Organisaation profiili

Kaupungit tekevät ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kaupungistumisen aiheuttaman paineen alla ratkaisuja, jotka tulevat vaikuttamaan
paikalliseen ilmanlaatuun, lämpömukavuuteen ja näiden aiheuttamiin terveysvaikutuksiin. Konsortio auttaa ratkaisemaan ilmanlaatuun
liittyviä ongelmia auttamalla kaupunkeja suunnittelmaan tulevaisuuden ilmastoterveellisiä asuinalueita huomioiden myös väestön ja
liikenteen kehittymisen. CouSCOUS yhdistää tekoäly-, ilmasto- ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tavalla, jota ei ole aiemmin
vastaavassa laajuudessa tehty. Hanke tarjoaa paitsi tieteellisesti, myös päättäjille ja kaupunkisuunnittelijoille, kansainvälisesti uutta tietoa sekä työkaluja tulevaisuuden kestävien kaupunkien luomiseen. Tutkimuksessa käytetään useita tietolähteitä väestömääristä ja -rakenteesta ilmasto- ja liikennedataan, ja kehitetään uusia menetelmiä monitieteisen haasteen ratkaisemiseksi. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten sidosryhmien kanssa

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai