Svenska social- och kommunalhögskolanin alayksikkö

  • Suomi

Julkaisut 1973 2019

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2008

Conclusion

Hautamäki, J., Kupiainen, S. & Hautamäki, A., 2008, PISA06 Finland: analyses, reflections, explanations. Helsinki: Ministry of Education, s. 213-219 7 Sivumäärä (Publications of the Ministry of Education; Vuosikerta 2008:44).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Dylematy obywatelstwa i tozsamosci: Mniejszosc romska w kontekscie nordyckim

Nordberg, C., 2008, "Status mniejszosciowy" i ambiwalencja tozsamosci w spoeczenstwach wielokulturowych: XIII Ogolnopolski Zjazd Socjologiczny. Tychy: Slaskie Wydawnictwa Naukowe Wyzszej Szkoy Zarzadzania i Nauk Spoecznych im. ks. Emila Szramka, s. 125-138 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Educating generalists: flexibility and identity in auxiliary nursing in Finland

Wrede, S., 2008, Rethinking professional governance. Kuhlmann, E. & Saks, M. (toim.). Bristol, UK: Policy, s. 127-140 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Eurooppalaisia eroja: julkisuuden muodostamisen monet ulottuvuudet nykypäivan Euroopassa

Husband, C. & Moring, T., 2008, Onko Eurooppa olemassa. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, s. 139-168 30 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Europa und die Idee der Menschenrechte

Toivanen, R., 2008, Wege zu Menschenrechten: Geschichten und Gehalte eines umstrittenen Begriffs. Nordhausen Bautz, s. 331-345 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Hacia el camino comunitario: extracato de Changing mediascapes? : un estudio de caso en nueve aldeas tanzanas

Kivikuru, U., 2008, Antología de comunicación para el cambio social: compiladores: Alfonso Gumucio-Dagron y Thomas Tufte ; [traducción: Bertha Pancorvo]. London: Communication for Social Change Consortium, s. 616-628 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

How advertising for psychotropics constructs an enhanced gendered self

Riska, E. & Heikell, T., 2008, Advancing gender research from the nineteenth to the twenty-first centuries. Texler Segal, M. & Demos, V. (toim.). Bingley: Emerald Jai, s. 275-289 15 Sivumäärä (Advances in gender research; nro 12).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ikuisia uutisia pahan maailmasta ja vähän muualtakin

Kivikuru, U., 2008, Meihin pahentuvat monet. [Helsinki]: Yhtyneet kuvalehdet, s. 353-355 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Integrating a traditional minority into a Nordic society: elite discourse on the Finnish Roma

Nordberg, C., 2008, Sameness and diversity: ed. by Helena Blomberg...[et al.]. Helsinki: Research Institute. Swedish school of social science University of Helsinki, s. 127-155 29 Sivumäärä (SSKH Skrifter).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Integration through work in a Nordic multicultural context

Kroll, C., Similä, M., Salmenhaara, P. & Blomberg, H., 2008, Sameness and diversity: The Nordic welfare state model and the integration of immigrants on the labour market . Blomberg, H., Forsander, A., Kroll, C., Salmenhaara, P. & Similä, M. (toim.). Helsinki: Research Institute. Swedish school of social science University of Helsinki, s. 11-35 25 Sivumäärä (SSKH Skrifter; nro 21).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Intersections in Post-Soviet realities: (en)gendering commitment to the profession

Novelskaite, A. & Riska, E., 2008, Gender matters in the Baltics. Riga: LU Akademiskais apgads, s. 109-128 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Islam Suomen ruotsinkielisissä sanomalehdissä

Creutz-Kämppi, K., 2008, Islam Suomessa: Muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa. Martikainen, T., Sakaranaho, T. & Juntunen, M. (toim.). Helsinki: Suomen Antropologinen Seura / Suomen Kirjallisuuden Seura, s. 244-265 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kiintymyssuhteen välittyminen kolmessa sukupolvessa: muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan?

Hautamäki, A., 2008, Varhainen vuorovaikutus ja sen tutkiminen: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 13.-14.3.2008. T. K. L. A-M. K-H. . M. L. (toim.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, s. 9-23 15 Sivumäärä (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; Vuosikerta 40).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Komparativ välfärdsforskning

Blomberg, H., 2008, Forskningsmetodik för socialvetare. Meeuwisse, A., Swärd, H., Eliasson-Lappalainen, R. & Jacobsson, K. (toim.). Stockholm: Natur och Kultur, s. 220-234 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Linkit hakusessa: missä viipyy journalistisen työn tutkimus?

Kivikuru, U., 2008, Kivi vai katedraali. Helsinki: Infor, s. 298-311 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Maahanmuuttajajärjestöjen kokemuksia suunnitteluun ja päätöksentekoon vaikuttamisesta

Weide, M., 2008, Helsinkiläisten käsityksiä osallisuudesta. Bäcklund, P. (toim.). Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, s. 38-66 28 Sivumäärä (Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuskatsauksia; nro 7).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Maahanmuuttajat suomalaisessa ay-liikkeessä - tapaus PAM

Alho, R., 2008, Going Global: Ay-liikkeen menestysresepti globaalissa ajassa?. Helander, M. (toim.). Helsinki: Minerva, s. 283-330 40 Sivumäärä (SoPhi; nro 110).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Media and politics in Finland

Moring, T., 2008, Communicating politics: Jesper Strömbäck, Mark Ørsten & Toril Aalberg (eds.). Göteborg, Sweden: NORDICOM, s. 45-62 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Moving from movement to government: the transformation of the Finnish Greens

Sundberg, J. & Wilhelmsson, N. F. J., 2008, New parties in government: in power for the first time. Deschouwer, K. (toim.). London: Routledge, s. 121-136 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Naisen yksilöllistymisen mahdollisuus ja hinta: oman äänen löytäminen ja äitiys

Hautamäki, A., 2008, Kulttuuri lapsen kasvattajana. T. A. R. L. R-L. P. T. T. (toim.). Helsinki: WSOY, s. 117-141 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

New media and the implementation of instruments in support of minority rights related to media

Moring, T., 2008, European yearbook of minority issues. The Hague: Kluwer Law International, s. 19-50 32 Sivumäärä (European yearbook of minority issues).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

PISA as a tool for comparing educational systems

Hautamäki, J., Scheinin, P., Laaksonen, S., Rantanen, P., Hautamäki, A. & Kupiainen, S., 2008, PISA06 Finland: analyses, reflections and explanations. [Helsinki]: Ministry of Education, s. 53-63 11 Sivumäärä (Publications of the Ministry of Education; Vuosikerta 2008:44).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

PISA results from 2000 through 2006

Hautamäki, J., Harjunen, E., Hautamäki, A., Karjalainen, T., Kupiainen, S., Laaksonen, S., Lavonen, J., Pehkonen, E., Rantanen, P. & Scheinin, P., 2008, PISA06 Finland: analyses, reflections and explanations. Helsinki: Ministry of Education, s. 11-23 13 Sivumäärä (Publications of the Ministry of Education; Vuosikerta 2008:44).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Practical nurses' work role and workplace ethos in an era of austerity

Tainio, L. & Wrede, S., 2008, Care work in crisis: reclaiming the Nordic ethos of care. Wrede, S., Henriksson, L., Høst, H., Johansson, S. & Dybbroe, B. (toim.). Lund: Studentlitteratur, s. 177-197 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Professionals in transition: physicians' careers, migration and gender in Lithuania

Riska, E., 2008, Rethinking professional governance. Kuhlmann, E. & Saks, M. (toim.). Bristol, UK: Policy Press, s. 217-230 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Public discourses on immigrants and the labour in two Nordic welfare states

Blomberg, H., 2008, Sameness and diversity: The Nordic welfare state model and the integration of immigrants on the labour market . Blomberg, H., Forsander, A., Kroll, C., Salmenhaara, P. & Similä, M. (toim.). Helsinki: Research Institute. Swedish school of social science University of Helsinki, s. 37-69 33 Sivumäärä (SSKH Skrifter; nro 21).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Reforming Finnish education 1968-2004

Hautamäki, J. & Hautamäki, A., 2008, PISA06 Finland: analyses, reflections and explanations. Helsinki: Ministry of Education, s. 27-33 7 Sivumäärä (Publications of the Ministry of Education; Vuosikerta 2008:44).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Solidarisuuden globalisointia kansallisen kilpailukyvyn edistämiseksi? ay-liikkeen menestysresepti globaalissa ajassa?

Svanström, M. E., 2008, Going global!: Ay-liikkeen menestysresepti globaalissa ajassa?. Jyväskylä: Minerva, s. 77-96 (SoPhi; nro 110).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Svenska ett mervärde!

Lojander-Visapää, C., 2008, Social samhörighet och religion: redaktörer: Lise Kanckos och Ralf Kauranen ; redaktionsråd: Tore Ahlbäck ... [et al.]. Åbo: Åbo Akademis förlag, s. 335-344 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Television and gender in Finnish presidential elections

Moring, T., 2008, Frauen, Politik und Medien. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, s. 208-234 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The making of medico-managerial care work culture in public home care of the elderly

Henriksson, L. & Wrede, S., 2008, Care work in crisis. Wrede, S., Henriksson, L., Høst, H., Johansson, S. & Dybbroe, B. (toim.). Lund: Studentlitteratur, s. 131-152 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The meaning of language diversity in journalistic modes and its possible loss: four perspectives on journalistic language

Kivikuru, U., 2008, Journalistische Kulturen: Oliver Hahn; Roland Schröder (Hrsg.). Köln: Halem, s. 220-234 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Too posh to push? comparative perspectives on maternal request caesarean sections in Canada, the US, the UK and Finland

Bourgeault, I. L., Declercq, E., Sandall, J., Wrede, S., Vanstone, M., Van Teijlingen, E., DeVries, R. & Benoit, C., 2008, Patients, consumers and civil society . Chambré, S. M. & Goldner, M. (toim.). Bingley: Emerald Group Publishing, s. 99-123 25 Sivumäärä (Advances in medical sociology; nro 10).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tuotannon siirrot (delocalisation) ja ay-liikkeen vaikutusvalta

Creutz-Kämppi, K., 2008, Going Global: Ay-liikkeen menestysresepti globaalissa ajassa?. Helander, M. (toim.). Helsinki: Minerva, s. 183-186 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Vad prioritera vid en kommunsammanlagning?

Sundberg, J. & Wilhelmsson, N. F. J., 2008, Opinioner och trender i Svenskfinland: barometern/01-07 . Herberts, K. (toim.). Vasa: Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, Åbo Akademi, s. 135-156 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Walking the line between "War on terror" and the defence of human rights

Toivanen, R., 2008, Human rights in Asia. New York: Palgrave Macmillan, s. 203-224 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Women journalist and the gender gap in Finland's news culture

Zilliacus-Tikkanen, H., 2008, Women journalists in the Western world. E. B. R. F. S. A. L. (toim.). Cresskill (N.J.): Hampton Press, cop., s. 139-155 17 Sivumäärä (The Hampton Press communication series).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Vähemmistöt suomalaisessa mediassa: kohti monietnistä julkisuutta

Haavisto, C., 2008, Onko Eurooppa olemassa?: näkökulmia eurooppalaiseen julkisuuteen ja demokratiaan. T. H. N. K. K. . T. M. (toim.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, s. 169-195 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2007

Annie Furuhjelm: från herrgårdsfröken till kvinnosakskvinna

Zilliacus-Tikkanen, H., 2007, Feminister i farten. [Helsingfors]: Schildt, s. 36-60 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Annorlunda sverigefinnar och seg etnicitet

Helander, M., 2007, Ny migration och etnicitet i Norden. Åbo: Åbo Akademi, s. 58-84 27 Sivumäärä (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi; Vuosikerta 554).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Att balansera, dominera och låta frågan leva: Centralstyrelsen bemöter Svenska kvinnoförbundets partidagsmotioner 1970-2005

Ramstedt, V., 2007, Feminister i farten. [Helsingfors]: Schildt, s. 163-193 31 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Crisis and internet networks

Kivikuru, U., 2007, New media worlds. South Melbourne, Vic. ; Oxford: Oxford University Press, s. 118-131 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Den växande nya hästhushållningen: ekonomi och livsstilar

Eklund, E., 2007, Vaasan seudun hevosurheilu- ja monitoimikeskus. Vaasa: Vaasanseudun kehitys, s. 51-52 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Diskursiva konstruktioner av islam som den Andre i finlandssvensk dagspress

Creutz-Kämppi, K., 2007, Variera mera, inkludera flera: Åtta essäer om medier, mångfald och migration. Haavisto, C. & Kivikuru, U. (toim.). s. 51-82 32 Sivumäärä (SSKH Meddelanden; nro 71).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Finland

Sagne, S., Saksela, S. & Wilhelmsson, N., 2007, European immigration. Aldershot: Ashgate, s. 99-111 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Från gymnasium till högskola

Lojander-Visapää, C., 2007, De svenska gymnasierna i Finland. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen, s. 49-80 32 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Functional completeness in minority language media

Moring, T., 2007, Minority language media. Clevedon ; Buffalo: Multilingual Matters, s. 17-33 17 Sivumäärä (Multilingual matters series; Vuosikerta 138).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Health professions and occupations

Riska, E., 2007, The Blackwell encyclopedia of sociology. Ritzer, G. (toim.). Malden, MA: Blackwell, Vuosikerta 5. s. 275-8 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Hästsportens betydelse för utövarna

Brandt, N., 2007, Vaasan seudun hevosurheilu- ja monitoimikeskus. Vaasa: Vaasanseudun kehitys, s. 53-54 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Inledning

Haavisto, C., 2007, Variera mera, inkludera flera: Åtta essäer om medier, mångfald och migration. Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, s. 7-16 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen