Julkaisut 1983 2019

Suodatin
Kirja
2018

Reciprocal Relationships and Well-being: Implications for Social Work and Social Policy

Törrönen, L. M. (toim.), Munn-Giddings, C. (toim.) & Tarkiainen, L. E. (toim.), 2018, London: Routledge - Taylor & Francis Group. 180 Sivumäärä (Routledge Advances in Social Work)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2017

Monialainen yhteistyö paikallisessa työllisyyden hallinnassa: Integroiva kirjallisuuskatsaus

Saikku, P., Rajavaara, M. & Seppälä, U-M., 4 joulukuuta 2017, Helsinki: KELA. 61 Sivumäärä (Sosiaali- ja terveysturvan raportteja ; nro 7/2017)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
2016

Kuntoutuminen

Autti-Rämö, I., Rajavaara, M., Salminen, A-L. (toim.) & Ylinen, A., 2016, 1. p. toim. Helsinki: Duodecim. 416 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2014

Everyday happiness: The everyday life and well-being of families with children.

Törrönen, M., 2014, 3 toim. Helsinki: Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos. 203 Sivumäärä (Publications of the Department of Social Research; Vuosikerta 2014, nro 3)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2013

Dialogipalikat®: Dialogia! Vastavuoroisen kohtaamisen mahdollisuudet

Kääriäinen, A. & Varjonen, K., 4 marraskuuta 2013, Helsinki.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Georg Walls: Sosiaalityön tiedonmuodostus – Socialt arbetets kunskapsutveckling

Törrönen, M. (toim.) & Seppänen, M. (toim.), 2013, 12 toim. Helsinki: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos. 298 Sivumäärä (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja; Vuosikerta 2013, nro 12)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2012

Asiakastyö kohtaamisena - reseptejä vastavuoroisuuteen

Kääriäinen, A., Keskinen, J., Oravisto, J., Pitkänen, R. & Tukiala, A-K., 2012, SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Encounters in Social Work - Recipies for Interaction

Kääriäinen, A., Keskinen, J., Oravisto, J., Pitkänen, R. & Tukiala, A-K., 2012, Socca ja Heikki Waris -instituutti: SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Itsenäistyminen elämänvaiheena: Osallistava vertaistutkimus sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten hyvinvoinnista

Törrönen, M. & Vauhkonen, T., 29 marraskuuta 2012, Helsinki: SOS-lapsikylä ry. 127 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Onni on joka päivä: Lapsiperheiden arki ja hyvinvointi

Törrönen, M., 10 huhtikuuta 2012, 1. painos toim. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 214 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Street children and services: A qualitative study of street children in the context of service delivery system in Bangladesh

E. Moula, M. M., 8 kesäkuuta 2012, Helsinki: University of Helsinki. 251 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Tiihalan Taidepolulla 2002-2011

Kirjonen, Juhani & Hoppula, Salme & Kivitalo, Mari & Purokuru, Vesa & Satka, Mirja & Tallgren, Reijo, 2012, Helsinki. 104 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

2011

Asiakastyön dokumentointi sosiaalihuollossa: Opastusta asiakastiedon käyttöön ja kirjaamiseen.

Laaksonen, M., Kääriäinen, A., Penttilä, M., Tapola-Haapala, M., Sahala, H., Kärki, J. & Jäppinen, A., 14 helmikuuta 2011, 59 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta

Satka, M. & Alanen, Leena & Harrikari, Timo & Pekkarinen, Elina, 2011, Tampere: Vastapaino. 408 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2010

Ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta

Harrikari, T., 2010, Rikosseuraamusvirasto. 137 Sivumäärä (Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Tutkimusmatkoja äitiyteen

Keski-Rahkonen, A., Lindholm, C., Ruohonen, J. & Tapola-Haapala, M., 2010, Kustannus Oy Duodecim. 212 Sivumäärä (PerSona)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

2009

Att utveckla praktiken: i praktiken

Söderström, E., Julkunen, I. & Backman, A., 2009, Helsingfors: Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området. 147 Sivumäärä (Rapport / Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området; nro 1/2009)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

Ikääntyneiden sosiaalisen toimintakyvyn arviointi: kuvaus kehittämisprosessista ja arviointimallista

Seppänen, M., Simonen, M. & Valve, R., 2009, Lahti: Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. 29 Sivumäärä (Verson raportteja; nro 3/2009)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2008

Nordiska strategier för att begränsa sjukfrånvaro

Bergendorff, S., Larheden, A., Eklund, Y., Draiby, K., Soerensen, K., Pellinen, M., Rajavaara, M., Vainiemi, K., Guðmundur, H., Auðbjörg, I., Lilly, B. S., Gulbrandsen, U. & Kristoffersen, P., 2008, [Stockholm]: Försäkringskassan. 143 Sivumäärä (Socialförsäkringsrapport; nro 2008:1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Riskillä merkityt: lapset ja nuoret huolen ja puuttumisen politiikassa

Harrikari, T., 2008, Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto. 322 Sivumäärä (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura; nro 87)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Social work and migration: immigrant and refugee settlement and integration

Valtonen, K., 2008, Burlington: Ashgate. 218 Sivumäärä (Contemporary social work studies)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Suunnitelmallinen sosiaalityö lapsen kanssa

Muukkonen, T., 2008, [Helsinki]: SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 186 Sivumäärä (SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja; nro nro 17)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

2007

Lasten rikolliset teot ja niihin puuttuminen: tutkimus alle 15-vuotiaina poliisin tietoon tulleista rikoksentekijöistä Helsingissä

Savolainen, J., Hinkkanen, V. & Pekkarinen, E., 2007, Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. 44 Sivumäärä (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja; nro 76)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Pelaaminen hallintaan: kuntoutus- ja koulutusohjelman ulkoinen arviointi

Huotari, K., 2007, Helsinki: Sosiaalipedagogiikan säätiö. 130 Sivumäärä (Sosiaalipedagogiikan säätiön julkaisusarja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Tutkintorakenneuudistus sosiaalityön koulutuksessa: sosiaalityön valtakunnallinen hanke 2003-2006

Karvinen-Niinikoski, S., Hoikkala, S. & Salonen, J., 2007, Rovaniemi: Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto. 123 Sivumäärä (SOSNET julkaisuja; nro 1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

Työnohjaus sosiaalityössä

Karvinen-Niinikoski, S., Rantalaiho, U-M. & Salonen, J., 2007, Helsinki: Edita. 261 Sivumäärä (Studioso)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Työväkivalta lastensuojelulaitoksissa: työntekijöiden näkökulma

Hoikkala, S., 2007, Helsinki: Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. 59 Sivumäärä (Selvityksiä / Helsingin kaupungin sosiaalivirasto; nro 2007:2)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2006

Enabling social Europe

Maydell, B. V., Borckhardt, K., Henke, K. -D., Leitner, R., Muffels, R., Quante, M., Rauhala, P-L., Verschraegen, G. & Zukowski, M., 2006, Berlin: Springer. 336 Sivumäärä (Wissenschaftsethik und Technikfolgenbeurteilung; nro Bd. 26)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Lasten ja nuorten kotiintuloaikoja koskevat käytännöt Etelä-Suomen läänin alueen kunnissa

Harrikari, T., 2006, [Hämeenlinna]: Etelä-Suomen lääninhallitus. 107 Sivumäärä (Etelä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja; nro 106)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Rajat ylittäen asiakasta tukien - projekti 1.9.2004 - 31.8.2006: loppuraportti

Engeström, R., Poikela, R. & Karvinen-Niinikoski, S., 2006, [Hyvinkää]: [Hyvinkään kaupunki]. 54 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Tutkiva sosiaalityö: sosiaalityön muuttuva tiedontuotanto

Tapola-Haapala, M., Pekkarinen, E. & Hoikkala, S., 2006, [Helsinki]: Sosiaalityön tutkimuksen seura. 39 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

Tyttöryhmän dialoginen prosessi: fenomenologinen lähestymistapa

Pekkarinen, E., 2006, [Helsinki]: Helsingin kaupunki, sosiaalivirasto. 97 Sivumäärä (Tutkimuksia / Helsingin kaupungin sosiaalivirasto)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Yhteiskuntaan vaikuttava Kela

Rajavaara, M., 2006, Kelan tutkimusosasto. 90 Sivumäärä (Social security and health reports; nro 69)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2005

Palvelut liikkeelle: liikkuvan teyveysneuvontayksikön toiminnan ulkoinen arviointi

Törmä, S. & Huotari, K., 2005, Helsinki: Helsingin diakonissalaitos. 144 Sivumäärä (Helsingin diakonissalaitoksen julkaisuja; nro 2/2005)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Sateisten teiden kulkijoita: huono-osaisimmat ja moniongelmaisimmat päihteiden käyttäjät avun tarvitsijoina ja asiakkaina

Törmä, S. & Huotari, K., 2005, Helsinki: Helsingin diakonissalaitos. 140 Sivumäärä (Helsingin diakonissalaitoksen julkaisuja; nro 1/2005)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Tieto nousee kentältä - sosiaalityötä käsitteellistämässä

Karvinen-Niinikoski, S. & Tapola-Haapala, M., 2005, SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 7 Sivumäärä (SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja; nro 2/2005)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2002

We and the street children

E. Moula, M. M., 1 syyskuuta 2002, 1st toim. Dhaka: Children's Dream. 70 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2000

Lasten arki laitoksessa – Elämistila lastenkodissa ja sairaalassa

Törrönen, M., 2000, 1/00 toim. Helsinki: Sosiaalityöntekijäin Liitto . (Social Work Research Supplement - Tutkimusliite; Vuosikerta 2000, nro 1/00)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

1999

Lasten arki laitoksessa: Elämistila lastenkodissa ja sairaalassa

Törrönen, M., 1999, 1. painos toim. Helsinki: Yliopistopaino. 173 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
1996

Dokumentoitu lapsi – Miten lapsi näkyy lastensuojelun asiakirjoissa?

Mäenpää, J. & Törrönen, M., 1996, Helsinki: Stakes. (Aiheita-sarja; Vuosikerta 1996, nro Huhtikuu)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

1995

Lapsen tie laitokseen

Törrönen, M. & Mäenpää, J., 1995, 1. toim. Helsinki: Stakes. (Aiheita-sarja; Vuosikerta 1995/5, nro 50)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

1990

Ikkuna lastensuojeluun: Selvitys lastensuojelun tarpeista alle 25 000 asukkaan kunnissa

Törrönen, M., 1990, 1. toim. Helsinki: Suomen kunnallisliitto.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

1986

Vaatimusten liukuhihnalla - kuvaus sosiaalityön sisällöstä ja ammatin nimikkeistä. Tehtävätyöryhmän muistio

Tehtävätyöryhmä, 1986, 1. toim. Helsinki: Sosiaalityöntekijäin Liitto .

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen