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Editorial

Green, S. & Laviolette, P., toukokuuta 2019, julkaisussa : Social Anthropology. 27, 2, s. 137-139 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuPääkirjoitusTieteellinen

Editorial

Green, S. & Laviolette, P., helmikuuta 2019, julkaisussa : Social Anthropology. 27, 1, s. 3-5 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuPääkirjoitusTieteellinen

Aktiviteetit 1992 2019

Fringe Orientalisms

Timo Kaartinen (Puhuja: esitelmän pitäjä)
6 toukokuuta 20197 toukokuuta 2019

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

International Migration (Lehti)

Annastiina Kallius (Arvioitsija (reviewer))
2019 → …

Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitKäsikirjoitusten vertaisarviointi

AES/ALLA/ABA spring conference

Mari Valdur (Puhuja: esitelmän pitäjä)
16 maaliskuuta 2019

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Member of the entrance exam committee (Society and Change BA Program)

Toomas Gross (Osallistuja)
2019 → …

Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitMuu

Palkinnot

Aidoo-Snyder Book Prize (USA)

Tuulikki Pietilä (Vastaanottaja), 20 marraskuuta 2009

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Fellow of Association of Social Anthropology

Jukka Siikala (Vastaanottaja), 2008

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Grant for postgraduate research

Sonja Trifuljesko (Vastaanottaja), 1 toukokuuta 2015

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Travel grant

Sonja Trifuljesko (Vastaanottaja), 29 toukokuuta 2015

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Lehdistö/media

Kännykkä vapautti Jantan miniät

Sirpa Tenhunen

15/05/2018

1 median myötävaikutus

Lehdistö/media

Kun mobiiliteknologia tuli kylään

Sirpa Tenhunen

04/04/2018

1 median myötävaikutus

Lehdistö/media

Haastattelu Yliopistolehdessä

Sirpa Tenhunen

02/03/2018

1 median myötävaikutus

Lehdistö/media