Svenska social- och kommunalhögskolanin alayksikkö

  • Suomi

Julkaisut

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
Kirjan luku tai artikkeli

Video som lärmetod: Universitetslärares reflektioner kring användningen av audiovisuella medier i sin undervisning

Haavisto, C., 2015, Hur svårt kan det vara? : En antologi om hur lärare inom den högre utbildningen förnyar undervisningen. Londén, M., Mickwitz, Å. & Tiihonen, S. (toim.). Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica, s. 49-64 16 Sivumäärä (Nordica Helsingiensia; nro 41).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Viisitoista päivää: irakilaisten turvapaikanhakijoiden matka Euroopan halki

Koikkalainen, S. & Nykänen, T., tammikuuta 2019, Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa. Lyytinen, E. (toim.). Siirtolaisuusinstituutti, s. 117-136 19 Sivumäärä (Tutkimus / Siirtolaisuusinstituutti).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Virolaiset pääkaupunkiseudun työmarkkinoilla [in English: Estonians in the Finnish Capital Region]

Alho, R., 2011, Totta toinen puoli? : Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. Helander, M. (toim.). Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan, s. 119-122 4 Sivumäärä (SSKH skrifter; nro 31).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Virtuaalinen auttamisympäristö voimaannuttavan vuorovaikutuksen ja sosiaalisen tuen tarjoajana

Granholm, C., helmikuuta 2010, Sosiaalityö, tieto ja teknologia. Pohjola, A., Kääriäinen, A. & Kuusisto-Niemi, S. (toim.). Jyväskylä: PS-kustannus, s. 157-181 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Women journalist and the gender gap in Finland's news culture

Zilliacus-Tikkanen, H., 2008, Women journalists in the Western world. E. B. R. F. S. A. L. (toim.). Cresskill (N.J.): Hampton Press, cop., s. 139-155 17 Sivumäärä (The Hampton Press communication series).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Women physicians: How culture and structure influence women’s career opportunies

Riska, E. K., 2018, Sphinx: Yearbook 2017-2018 of the Finnish Society of Sciences and Letters. Janhunen, J. (toim.). Vasa: Grano Oy, s. 17-25 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Women's Civil Society Organizations and Political Parties in Romania: Lessons from the 2012 Civic Protests

Norocel, O. C., 2014, Political Parties and Citizen Movements in Asia and Europe. Cordenillo, R. & Van Der Staak, S. (toim.). Singapore: IDEA Publications, s. 119-139 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Vähemmistöt suomalaisessa mediassa: kohti monietnistä julkisuutta

Haavisto, C., 2008, Onko Eurooppa olemassa?: näkökulmia eurooppalaiseen julkisuuteen ja demokratiaan. T. H. N. K. K. . T. M. (toim.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, s. 169-195 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Väinö Österberg: Go west, young man

Riska, E. K., 2017, Jakten på innovationer: Finlandssvenska tekniker: Det åttonde bandet. Juselius, B. (toim.). Helsingfors: TEKNISKA FÖRENINGEN I FINLAND, Vuosikerta 8. s. 50-61 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Välfärdspolitikens offentliga ansikte i Sverige och Finland: gemensamma förändringar och bestående nationella särdrag i pressdebatten 1985-2001

Kroll, C., 2007, Svenskt i Finland - finskt i Sverige. Helsingfors ; Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, s. 285-321 37 Sivumäärä (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Yhteenveto ja johtopäätökset

Pekola-Sjöblom, M., Helander, V. & Sjöblom, S., 2006, Kuntalainen - kansalainen. Helsinki: Kuntaliitto, s. 316-334 19 Sivumäärä (Acta).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Young people and Mental Health: when ICT becomes a tool of participation in public health in Finland

Granholm, C., 2012, Youth Participation in Europe: Beyond Discourses, Practices and Realities. Loncle, P., Cuconato, M., Muniglia, V. & Walther, A. (toim.). Bristol, UK: Policy Press, s. 173-186 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Äldreomsorg i omvandling: Transnationell migration och nya former av sociokulturell underordning

Nordberg, C., 2011, Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle. : Festskrift till Gunborg Jakobsson. Nygård, M. & Finnäs, F. (toim.). Åbo Akademi University Press

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

‘This Welfare of Ours’: Justifying public advocacy for anti-immigration politics in Finland during the late 2000’s

Pyrhönen, N. J., 2013, Migrations and welfare states: Policies, discourses and institutions. Vad Jønsson, H., Onasch, E., Pellander, S. & Wickström, M. (toim.). Helsinki: University of Helsinki, Nordic Centre of Excellence NordWel, s. 90-137 47 Sivumäärä ( NordWel Studies in Historical Welfare State Research; nro 3).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

“That Makes Us Very Unique”: A Closer Look at the Institutional Habitus of Two International Schools in Finland and France

Benjamin, S. & Aminkeng Atabong, A., 2017, Silent Partners in Multicultural Education. Itkonen, T. & Dervin, F. (toim.). Charlotte, NC: INFORMATION AGE PUBLISHING, INC, s. 93-116 24 Sivumäärä (Research in multicultural education and international perspectives).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

”Dajak” och ”Malaj” i sydöstra Borneo: Kritiska kommentarer om en dikotomi

Sillander, K. J. E., elokuuta 2015, Tala om mångfald!: Medborgarsamhället, media, universitet och etnicitet : Festskrift till Tom Sandlund. Creutz, K. & Helander, M. (toim.). Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, s. 65-80 16 Sivumäärä (SSKH Meddelanden; nro 79).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

”Pakolaiskriisi” poikkeuksien aikana

Nykänen, T., Koikkalainen, S. P., Seppälä, T., Mikkonen, E. & Rainio, M., lokakuuta 2018, Jakautuuko Suomi?: Eriarvoisuus tutkijoiden, toimittajien ja taiteilijoiden silmin. Lähde, V. & Vehkoo, J. (toim.). Helsinki: Into kustannus, s. 29-37 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen