Svenska social- och kommunalhögskolanin alayksikkö

  • Suomi

Julkaisut

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2006

Media ja demokratia: ehdotuksia indikaattoreiksi

Moring, T. & Nieminen, H., 2006, Suomen demokratiaindikaattorit. S. B. . . (toim.). Helsinki: Oikeusministeriö, s. 173-203 31 Sivumäärä (Oikeusministeriön julkaisu; Vuosikerta 1/2006).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Monenkeskisen järjestelmän taustat

Björklund, M., 2006, Maailman kauppajärjestö WTO. Helsinki: Taloustieto, s. 33-52 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Multiculturalism in Germany: Rhetoric, Scatterd Experiments and Future Chances

Kraus, P. A. & Schönwälder, K., 2006, Multiculturalism and the welfare state: Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies. Banting, K. & Kymlicka, W. (toim.). Oxford: Oxford University Press, s. 202-221 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Perustamissopimus, organisaatio ja päätöksenteko

Björklund, M., 2006, Maailman kauppajärjestö WTO. Helsinki: Taloustieto, s. 53-64 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Political advertising on television in the Nordic and Baltic states

Moring, T., 2006, The SAGE handbook of political advertising. Thousand Oaks, Calif: Sage, s. 181-209 29 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Primena Povelje kao proces: izbor značajnih primera iz evropskih država sa različitom jezičkom tradicijom

Moring, T., 2006, Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima. Beograd: Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu, s. 43-50 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Pursuing innovations through projects: the paradox of project management as a tool for regional development

Andersson, K., 2006, Project proliferation and governance: the case of Finland. Sjöblom, S. (toim.). Helsinki: Research Institute. Swedish school of social science University of Helsinki, s. 59-74 16 Sivumäärä (SSKH Meddelanden; nro 69).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Riitojenratkaisu

Björklund, M., 2006, Maailman kauppajärjestö WTO. Helsinki: Taloustieto, s. 489-527 39 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Sammanfattning och diskussion

Liebkind, K. & Sandlund, T., 2006, Räcker det med svenskan?: om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. K. L. O. T. S. . . (toim.). Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, s. 312-331 20 Sivumäärä (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; Vuosikerta 684).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Studenternas val av svenska eller tvåspråkiga utbildningar på tredje stadiet

Lojander-Visapää, C., 2006, Räcker det med svenskan?: om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. K. L. O. T. S. . . (toim.). Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, s. 269-311 43 Sivumäärä (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; Vuosikerta 684).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Työvoiman maahanmuuton politiikka on sekä kansallinen että kansainvälinen kysymys. Kommenttipuheenvuoro

Forsander, A., 2006, Väestöpolitiikan tulevaisuuden haasteet: Väestöliiton väestöpoliittinen seminaari 12.9.2003: Esitelmät ja kommenttipuheenvuorot. Söderling, I. (toim.). Helsinki: Väestöliitto, s. 77-83 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Understanding the social organisation of maternity care systems: midwifery as a touchstone

Benoit, C., Wrede, S., Bourgeault, I., Sandall, J., de Vries, R. & van Teijlingen, E., 2006, The social organisation of healthcare work. Oxford: Blackwell, s. 733-737 5 Sivumäärä (Sociology of health and illness monograph series).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Yhteenveto ja johtopäätökset

Pekola-Sjöblom, M., Helander, V. & Sjöblom, S., 2006, Kuntalainen - kansalainen. Helsinki: Kuntaliitto, s. 316-334 19 Sivumäärä (Acta).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2005

Eurooppalainen vähemmistökielipolitiikka

Moring, T., 2005, Monikielinen Eurooppa. Helsinki: Gaudeamus, s. 74-97 24 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Europawahlkämpfe in Finnland: eine vergleichende Analyse

Moring, T., 2005, Wahl-Kampf um Europa. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, s. 269-292 24 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Globalisoituvat työmarkkinat: asiantuntijamaahanmuuttajat Suomessa

Forsander, A. & Raunio, M., 2005, Kulttuurien välinen työ. Helsinki: Edita, s. 26-53 28 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Health professions and occupations

Riska, E., 2005, The Blackwell companion to medical sociology. Cockerham, W. C. (toim.). Oxford: Blackwell, s. 144-158 15 Sivumäärä (Blackwell companions to sociology).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Integration into work through active labour-market policies in different welfare state regimes.

Malmberg-Heimonen, I., 2005, Young people in Europe: labour markets and citizenship . Bradley, H. & van Hoof, J. (toim.). Bristol: Policy Press, s. 223-238 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Joukkoviestintävälineet Suomen poliittisessa järjestelmässä

Moring, T., 2005, Suomen poliittinen järjestelmä. P. S. . . (toim.). Helsinki: Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitos, 300 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Lika som bär - eller en finlandssvensk syn på frågor om etnisk mångfald och arbete?

Blomberg, H., 2005, Erilaiset ja samanlaiset: Nuorisobarometri 2005. Wilska, T-A. (toim.). Helsinki: Yliopistopaino, s. 111-127 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Maahanmuuttajayhdistysten ja viranomaisten välinen yhteistyö

Saksela, S., 2005, Maahanmuuttajien elinolot pääkaupunkiseudulla. Joronen, T. (toim.). [Helsinki]: Helsingin kaupungin tietokeskus, s. 89-115 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Naiset ja terveydenhuolto: sosiologisia näkökulmia

Riska, E., 2005, Tiede, tieto ja sukupuoli. T. L. H. J. K. R. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 132-149 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Suomalaisnuorten sosiomoraaliset minäkuvat "hyveen jälkeisenä" aikana: alkaako sosiaalisen kameleontin aika?

Hautamäki, A. & Hautamäki, J., 2005, Arvot, moraali ja yhteiskunta: sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen. T. A-M. P-B. . . A. . (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 167-196 30 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Svenskt och finskt väljarbeteende

Sundberg, J., Wilhelmsson, N. F. J. & Bengtsson, Å., 2005, Den finlandssvenska väljaren. Bengtsson, Å. & Grönlund, K. (toim.). Vasa: Åbo Akademi, s. 23-55

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The Aboland region: Finland

Andersson, K., Eklund, E. & Lehtola, M., 2005, New rural-urban relationships in Europe. Valencia: University of Valencia, s. 82-86 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The changing terms of welfare service work: Finnish home care in transition

Wrede, S., 2005, Dilemmas of care in the Nordic welfare state. Aldershot, Hants, England: Ashgate, s. 62-79 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The citizen, media and social change in Namibia

Kivikuru, U., 2005, Media and glocal change. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, s. 325-333 9 Sivumäärä (CLACSO books).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The Helsinki region: Finland

Andersson, K., Eklund, E. & Lehtola, M., 2005, New rural-urban relationships in Europe. Valencia: University of Valencia, s. 57-61 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Vaalikampanja

Borg, S. & Moring, T., 2005, Vaalit ja demokratia Suomessa. H. P. . . (toim.). Porvoo: WSOY, s. 47-72 26 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2004

Lasten suojeleminen visuaalisesti häiritsevältä mainonnalta

Näre, L. M. & Näre, S., 2004, Lapsuuden muuttuva maisema: Puheenvuoroja kulutuskulttuurin seksualisoinnin vaikutuksista. Anttila, A. (toim.). Helsinki: Stakes, s. 40-46 6 Sivumäärä (Raportteja; nro 284).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2003

Mångkulturella organisationer och invandrarorganisationer i Finland

Saksela-Bergholm, S., 2003, Indvandrerorganisationer i Norden. Mikkelsen, F. (toim.). København: Nordiska ministerrådet, s. 275-281 7 Sivumäärä (Nord; nro 2003: 11).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Så föds Radio Mårran

Haavisto, C., 2003, Mediefostran i finlandssvenska skolor . Helsinki: University of Helsinki, Swedish School of Social Science, s. 97-132 32 Sivumäärä (SSKH Meddelanden; nro 63).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2002

Kiintymyssuhdeteoria: Attachment theory

Hautamäki, A., 2002, Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.). 2 toim. Helsinki: WSOY, s. 13-66 53 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Språk, integration och identitet: Ingermanländare i finlandssvensk press

Korkman, C., 2002, Etnicitetsbilden i finlandssvenska medier. Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, s. 239-264 25 Sivumäärä (SSKH meddelanden; nro 62).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Trauma, reconciliation and generativity: The stories told by the European Veterans

Coleman, P. G., Hautamäki, A. & Podolskij, A., 2002, Critical advances in reminiscence work: From theory to application. Webster, J. D. & Haight, B. K. (toim.). New York: Springer, s. 218-232 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2001

Children's self-concepts as gendered and contextual: Socio-moral self-concepts among 12-year-old Finnish girls and boys

Hautamäki, A. & Hautamäki, J., kesäkuuta 2001, Learning in classrooms: A cultural-historical approach. Hedegaard, M. (toim.). 1. ed. toim. Aarhus: Aarhus University Press, s. 280-304 24 Sivumäärä (Acta Jutlandica LXXV:1, Social Science Series 23; Vuosikerta LXXV:1, nro 23)(Social science series; nro 23).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kiintymyssuhdeteoria: teoria yksilön kiin(nit)tymisestä tärkeisiin toisiin ihmisiin, kiintymyssuhteen katkoksista ja merkityksestä kehitykselle

Hautamäki, A., 2001, Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.). 1. ed. toim. Helsinki: WSOY, s. 13-66 52 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Mediated economic reality or aching spots of civic society? Finnish mainstream media publicity of welfare disparities in1988-1998

Salovaara-Moring, I. I., Aslama, M., Kivikuru, U., Parikka, T. & Valtonen, S., 2001, Down from the heavens, up from the ashes: the Finnish economic crisis of the 1990s in the light of economic and social research. K. J. . K. U. . L. H. . S. J. (toim.). Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, s. 433-464 31 Sivumäärä (VATT-julkaisuja; Vuosikerta 27, nro 6).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2000

Konstruktionen av rysktalandes språkinlärning i finlandssvenska dagstidningar

Korkman, C., 2000, Rasism och etnicitet i den finlandssvenska tidningspressen. Sandlund, T. (toim.). Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, s. 75-90 (SSKH meddelanden; nro 57).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Oppimaan oppimisen arviointi

Hautamäki, J., Arinen, P., Hautamäki, A., Kupiainen, S., Lindblom, B., Niemivirta, M. & Scheinin, P., 2000, Oppimaan oppiminen yläasteella. Hautamäki, J., Arinen, P., Hautamäki, A., Ikonen-Varila, M., Kupiainen, S., Lindblom, B., Niemivirta, M., Rantanen, P., Ruuth, M. & Scheinin, P. (toim.). Helsinki: Opetushallitus, s. 1-31 31 Sivumäärä (Oppimistulosten arviointi; nro 7/2000).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Presenting QUEST - Quality in early childhood education: A joint European teaching module

Hautamäki, A., 2000, Emergent trends in early childhood education: Towards an ecological and psychohistorical analysis of quality. Helsinki: University of Helsinki, Department of Teacher Education, s. 7-32 25 Sivumäärä (Research Report; nro 216).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The matrix of relationships in the Late Modern family in the Nordic countries: A haven in a heartless world, a disturbed nest och a secure base?

Hautamäki, A., 2000, Emergent trends in early childhood education : Towards an ecological and psychohistorical analysis of quality. Helsinki: University of Helsinki, Department of Teacher Education, s. 33-121 89 Sivumäärä (Research Report; nro 216).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1999

Who Wants to preserve the "Scandinavian Service State"? Attitudes to welfare services among the citizens and local government elites in Finland 1992-6

Blomberg-Kroll, H. & Kroll, C., 1999, The End of the Welfare State? : Public Attitudes to State Retrenchment. Svallfors, S. & Taylor-Gooby, P. (toim.). London New York: Routledge, s. 52-86 34 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1998

Mistä on pienet tytöt tehty, mistä on pienet pojat tehty? Sukupuolilinssi ja sukupuoli-identiteetin kehitys

Hautamäki, A., 1998, Sairaan ja vammaisen lapsen hyvä elämä. Saarinen, E. (toim.). Helsinki: Edita, s. 55-83 28 Sivumäärä (Lastensuojelun Keskusliitto).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1997

Ett barn med Downs syndrom växer upp - hur mår mamma? En tvärsnittsundersökning med ett representativt normalsampel

Hautamäki, A., 1997, Barn med Downs syndrom i Norden: I familjeperspektiv. Kollberg, E. (toim.). Stockholm: Natur och Kultur, s. 96-132 36 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Koululaispersoonallisuuden kehitys ja oppimaan oppiminen

Hautamäki, A. & Hautamäki, J., 1997, Onnistuuko oppiminen: Oppimistulosten ja opetuksen laadun arviointiperusteita peruskoulussa ja lukiossa. Jakku-Sihvonen, R. (toim.). Helsinki: Opetushallitus, s. 335-365 30 Sivumäärä (Arviointi ; nro 3/1997).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Mothers - stress, stressors and strains: Outcomes of a Nordic study

Hautamäki, A., 1997, Families in context: Emerging trends in family support and early intervention . Carpenter, B. (toim.). London: David Fulton Publishers Ltd, s. 31-49 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Postmoderni perhe toimintaympäristönä: Kodin ja koulun vuorovaikutussuhde

Hautamäki, A., 1997, Onnistuuko oppiminen : Oppimistuloksien ja opetuksen laadun arviointiperusteita peruskoulussa ja lukiossa. Jakku-Sihvonen, R. (toim.). Helsinki: Opetushallitus, s. 39-63 24 Sivumäärä (Arviointi ; nro 3/1997).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Samhällsstöd i de nordiska länderna

Jessen, C., Hautamäki, A., Heiberg, A. & Arvidsson, G., 1997, Barn med Downs syndrom i Norden: I familjeperspektiv. Kollberg, E. (toim.). Stockholm: Natur och Kultur, s. 28-45 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1993

Masochism deconstructed: From the essence to the (sur)face of woman?

Hautamäki, A., 14 marraskuuta 1993, Crossroads between mind, society and culture: In honour of Yrjö-Paavo Häyrynen in his sixtieth birthday 14 November 1993. Perho, H., Räty, H. & Sinisalo, P. (toim.). Joensuu: Joensuu University Press, s. 87-113 26 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu