Julkaisut 1983 2019

Suodatin
Artikkeli
2019

Age and work – social support received by mature employees

Kokko, R-L. & Hänninen, K. A., 2019, julkaisussa : Nordic Social Work Research. 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Asumista koskeva sosiaalityön tieto olosuhdeselvityksissä

Forsberg, H., Kääriäinen, A. & Ritala-Koskinen, A., 17 kesäkuuta 2019, julkaisussa : Yhteiskuntapolitiikka. 84, 3, s. 248-257 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Ei-inhimillinen toimijuus palvelutoiminnan kehittämisessä: Tapaustutkimus kahdesta sosiaalityön avotilatoimistosta

Muurinen, H. M., 15 helmikuuta 2019, julkaisussa : Yhteiskuntapolitiikka. 84, 1, s. 29-40 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Folkhälsans seniorboende och aktivt åldrande: BoAktiv-studien

Lahti, A-M., Simonsen (Simonsen-Rehn), N., Seppänen, M., Finne, M., Sarvimäki, A. & von Bonsdorff, M. B., 2019, julkaisussa : Gerontologia. 33, 2, s. 74-85 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Frail paths to home: former long-term homeless women and men narrate their experiences and meanings of home

Julkaisun otsikon käännös: Hauraat polut kotiin: pitkäaikaisasunnottomat naiset ja miehet kertovat kokemuksistaan kodista ja sen merkityksistäNousiainen, K. M., 17 kesäkuuta 2019, julkaisussa : Nordic Social Work Research.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Henkilökohtaista ja monialaista palvelua tarvitaan työttömien aktivoinnissa

Rajavaara, M., Saikku, P. & Määttä, A., 1 lokakuuta 2019, julkaisussa : Talous & yhteiskunta. 47, 3, s. 24-28 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Horisontaalinen homososiaalisuus eläkeikäisten miesten yhteisössä

Pietilä, I. V., Ojala, H., Tiilikainen, E. & Seppänen, V. M., maaliskuuta 2019, julkaisussa : Sukupuolentutkimus. 32, 1, s. 21-33 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Parental Social Support and Adolescent Well-Being: a Cross-Sectional Study in China

Wang, Z., Kouvonen, A. M., Satka, M. E. A. & Julkunen, I. H. G., helmikuuta 2019, julkaisussa : Child Indicators Research. 12, 1, s. 299–317 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Service-User Participation in Developing Social Services: Applying the Experiment-Driven Approach

Muurinen, H. M., 2 marraskuuta 2019, julkaisussa : European Journal of Social Work. 22, 6, s. 961-973 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

The coping of young Finnish adults after out-of-home care and aftercare services: A document-based analysis

Julkaisun otsikon käännös: Suomalaisten nuorten aikuisten selviäminen kodin ulkopuolisen sijoituksen ja jälkihuoltopalvelujen jälkeen: dokumentteihin perustuva analyysiHäggman-Laitila, A., Salokekkilä, P., Satka, M., Toivonen, K., Kekolahti, P. & Ryynanen, O-P., 30 toukokuuta 2019, julkaisussa : Children and Youth Services Review. 102, s. 150-157 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The Hong Kong Statement on Practice Research 2017: Contexts and Challenges of the Far East

Sim, T., Austin, M., Abdullah, F., Chan, T. M. S., Chok, M., Ke, C., Epstein, I., Fisher, M., Joubert, L., Julkunen, I., Ow, R., Uggerhoj, L., Wang, S., Webber, M., Wong, K. & Yliruka, L., tammikuuta 2019, julkaisussa : Research on Social Work Practice. 29, 1, s. 3-9 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Treatment barriers to social and health care services from the standpoint of female substance users in Finland

Virokannas, E., 2019, julkaisussa : Journal of Social Service Research. 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2018

Asiakaslähtöisyys tavoitteena työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa

Kokko, R-L., 2018, julkaisussa : Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. 26, 2, s. 123-139 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Assessment, support and care-taking: gerontological social work practices and knowledge

Rossi, E., Seppänen, V. M. & Outila, M., 1 heinäkuuta 2018, julkaisussa : Nordic Social Work Research. 8, 2, s. 133-145 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Children’s residence in divorce disputes – examination of social work reports to the court

Forsberg, H., Kääriäinen, A. M. & Ritala-Koskinen, A., 2018, julkaisussa : Journal of social welfare & family law. 40, 1, s. 21-36 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Emotional participation of young adults starting their independent living

Törrönen, L. M., Munn-Giddings, C., Gavriel, C. & Morris, D., 2 heinäkuuta 2018, julkaisussa : Nordic Social Work Research. 8, Issue sup1: Leaving care, s. 65-78 14 Sivumäärä, 6.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Hyvinvointia luova vastavuoroisuus

Törrönen, L. M., helmikuuta 2018, julkaisussa : Teologinen Aikakauskirja. 123, 2, s. 113-123 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Miten kaupungista tulee oma? Kaupunkipääoma ja nuorten eriytyneet suhteet kaupunkitilaan

Tolonen, T-R., Aapola-Kari, S. A. J., Lahtinen, J. & Wrede-Jäntti, M. M. E., 1 syyskuuta 2018, julkaisussa : Nuorisotutkimus. 36, 3, s. 57-75 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The contested concept of vulnerability - a literature review

Virokannas, E. T., Liuski, S. & Kuronen, M., 2018, julkaisussa : European Journal of Social Work.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tiedosto

Uudenmaan läänin terveydenhuollon opetuskentän jännitteet sosiaalityön pioneerin näkökulmasta

Mutka, S. & Satka, M. E. A., 2 helmikuuta 2018, julkaisussa : Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. 26, 1, s. 21-39 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Yksinäisyys afaattisten henkilöiden kokemana. Tarkastelukohteena yksinäisyyden koetut syyt ja yksinäisyyden lievittäminen

Tiilikainen, E. & Seppänen, M., 2018, julkaisussa : Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. 55, 3, s. 200-211 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2017

Acts of homonationalism: Mapping Africa in the Swedish media

Jungar, K. & Peltonen, S., syyskuuta 2017, julkaisussa : Sexualities. 20, 5-6, s. 715-737 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Eriarvoisuuden kokemuksia ja hallinnan suhteita hyvinvointipalvelujärjestelmässä – Huumeita käyttävien naisten ”standpoint”.

Virokannas, E., 2017, julkaisussa : Yhteiskuntapolitiikka. 82, 3, s. 274-283 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Islamic values in elderly care in Finland: The perspective of Muslim women caregivers

Begum, S. & Seppänen, V. M., tammikuuta 2017, julkaisussa : Journal of International Women’s Studies. 18, 2, s. 59-73 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Lost and unfulfilled relationships behind emotional loneliness in old age

Tiilikainen, E. & Seppanen, M., toukokuuta 2017, julkaisussa : Ageing and Society. 37, 5, s. 1068-1088 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Mental disorders and the use of primary health care services among homeless shelter users in the Helsinki metropolitan area, Finland

Stenius-Ayoade, A., Haaramo, P., Erkkila, E., Marola, N., Nousiainen, K., Wahlbeck, K. & Eriksson, J. G., 21 kesäkuuta 2017, julkaisussa : BMC Health Services Research. 17, 11 Sivumäärä, 428.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Miten aikaansaada ihmisen kasvua ja muutosta tukevia palveluja?

Satka, M. E. A., 11 marraskuuta 2017, julkaisussa : Tutkiva sosiaalityö. 2017, 1, s. 10-14 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Open access

Vuoroasumisen periaatteet ja sopiminen vanhempien ja viranomaisten käsityksinä

Rissanen, A. V. E., Kääriäinen, A. M., Rantala, K. E., Sarasoja, L. M. & Aikio, M., maaliskuuta 2017, julkaisussa : Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. 25, 1, s. 38-56 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2016

A Framework for Teaching Practice-Based Research With a Focus on Service Users

Austin, M. J. & Isokuortti, N. K. H., 6 helmikuuta 2016, julkaisussa : Journal of Teaching in Social Work. 36, 1, s. 11-32 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Moraalipaniikin lietsomisen sijaan kannattaisi ehkäistä vakavaa väkivaltaa

Jäppinen, M. T. H., 17 marraskuuta 2016, julkaisussa : Helsingin Sanomat.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Responsibilities between the church and state in the field of elderly care in Finland

Pöyhönen, P. M. & Seppänen, V. M., 2016, julkaisussa : Nordic Social Work Research. 6, 3, s. 162-173 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tavoitteeksi vanhusten hyvä ja arvokas elämä

Seppänen, V. M., toukokuuta 2016, julkaisussa : Diakonia. 2016, 2, s. 28-30 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Teaching Social Work Practice Research to Enhance Research-Minded Expertise

Satka, M. E. A., Kääriäinen, A. M. & Yliruka, L., 4 helmikuuta 2016, julkaisussa : Journal of Teaching in Social Work. 36, 1, s. 84-101

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The Significance of Harm Reduction as a Social and Health Care Intervention for Injecting Drug Users: An Exploratory Study of a Needle Exchange Program in Fresno, California

Clarke, K., Harris, D., Zweifler, J., Lasher, M., Mortimer, R. B. & Hughes, S., 11 toukokuuta 2016, julkaisussa : Social Work in Public Health. 31, 5, s. 398-407 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Verkstaden – en laddningsstation. Unga deltagares erfarenheter av erhållet psykiskt och socialt stöd vid arbetsverkstäder i Svenskfinland

Wrede-Jäntti, M. M. E. & Wester, C., 2016, julkaisussa : Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 12, 4, s. 318-329 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ymmärrystä ja tukea – kohtaamattomuutta ja vääryyttä Venäläistaustaisten perheiden institutionaalisen luottamuksen ja epäluottamuksen rakentuminen suomalaisia peruspalveluita kohtaan.

Heino, E. M., 2016, julkaisussa : Yhteiskuntapolitiikka. 81, 2, s. 127–137 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2015

Asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoiminnallisen työskentelyn merkitykset ja seuraukset

Palsanen, K. & Kääriäinen, A., 16 kesäkuuta 2015, julkaisussa : Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. 23, 2, s. 189-204 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Creating Courses about Global Forces: Global Challenges and General Education.

Shapiro, M., Anderson, L. & Clarke, K., 2015, julkaisussa : E-journal of public affairs. 4, 1

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Early intervention and the management of Finnish children and young people: -

Julkaisun otsikon käännös: Varhainen puuttuminen suomalaisten lasten ja nuorten hallintana: -Satka, M. E. A., 20 joulukuuta 2015, julkaisussa : Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit. 2015/17, 1, s. 19-37 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Exhaustion among Elderly Informal Caregivers – A Gender Sensitive Approach

Törrönen, L. M., Seppänen, V. M., Haapola, I. A. & Vauhkonen, T. J., 2015, julkaisussa : Journal of sociology and social anthropology. 2015/XVII, 6, s. 58-77

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Finnish eldercare services in crisis: The viewpoint of rural home care workers

Julkaisun otsikon käännös: Suomalainen vahustenhuolto vaikeuksissa; maaseudun hoivatyöntekijöiden näkökulmaSatka, M. & Hämeenaho, P., 2015, julkaisussa : Nordic Social Work Research. 5, 1, s. 81-94 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

From probation work to criminal sanctions work: Key changes in social work with offenders in Finland from the 1960s to today.

Harrikari, T. & Westerholm, K., 2015, julkaisussa : European Journal of Probation. 7, 1, s. 21–39 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Idät ja lännet kohtasivat Makuharissa

Aitamurto, K., Jäppinen, M., Kaasik-Krogerus, S. & Kulmala, M., 2015, julkaisussa : Idäntutkimus. 3/2015, s. 92-94 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Open access
Tiedosto

Ilse Arlt - unohduksesta nouseva sosiaalityön klassikko

Rauhala, P-L. K., 16 kesäkuuta 2015, julkaisussa : Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. 23, 2, s. 223-230 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Open access
Tiedosto

Sosiaalitoimen olosuhdeselvitykset teksteinä - johtopäätösten argumentointi ja puolelle asettumisen tulkinnat

Kääriäinen, A. M., 29 joulukuuta 2015, julkaisussa : Oikeus. 44, 4, s. 379-403 24 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Street-level Practice of Russia’s Social Policymaking in Saint Petersburg: Federalism, Informal Politics, and Domestic Violence

Johnson, J. E., Kulmala, M. & Jäppinen, M. T. H., 2015, julkaisussa : Journal of Social Policy. 45, 2, s. 287-304 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu