Organisaation profiili

Yksikön profiili

Puutarhatuotannossa pyritään vähentämään hitaasti uusiutuviin luonnonvaroihin kuuluvan kasvuturpeen käyttöä. Ryhmämme tutkii soiden pintakerroksessa kasvavan, maatumattoman rahkasammaleen sopivuutta kasvualustakäyttöön. Olemme selvittäneet erityisesti sammaleen vedenpidätysominaisuuksia ja sammalpitoisten kasvualustaseosten vaikutuksia kasvihuoneessa viljeltävien puutarhakasvien kasvuun ja kehitykseen. Rahkasammalten allelopaattisia eli toisten kasvien kasvua haittaavia vaikutuksia on tutkittu idätyskokeissa.

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai