Svenska social- och kommunalhögskolanin alayksikkö

  • Suomi

Julkaisut 1973 2019

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2017

Aikakauslehdistö

Kivikuru, U., elokuuta 2017, Suomen mediamaisema. Nordenstreng, K. & Nieminen, H. (toim.). 4., uudistettu laitos toim. Tampere: Vastapaino, s. 118-137 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Audiovisual political advertising in Finland

Moring, T. A., maaliskuuta 2017, Routledge handbook of Political Advertising. Holtz-Bacha, C. & Just, M. R. (toim.). New York: Routledge, s. 240-252 13 Sivumäärä (Routledge Handbooks).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Beyond a “starless midnight of racism”? A review and critique of antiracism apps

Aminkeng Atabong, A. & Dervin, F., 2017, Silent Partners in Multicultural Education. Itkonen, T. & Dervin, F. (toim.). Charlotte, NC: Information age publishing, s. 173-188 16 Sivumäärä (Research in Multicultural Education and International Perspectives).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Constructing Norms and Silences on Power Issues Related to Diversities Displayed in School Spaces: Analysis of Schools in Finland and the United States

Riitaoja, A-L., Kralovec, E., Layne, H., Liu, H., Orozco, R. & Paavola, H., 2017, Silent partners in multicultural education. Itkonen, T. & Dervin, F. (toim.). Charlotte, NC: INFORMATION AGE PUBLISHING, INC, s. 51-76 26 Sivumäärä (Research in Multicultural Education and International Perspectives).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Continuity and Change in Central Kalimantan: Climate Change, Monetization of Nature, and its Bearing on Value Orientations

Lounela, A. K., 2017, Continuity under change in Dayak societies. Arenz, C., Haug, M., Seitz, S. & Venz, O. (toim.). Wiesbaden: Springer, s. 97-119 23 Sivumäärä (Edition Centaurus - Sozioökonomische Prozesse in Asien, Afrika und Lateinamerika).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Directly from interview to quotations: Quoting practices in written journalism

Haapanen, L. M., 2017, Linking clauses and actions in social interaction. Laury, R., Etelämäki, M. & Couper-Kuhlen, E. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vuosikerta 2017. s. 201-239 38 Sivumäärä (Studia Fennica)(Studia Fennica Linguistica; nro 20).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Education of Migrant Children in Finland

Nordberg, C. C., 2017, A Multi-Country Study on the Education of Migrant Children. Han, J. (toim.). Qatar: WISE Research, s. 6-19 14 Sivumäärä (RR; nro 11.2017).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Evasive Youth, Oblique Politics

Oinas, O. E., Onodera, H. & Suurpää, L., 23 marraskuuta 2017, What Politics?: Youth and Political Engagement in Africa. Oinas, E., Onodera, H. & Suurpää, L. (toim.). Leiden: Brill , s. 1- 20 20 Sivumäärä ( Youth in a Globalizing World; nro 6).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Finland 'Media Takes Care of Itself': Gender Equality, Postfeminism and Finnish Media

Savolainen, T. L., 2017, Gender equality and the media: a challenge for Europe. Ross, K. & Padovani, C. (toim.). New York: Routledge, s. 101-112 12 Sivumäärä (Routledge Studies in European Communication Research and Education; Vuosikerta 11).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Förändringar i det offentliga beslutsfattandet

Sjöblom, S. M., 2017, Sphinx: Årsbok - Vuosikirja - Yearbook: 2016-2017. Janhunen, J. (toim.). Helsingfors: Suomen Tiedeseura, s. 29-39 11 Sivumäärä (Societas Scientiarum Fennica; Vuosikerta 2016-2017).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Health professions and occupations

Riska, E. K., 1 kesäkuuta 2017, The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Ritzer, G. (toim.). 2nd toim. Malden: John Wiley & Sons Ltd. , s. 1-4 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

How Does Culture Relate to Health? A Case Study on Indigenous Peoples in Taiwan

Gao, I-A., 2017, Heritage and Rights of Indigenous Peoples: patrimonio y Derechos de Los Pueblos Indígenas. Castillo, M. M. & Strecker, A. (toim.). Leiden: Leiden University Press, s. 255-269 15 Sivumäärä (Archaeological Studies Leiden University).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Hyvinvointipolitiikan kannatus

Blomberg-Kroll, H. K. & Kroll, K. C., maaliskuuta 2017, Kilpailuvaltion kyydissä: Suomen hyvinvointimallin tulevaisuus. Kananen, J. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 128-144 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Introduction: Extended sociality and the social life of humans

Sillander, K. & Remme, J. H. Z., 15 kesäkuuta 2017, Human Nature and Social Life: Perspectives on Extended Sociality. Sillander, K. & Remme, J. H. Z. (toim.). Cambridge: Cambridge University Press, s. 1-25 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Johdanto: Työajan hermolla

Saksela-Bergholm, S. M., Helander, M. J. & Levä, I. I., 2017, Työaikakirja. Helander, M., Levä, I. & Saksela-Bergholm, S. (toim.). Helsinki: Into, s. 9 51 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Johdanto: Suomen malli

Kantola, A. M. & Kananen, J. K., 2017, Kilpailuvaltion kyydissä: Suomen hyvinvointimallin tulevaisuus. Kananen, J. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 7-29 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Jos jäädä voisin: Ulkomaalaisten tilapäistyöntekijöiden näkemyksiä tulevaisuudestaan

Saksela-Bergholm, S. M., Helander, M. J. & Levä, I. I., 2017, Työaikakirja. Helander, M., Levä, I. & Saksela-Bergholm, S. (toim.). Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, s. 97-120 23 Sivumäärä (Into).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Kansalaisten sosiaaliturva

Kananen, J. K., 2017, Kilpailuvaltion kyydissä: Suomen hyvinvointimallin tulevaisuus. Kananen, J. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 30-54 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kielivähemmistöjen media

Moring, T. A., 2017, Suomen mediamaisema . Nordenstreng, K. & Nieminen, H. (toim.). 4., uudistettu laitos toim. Tampere: Vastapaino, s. 302-320 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Media Building Community: Audience Engagement in a Micro-Nation

Linden, T. C-G., 2017, Voice of the Locality: Local Media and Local Audience. Waschková Císařová, L. (toim.). Brno: MUNI press, s. 133-154 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Mitä Suomessa pitäisi tehdä?

Kananen, J. K., 2017, Kilpailuvaltion kyydissä: Suomen hyvinvointimallin tulevaisuus. Kananen, J. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 159-188 30 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Monimuotoinen satavuotias Suomi: muuttoliike vahvistaa hyvinvoivaa kuntaa

Haikkola, L-I., Näre, L. M., Creutz-Sundblom, K. A. M. & Sotkasiira, T., maaliskuuta 2017, Tulevaisuuden kunta. Nyholm, I., Haveri, A., Majoinen, K. & Pekola-Sjöblom, M. (toim.). Helsinki: Suomen kuntaliitto, s. 364-383 20 Sivumäärä (Acta; nro 264).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Nordic Perspectives on the European Asylum System: The Dismantling of the Finnish Welfare State and the Rise of an overt Anti-Immigration Agenda

Nordberg, C. C., 2017, Nordic Perspectives on the European Asylum System : The cases of Sweden and Finland. Hilz, W. & Saracino, D. (toim.). Marburg: Tectum Verlag, s. 99-111 12 Sivumäärä (Bonner Studien zum globalen Wandel; nro 23).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Opetussuunnitelmatutkimus luokanopettajakoulutuksessa - yhdestä totuudesta moniin totuuksiin.

Hakala, L., Maaranen, K. & Riitaoja, A-L., 22 joulukuuta 2017, Opetussuunnitelmatutkimus: keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen. Autio, T., Hakala, L. & Kujala, T. (toim.). Tampere: Tampere University Press, s. 161-190 30 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Reflecting on Ethics in the Investigation of Online Communication during Emergencies

Goldgruber, E., Ausserhofer, J., Hornmoen, H., Steensen, S., Backholm, K. H., Reimerth, G., Frey, E., Ottosen, R. & McInnes, C. J., 8 joulukuuta 2017, Research Ethics in the Digital Age: Ethics for the Social Sciences and Humanities in Times of Mediatization and Digitization. Dobrick, F. M., Fischer, J. & Hagen, L. M. (toim.). Wiesbaden: Springer VS, s. 157-163 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Risk and resilience among journalists covering potentially traumatic events

Idås, T. & Backholm, K. H., 2017, The Assault on Journalism: Building Knowledge to Protect Freedom of Expression. Carlsson, U. & Pöyhtäri, R. (toim.). Gothenburg: NORDICOM, s. 235-237 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Social assistance deservingness and policy measures: Attitudes of Finnish politicians, administrators and citizens

Blomberg-Kroll, H. K., Kallio, J. M., Kangas, O., Kroll, K. C. & Niemelä, M., 2017, The social legitimacy of targeted welfare : Attitudes to welfare deservingness. Oorschot, W. V., Roosma, F., Meuleman, B. & Reeskens, T. (toim.). Cheltenham, UK: Edward Edgar, s. 209-224 16 Sivumäärä (Globalization and welfare).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Social work academia and policy in Finland

Blomberg-Kroll, H. K. & Kroll, K. C., maaliskuuta 2017, Where Academia Meet Policy: A cross-national perspective on the involvment of social work academics in social policy. Gal, J. & Weiss-Gal, I. (toim.). Bristol: Policy Press, s. 59-76 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Svenskspråkiga medier och finlandssvenska medievanor

Vincze, L., 2017, Språk i prosa och press: Svenskan i Finland - i dag och i går. Tandefelt, M. (toim.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, s. 103-125 21 Sivumäärä (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nro 809)(Svenskan i Finland - i dag och i går; nro II: 1).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

The Fragility of Photo-truth: Verification of amateur images in Finnish newsrooms

Pantti, M. K. & Siren-Heikel, S. J., 2017, Photojournalism and Citizen Journalism: Co-operation, Collaboration and Connectivity. Allan, S. (toim.). Abingdon: Routledge, s. 178-195 18 Sivumäärä 11. (Journalism Studies: Theory and Practice).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

The Girl and the Feminist State? Subjectification Projects in the Nordic Welfare State

Oinas, O. E., 23 marraskuuta 2017, Nordic Girlhoods: New Perspectives and Outlooks. Formark, B., Mulari, H. & Voipio, M. (toim.). Cham: Palgrave, s. 179-206 28 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tulevaisuus kaksikielisissä kunnissa ja kaksikielisten kuntien tulevaisuus

Sjöblom, S. M. & Sandberg, S., 2017, Tulevaisuuden kunta. Nyholm, I., Haveri, A., Majoinen, K. & Pekola-Sjöblom, M. (toim.). Helsinki: Suomen kuntaliitto, s. 221-237 17 Sivumäärä (Acta; nro 264).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Uutisvälitys

Kivikuru, U., 2017, Suomen mediamaisema. Nordenstreng, K. & Nieminen, H. (toim.). 4., uudistettu laitos toim. Tampere: Vastapaino, s. 192-208 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Values in Practice: Change and Continuity in Luangan Ritual Performance

Herrmans, R. I., toukokuuta 2017, Continuity under change in Dayak Societies. Arenz, C., Haug, M., Seitz, S. & Venz, O. (toim.). Wiesbaden: Springer, s. 191-210 20 Sivumäärä (Edition Centaurus - Sozioökonomische Prozesse in Asien, Afrika und Lateinamerika).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Väinö Österberg: Go west, young man

Riska, E. K., 2017, Jakten på innovationer: Finlandssvenska tekniker: Det åttonde bandet. Juselius, B. (toim.). Helsingfors: TEKNISKA FÖRENINGEN I FINLAND, Vuosikerta 8. s. 50-61 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

“That Makes Us Very Unique”: A Closer Look at the Institutional Habitus of Two International Schools in Finland and France

Benjamin, S. & Aminkeng Atabong, A., 2017, Silent Partners in Multicultural Education. Itkonen, T. & Dervin, F. (toim.). Charlotte, NC: INFORMATION AGE PUBLISHING, INC, s. 93-116 24 Sivumäärä (Research in multicultural education and international perspectives).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2016

Conclusion

Andersson, K. W., Sjöblom, S. M., Granberg, L. H., Ehrström, P. & Marsden, T., 26 elokuuta 2016, Metropolitan Ruralities. Andersson, K., Sjöblom, S., Granberg, L., Ehrström, P. & Marsden, T. (toim.). Bingley: Emerald Group Publishing, s. 325-330 6 Sivumäärä (Research in Rural Sociology and Development; Vuosikerta 23).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Distress among journalists working the incidents

Backholm, K. H., marraskuuta 2016, The Wiley Handbook of the Psychology of Mass Shootings. Wilson, L. C. (toim.). Hoboken, NJ: Wiley Blackwell, s. 247-265 18 Sivumäärä (Wiley clinical psychology handbooks).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Etnografinen häilyvyys ja tietämisen halu: kriittisiä peilauksia kenttätyöhön Egyptin aktivistinuorten parissa

Onodera, H., 2016, Tutkija peilin edessä: refleksiivisyys ja etnografinen tieto. Gould, J. & Uusihakala, K. (toim.). Helsinki: Gaudemus, s. 62-87 26 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Exploring relationships through ethnography: A research study of boys in school

Lunabba, H. T., 21 maaliskuuta 2016, Relationship-Based Research in Social Work: Understanding Practice-Near Research. Ruch, G. & Julkunen, I. (toim.). London: Jessica Kingsley Publishers, s. 89-105 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Finland

Halen, H. T. & Martikainen, T. A. K., maaliskuuta 2016, Muslim Tatar Minorities in the Baltic Sea Region. Svanberg, I. & Westerlund, D. (toim.). Leiden: Brill , s. 86-104 (Muslim Minorities; nro 20).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Finland: From Agrarian to Right-wing Populism

Norocel, O. C., 2016, Populist Political Communication in Europe. Aalberg, T., Esser, F., Reinemann, C., Strömbäck, J. & de Vreese, C. (toim.). New York & London: Routledge, s. 42-53 12 Sivumäärä 4. (Routledge Research in Communication studies).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Finnish Journalism Students: Stable Professional Ideals and Growing Critique of Practice

Zilliacus-Tikkanen, M. H., Hujanen, J. K. & Jaakkola, M., 2016, Becoming a journalist: Journalism education in the Nordic countries. Hovden, J. F., Nygren, G. & Zilliacus-Tikkanen, H. (toim.). Gothenburg: NORDICOM, Göteborg University, s. 127-141 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Gender and maternal healthcare

Sandall, J., Benoit, C., Van Teijlingen, E., Wrede, S., Declercq, E. & De Vries, R., 2016, (Hyväksytty/In press) The Palgrave Handbook of Gender and Healthcare. Palgrave Macmillan, s. 355-370 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Identity: Minority Language and Community in the Age of Digital Communication

Moring, T. A., joulukuuta 2016, What Society Needs from Media in the Age of Digital Communication. Picard, R. (toim.). Lisbon: Media XXI, Universidade Catolica Editora, s. 71-92 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Inledning

Lunabba, H. T., Westerback, F. & Stoor, T., 2016, Uppror i elfenbenstornet: En bok om praktikforskning i socialt arbete. Lunabba, H., Westerback, F. & Stoor, T. (toim.). Helsingfors: Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, s. 10-13 4 Sivumäärä (Mathilda Wrede-institutets forskningsserie; nro 5/2016).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Open access

Inledning: Uppror i elfenbenstornet: En bok om praktikforskning i socialt arbete

Lunabba, H. T., Westerback, F. W. & Stoor, T., 1 joulukuuta 2016, Uppror i elfenbenstornet: En bok om praktikforskning i socialt arbete. Lunabba, H., Westerback, F. & Stoor, T. (toim.). Helsingfors: Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, s. 10-13 4 Sivumäärä (Mathilda Wrede-institutets forskningsserie; nro 5/2016).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Open access
Tiedosto

Introduction

Sjöblom, S. M., Andersson, K. W., Granberg, L. H., Ehrström, P. & Marsden, T., 26 elokuuta 2016, Metropolitan Ruralities . Andersson, K., Sjöblom, S., Granberg, L., Ehrström, P. & Marsden, T. (toim.). Bingley: Emerald Group Publishing, s. 1-18 17 Sivumäärä (Research in Rural Sociology and Development; Vuosikerta 23).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Introduction: The Nordic Model of Journalism Education

Fredrik Hovden, J., Nygren, G. & Zilliacus-Tikkanen, M. H., 2016, Becoming a Journalist: Journalism education in the Nordic countries. Hovden, J. F., Nygren, G. & Zilliacus-Tikkanen, H. (toim.). Gothenberg: NORDICOM, Göteborg University, s. 11-23 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto