Svenska social- och kommunalhögskolanin alayksikkö

  • Suomi

Julkaisut 1973 2019

Suodatin
Kirja
2019

Undoing Homogeneity in the Nordic Region: Migration, Difference and the Politics of Solidarity

Keskinen, S. P. (toim.), Skaptadottir, U. D. (toim.) & Toivanen, M. (toim.), 2019, Abingdon: Routledge. 210 Sivumäärä (Studies in Migration and Diaspora)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2018

Antiracism Education in and out of schools

Aminkeng Atabong, A. (toim.), 2018, Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 193 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Svenskan i Finland 17

Lehti-Eklund, H. (toim.), Silen, B. (toim.), Huhtala, A. (toim.), Stenberg-Sirén, J. (toim.), Syrjälä, V. (toim.), Thylin-Klaus, J., Hartama-Heinonen, R., Henricson, S., Mäntynen, A., Nelson, M., Savijärvi, M., Kauko, M., Kolu, J., Lassus, J., Norrby, C., Lindström, J., Wide, C., Nilsson, J., Mezhevich, O., Sahlstein, A. & 5 muutaSundman, M., Vaakanainen, V., Mäkilä, M., Holm, S. & Heinonen, H., 2018, Helsingfors: Nordica Helsingiensia (NH) . 191 Sivumäärä (Nordica Helsingiensia; nro 17)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

The Stopped - Ethnic profiling in Finland

Julkaisun otsikon käännös: Pysäytetyt - Etninen profilointi SuomessaKeskinen, S., Aminkeng Atabong, A., Himanen, M., Kivijärvi, A., Osazee, U., Pöyhölä, N. & Rousku, V., 3 huhtikuuta 2018, Helsinki: University of Helsinki, Swedish School of Social Science. 160 Sivumäärä (SSKH Notat; nro 1/2018)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2017

Socialpsykologi - en introduktion

Helkama, K. E., Myllyniemi, R. M., Liebkind, K., Ruusuvuori, J. E., Lönnqvist, J-E., Hankonen, N. E., Renvik (Mähönen), T. A., Jasinskaja-Lahti, I. & Lipponen, J. M. T., maaliskuuta 2017, Stockholm: Liber. 352 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Nokian valtakunta: Raportti hulluilta vuosilta

Linden, T. C-G., syyskuuta 2016, Helsinki: Gaudeamus. 375 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2015

Hundra år av malmdrömmar: K.H. Renlunds Stiftelse 1915-2015

Ehlers, C., Linden, T. C-G. & Wiklund, H., marraskuuta 2015, Vasa: K.H. Renlunds Stiftelse. 96 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Inflyttad från Sverige: En studie av rikssvenska erfarenheter i Helsingfors

Wahlbeck, Ö., elokuuta 2015, Hedemora: Gidlunds förlag. 196 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

"Jag har haft nytta av socialpsykologin både professionellt och i mitt personliga liv": En rapport om socialpsykologerna från Soc&kom i arbetslivet

Henning-Lindblom, A. B., 2015, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. 29 Sivumäärä (SSKH Notat - SSKH reports and discussion papers; nro 4/2015)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Johdatus sosiaalipsykologiaan

Helkama, K. E., Myllyniemi, R. M., Liebkind, K. R., Ruusuvuori, J., Lönnqvist, J-E., Hankonen, N. E., Mähönen, T. A. E., Jasinskaja-Lahti, I. & Lipponen, J. M. T., 2015, 10 uudistettu toim. Helsinki: Edita. 403 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Medieanvändningens roll i andraspråkstillägnande och ackulturation bland finskspråkiga unga i Karleby och italienskspråkiga unga i Bozen/Bolzano

Vincze, L., 2015, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan. 50 Sivumäärä (SSKH Meddelanden 80; nro 80)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Nokia och Finland: Rapport från de galna åren

Linden, T. C-G., 21 lokakuuta 2015, Helsingfors: Schildts & Söderströms. 357 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

Opening Up New Opportunities in Gender Equality Work

Hearn, J., Lämsä, A-M., Biese-Stjernberg, I. H., Heikkinen, S., Louvrier, J., Niemistö, C., Kangas, E., Koskinen-Sandberg, P. H., Jyrkinen, M. H., Gustavsson, M. & Hirvonen, P., 1 helmikuuta 2015, Helsinki: Hanken School of Economics. (Research Reports)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinen

Open access

Ritual Retellings: Luangan Healing Performances through Practice

Herrmans, I., maaliskuuta 2015, New York: Berghahn Books. 304 Sivumäärä (Epistemologies of healing ; Vuosikerta 16)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Social Work and Integration in Immigrant Communities: Framing the Field

Valtonen, K., 2015, Ashgate. 176 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2014

The Nordic Welfare State in Three Eras: From Emancipation to Discipline

Kananen, J., 2014, Farnham: Ashgate. 218 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Yksin asuvien kansaneläkeläismiesten taloudellinen ja sosiaalinen turva

Linnanvirta, S. K., 2014, Helsinki: Kelan tutkimusosasto. 131 Sivumäärä (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia; nro 130)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
2012

Vad gör du nuförtiden? En undersökning om svenskspråkiga som avlagt en högre examen vid Helsingfors universitet under perioden 2000-2009 placerat sig på arbetsmarknaden

Corner, S., Ekström, J. & Starck, C., 2012, Helsingin yliopisto. (Förvaltningens publikationsserie; nro 78)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

Via svenska: Den svenskspråkiga integrationsvägen

Creutz-Kämppi, K. & Helander, M., 9 toukokuuta 2012, Helsingfors: Finlands svenska tankesmedja Magma. 149 Sivumäärä (Magma studie; Vuosikerta 2012, nro 1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2011

Kommunala folkhemmet: Uppbyggnad, de gyllene åren, nedmontering

Sundberg, J., Sjöblom, S. & Wörlund, I., 2011, Stockholm: Santérus Academic Press. 244 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Leikkaa–liimaa-journalismia? tutkimus uutismedian lähdekäytännöistä

Juntunen, L., 2011, Helsinki: Helsingin yliopisto, viestinnän tutkimuskeskus CRC. 69 Sivumäärä (Viestinnän tutkimusraportteja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Mitä muslimit tarkoittavat? Keskustelua islamilaisista virtauksista Suomessa ja Euroopassa

Martikainen, T. & Sakaranaho, T. (toim.), 2011, Turku: Savukeidas. 189 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

2010

Det sammanhållande kittet: En studie av minoritetsmedier i Europa

Moring, T. & Godenhjelm, S., 2010, Helsingfors: Finlands svenska tankesmedja Magma. 123 Sivumäärä (Magma-studie; nro 3)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

Open access
Tiedosto

Diversity and the European Public Sphere: The Case of Finland

Kraus, P. A., Creutz-Kämppi, K. & Weide, M., 2010, Bergen: Eurosphere. 131 Sivumäärä (Eurosphere Country Reports; nro 6)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Försiktighet och förändring på egna villkor: Kommun- och servicestrukturreformens första skede i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna

Berg, K., Meriluoto, J., Sandberg, S. & Sjöblom, S., 2010, Helsingfors. 139 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Röster: Rundradions veteraner berättar

Zilliacus-Tikkanen, H. (toim.), 2010, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan. 194 Sivumäärä (SSKH Meddelanden; nro 74)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

Skärgården som den nya landsbygden: Spår och spånor ur en optimistisk syn på en "problemregion".

Andersson, K. & Eklund, E., 2010, Mariehamn: PQR. 78 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Svenska i finska gymnasier

Korkman, M. C. B., Green-Vänttinen, M. & Lehti-Eklund, H., 2010, Helsingfors: University of Helsinki. 91 Sivumäärä (Nordica Helsingiensia; nro 22)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2009

Den svenska verksamheten i de regionala strukturerna: basrapport

Lindfors, B. C., 2009, [Helsingfors]: SpråKon. 67 Sivumäärä (Publikationer av projektet Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser (SpråKon))

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Suomalainen TV-tarjonta 2007

Aslama, M. & Lehtinen, P., 2009, Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. 102 Sivumäärä (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja; nro 2/2009)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Suomalainen TV-tarjonta 2008

Aslama, M. & Lehtinen, P., 2009, Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. 130 Sivumäärä (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja; nro 48/2009)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Toimiva kunnallinen palveluorganisaatio: työelämän laadun, asiakastyytyväisyyden ja palvelukustannusten väliset yhteydet strategisen henkilöstöjohtamisen näkökulmasta

Nakari, R. & Sjöblom, S., 2009, Helsinki: Suomen kuntaliitto. 187 Sivumäärä (Acta / Suomen kuntaliitto; nro nro 209)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2008

A union of diversity: language, identity and polity-building in Europe

Kraus, P. A., 2008, New York: Cambridge University Press. 229 Sivumäärä (Themes in European governance)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Comment et pourquoi mettre en place un éventail de qualifications optimal? synthèse

Bourgeault, I. L., Kuhlmann, E., Neiterman, E. & Wrede, S., 2008, Copenhague: Organisation mondiale de la sante, Bureau regional de l'OMS pour l'Europe. 28 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Har de blivit hjälpta så att de blivit stjälpta: En studie i socialarbetets potential och gränser inom handikappservice

Sjöblom, S., 2008, Helsinki: Helsingin yliopisto. 142 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

How can optimal skill mix be effectively implemented and why? policy brief

Bourgeault, I. L., Kuhlmann, E., Neiterman, E. & Wrede, S., 2008, Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe. 26 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Professionalnokvalifikacionnaâ struktura: kak ee optimizirovat i zac̆em zto nuz̆no? : kratkij analitic̆̆̆eskij obzor

Bourgeault, I. L., Kuhlmann, E., Neiterman, E. & Wrede, S., 2008, Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe. 34 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

The European charter for regional or minority languages and the media

Moring, T. & Dunbar, R., 2008, Strasbourg: Council of Europe. 106 Sivumäärä (Regional or minority language; nro no. 6)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Wie kann ein optimaler Qualifikationsmix effektiv verwirklicht werden - und warum? Grundsatspapier

Bourgeault, I. L., Kuhlmann, E., Neiterman, E. & Wrede, S., 2008, Kopenhagen: Weltgesundheitsorganisation, Regionalbüro für Europa. 28 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2007

De svenska gymnasierna i Finland: en lägesanalys

Geber, E. & Lojander-Visapää, C., 2007, Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. 226 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Different rights and duties regarding welfare services: a focus on the municipal level

Blomberg, H. & Kroll, C., 2007, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. 19 Sivumäärä (SSKH Notat; nro 2/2007)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Eine kleine Geschichte Kataloniens

Bernecker, W. L., Eßer, T. & Kraus, P. A., 2007, Frankfurt am Main: Suhrkamp. 342 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Fokus på svensklärarna i Finland

Korkman, M. C. B., Lehti-Eklund, H., Salminen, K. & Renvall, C., 2007, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Framtida studiepreferenser hos åländska studerande på gymnasialstadiet

Lojander-Visapää, C., 2007, [Mariehamn]: Högskolan på Åland. 36 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Häst människa samhälle: om den nya hästhushållningens utveckling i Finland

Brandt, N. & Eklund, E., 2007, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. 25 Sivumäärä (SSKH Notat; nro 1/2007)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

International Practice and Policy Trends in International Labour Immigration

Forsander, A., 2007, Helsinki: Stakes. 69 Sivumäärä (Stakes reports; nro 12/2007)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Maahanmuutto ja media: eurooppalaista tutkimusta ja kotimaisia ennusteita

Luostarinen, H., Eskonen, H., Horsti, K., Nikunen, K. & Pöyhtäri, R., 2007, [Tampere]: Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö. 127 Sivumäärä (Julkaisuja / Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitosSarja C; nro 41)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu