Svenska social- och kommunalhögskolanin alayksikkö

  • Suomi

Julkaisut 1973 2020

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
1991

Det sociala i psykologins människobild: Jag kommunicerar, alltså är jag?

Hautamäki, A., 1991, Journalistik, kommunikation, utbildning: Vänskrift tillägnad Ulla-Stina Westman. Londen, A-M. (toim.). Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, s. 171-186 15 Sivumäärä (Meddelanden från Svenska social och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet; nro 21).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

1988

Internationella strömningar inom den tidiga stimuleringen

Hautamäki, A., 1988, Psykisk utvecklingsstörning: praktiska erfarenheter och progressiva idéer. Grunewald, K. (toim.). Stockholm: Natur och Kultur, s. 114-120 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1987

Ungdom och dens kultur i spänningsfältet mellan individ och samhälle: Sett i systemperspektiv

Hautamäki, A., 1987, Ungdom i systemperspektiv: Nordiske forskningsbidrag. Bø, I. (toim.). Bergen: Sigma Forlag, s. 119-137 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1985

Hur förmedlas familjens livsvillkor till ungas val av utbildningsväg? En studie över arbetarklass- och medelklassungas verksamhetsmiljö

Hautamäki, A., 1985, Barn i miljø: Oppvekst i en utviklingsökologisk sammenheng. Bø, I. (toim.). Lillehammer: Cappelen Damm, s. 233-253 20 Sivumäärä (Cappelens pedagogikkbøker).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Lapsen persoonallisuus kehittyy toiminnassa

Hautamäki, A., 1985, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (toim.). 3 toim. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, s. 7-37 30 Sivumäärä (Suomen Kaupunkiliitto Julkaisu D:12; nro 12).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Perhe: Piilopaikkan, turvapaikka, kasvualusta

Hautamäki, A. & Wahlström, J., 1985, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (toim.). 2. tarkistettu painos toim. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, s. 142-158 16 Sivumäärä (Julkaisu ; nro D:12).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Perhe: Piilopaikka, turvapaikka, kasvualusta

Hautamäki, A. & Wahlström, J., 1985, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (toim.). 3 toim. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, s. 142-158 16 Sivumäärä (Julkaisu ; nro D:12).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Päiväkotitoiminta perheen tukena

Hautamäki, A., 1985, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajille. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (toim.). 3 toim. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, s. 159-170 11 Sivumäärä (Julkaisu ; nro D:12).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1981

Lapsen kehitystapahtuma ja sen ymmärtäminen: Kulttuurihistoriallinen koulukunta ja sisäistämisperiaate

Hautamäki, A., 1981, Lapsen kehitystapahtuma ja sen ymmärtäminen. Nummenmaa, A. R. (toim.). 1 toim. Tampere: Tampereen yliopisto, s. 44-59 15 Sivumäärä (Tampereen yliopiston oppimateriaaleja; nro 1).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Lapsen persoonallisuus kehittyy toiminnassa

Hautamäki, A., 1981, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (toim.). 2. tarkistettu painos toim. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, s. 7-37 30 Sivumäärä (Julkaisu ; nro D:12).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Päiväkotitoiminta perheen tukena

Hautamäki, A., 1981, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (toim.). 2. tarkistettu versio toim. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, s. 159-170 11 Sivumäärä (Julkaisu ; nro D:12).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1980

Lapsen persoonallisuus kehittyy toiminnassa

Hautamäki, A., 1980, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajille. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (toim.). 1 toim. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, s. 7-37 30 Sivumäärä (Suomen kaupunkiliitto, Julkaisu D:12; nro 12).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Perhe: Piilopaikka, turvapaikka, kasvualusta?

Hautamäki, A. & Wahlström, J., 1980, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajille. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (toim.). 1 toim. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, s. 142-158 16 Sivumäärä ( Julkaisu ; nro D:12).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Päiväkotitoiminta perheen tukena

Hautamäki, A., 1980, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden psykologia kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (toim.). 1 toim. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, s. 159-170 11 Sivumäärä (Julkaisu ; nro D:12).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1977

Persoonallisuuden normatiivinen aspekti sekä persoonallisuuden suuntautuminen motiivihierarkian ja maailmankatsomuksen ykseydessä

Hautamäki, A. & Vepsäläinen, K., 1977, Kasvatus, moraali, maailmankatsomus. Engeström, Y. (toim.). 1 toim. Helsinki: Tutkijaliitto, s. 61-79 18 Sivumäärä (Tutkijaliiton julkaisusarja; nro 5).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

1975

Människouppfattningen betydelse för vårt handlande

Hautamäki, A., 1975, Ung i skola och hem. Mentalhygieniska arbetsgrupp, S. F. (toim.). Vasa: Folkhälsan, s. 37-40 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen