Swedish School of Social Science

 • Postiosoite

  Snellmansgatan 12

  00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

  Suomi

Organisaation profiili

Forskningsprofilen vid Svenska social- och kommunalhögskolan förenar forskning i nordisk välfärd med forskning i etniska relationer till innovativa och mångvetenskapliga ansatser. Forskningsprofilen svarar på den nordiska välfärdsmodellens nya utmaningar genom att förena expertisen inom högskolans olika forskningsområden till en stimulerande forsknings- och undervisningsmiljö.

Högskolans forskning bedrivs huvudsakligen inom fem tematiska nätverk som förenar expertisen i högskolans olika vetenskapsområden. Högskolans sex vetenskapsområden journalistik, rättsvetenskap, socialt arbete och socialpolitik, sociologi, socialpsykologi samt statskunskap med förvaltning utgör basen för den forskningsverksamhet som bedrivs i nätverken.

Nätverken är Etniska relationer, migration och tillhörighet; Välfärd, värd och insatser; Journalistik, kommunikation och delaktighet; Grupprelationer, genus och identitet och Demokrati, politiskt deltagande och institutionell förändring.

Tieteenalat

 • 513 Oikeustiede
 • 5141 Sosiologia
 • 5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
 • 5144 Sosiaalipsykologia
 • 5145 Sosiaalityö
 • 517 Valtio-oppi, hallintotiede
 • 518 Media- ja viestintätieteet
 • 514 Sosiaalitieteet

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai