Svenska social- och kommunalhögskolan

  • Snellmansgatan 12

    00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

    Suomi

Julkaisut 1973 2019

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2005

Naiset ja terveydenhuolto: sosiologisia näkökulmia

Riska, E., 2005, Tiede, tieto ja sukupuoli. T. L. H. J. K. R. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 132-149 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Suomalaisnuorten sosiomoraaliset minäkuvat "hyveen jälkeisenä" aikana: alkaako sosiaalisen kameleontin aika?

Hautamäki, A. & Hautamäki, J., 2005, Arvot, moraali ja yhteiskunta: sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen. T. A-M. P-B. . . A. . (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 167-196 30 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Svenskt och finskt väljarbeteende

Sundberg, J., Wilhelmsson, N. F. J. & Bengtsson, Å., 2005, Den finlandssvenska väljaren. Bengtsson, Å. & Grönlund, K. (toim.). Vasa: Åbo Akademi, s. 23-55

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The Aboland region: Finland

Andersson, K., Eklund, E. & Lehtola, M., 2005, New rural-urban relationships in Europe. Valencia: University of Valencia, s. 82-86 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The changing terms of welfare service work: Finnish home care in transition

Wrede, S., 2005, Dilemmas of care in the Nordic welfare state. Aldershot, Hants, England: Ashgate, s. 62-79 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The citizen, media and social change in Namibia

Kivikuru, U., 2005, Media and glocal change. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, s. 325-333 9 Sivumäärä (CLACSO books).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The Helsinki region: Finland

Andersson, K., Eklund, E. & Lehtola, M., 2005, New rural-urban relationships in Europe. Valencia: University of Valencia, s. 57-61 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Vaalikampanja

Borg, S. & Moring, T., 2005, Vaalit ja demokratia Suomessa. H. P. . . (toim.). Porvoo: WSOY, s. 47-72 26 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2006

Aktivna uloga države, lokalnih vlasti i nevladinih organizacija u procesu primene Povelje

Moring, T., 2006, Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima. Beograd: Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu, s. 51-56 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Att "glömma" och att minnas: finskt och svenskt i finska och svenska historieböcker

Similä, M., 2006, Svenskt i Finland - finskt i Sverige. . . N. H. V. (toim.). Helsingfors , [Stockholm]: Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, s. 189-211 23 Sivumäärä (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; Vuosikerta nr 682:2).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Between medialization and tradition: campaigning in Finland in a longitudinal perspective

Moring, T., 2006, Campaigning in Europe - campaigning for Europe. Berlin [u.a.]: Lit Verlag, s. 81-100 20 Sivumäärä (Medien; Vuosikerta 12).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Between public and private: project constellations and their possible effects

Godenhjelm, S., 2006, Project proliferation and governance: the case of Finland. Sjöblom, S. (toim.). Helsinki: Research Institute. Swedish school of social science University of Helsinki, s. 75-92 18 Sivumäärä (SSKH Meddelanden; nro 69).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Concluding remarks: towards an increasing temporality - the driving forces

Andersson, K., Eklund, E., Godenhjelm, S. & Sjöblom, S., 2006, Project proliferation and governance: the case of Finland. Sjöblom, S. (toim.). Helsinki: Research Institute. Swedish school of social science University of Helsinki, s. 93-100 8 Sivumäärä (SSKH Meddelanden; nro 69).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Den andra rikshalvan i nutid: nära blir fjärran

Helander, M., 2006, Svenskt i Finland - finskt i Sverige. . . N. H. V. (toim.). Helsingfors, [Stockholm]: Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, s. 212-228 17 Sivumäärä (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; Vuosikerta nr 682:2).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Den sociala nyckelpigan: Svenska folkpartiets syn på välfärdspolitiken 1970-2000

Blomberg, H., 2006, Svenska folkpartiet genom 100 år. Helsingfors: Schildt, s. 278-302 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

De svenska och tvåspråkiga föreningarna: en kartläggande undersökning av den kvantitativa utvecklingen efter 1965

Kreander, M., 2006, Räcker det med svenskan?: om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. K. L. O. T. S. . . (toim.). Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, s. 52-88 37 Sivumäärä (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; Vuosikerta 684).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Epilog

Sandlund, T., 2006, Svenskt i Finland - finskt i Sverige. . . N. H. V. (toim.). Helsingfors , [Stockholm]: Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, s. 471-488 18 Sivumäärä (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; Vuosikerta nr 682:2).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Finland

Andersson, K., Eklund, E. & Lehtola, M., 2006, Rural areas under urban pressure. Hague: LEI Wageningen, s. 47-78 32 Sivumäärä (Report; Vuosikerta D21).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Förord

Wrede, S. & Oinas, E., 2006, Det sunda livets trånga ramar: essäer om det socialt konstruerade könet. Wrede, S. & Oinas, E. (toim.). Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, s. 7-15 9 Sivumäärä (SSKH Skrifter; nro 22).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Going grassroots: excerpt from: Changing mediascapes? : a case study in nine Tanzanian villages

Kivikuru, U., 2006, Communication for social change anthology. South Orange, N.J: Communication for Social Change Consortium, cop., s. 407-418 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Historisk och teoretisk inramning

Kreander, M. & Sandlund, T., 2006, Räcker det med svenskan?: om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. K. L. O. T. S. . . (toim.). Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, s. 14-51 38 Sivumäärä (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; Vuosikerta 684).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Inledning

Liebkind, K. & Sandlund, T., 2006, Räcker det med svenskan?: om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. K. L. O. T. S. . . (toim.). Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, s. 7-13 7 Sivumäärä (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; Vuosikerta 684).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Introduction: towards a projectified public sector : project profileration as a phenomenon

Sjöblom, S., 2006, Project proliferation and governance: the case of Finland. Sjöblom, S. (toim.). Helsinki: Research Institute. Swedish school of social science University of Helsinki, s. 9-31 23 Sivumäärä (SSKH Meddelanden; nro 69).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Johdanto

Pekola-Sjöblom, M., Helander, V. & Sjöblom, S., 2006, Kuntalainen - kansalainen. Helsinki: Kuntaliitto, s. 30-41 12 Sivumäärä (Acta).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kohti projektoitunutta julkishallintoa

Sjöblom, S., 2006, Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia. K. R. . P. S. . . (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 71-86 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kuntalaiset vaikuttajina

Sjöblom, S., 2006, Kuntalainen - kansalainen. Helsinki: Kuntaliitto, s. 243-273 31 Sivumäärä (Acta).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kuntalaisuus ja kansalaisuus

Pekola-Sjöblom, M., Helander, V. & Sjöblom, S., 2006, Kuntalainen - kansalainen. Helsinki: Kuntaliitto, s. 42-89 48 Sivumäärä (Acta).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kön, profession och makt: elitism vs. egalitarism i hälsovårdens arbetsfördelning

Wrede, S., 2006, Det sunda livets trånga ramar: essäer om det socialt konstruerade könet. Wrede, S. & Oinas, E. (toim.). Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, s. 219-259 41 Sivumäärä (SSKH Skrifter; nro 22).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Learning-to-learn assessment in Finland: versatile tools to monitor and improve effectiveness and equity of the educational system

Hautamäki, J., Kupiainen, S., Arinen, P., Hautamäki, A., Niemivirta, M., Rantanen, P. & Scheinin, P., 2006, Research-based teacher education in Finland - reflections by Finnish teacher educators. [Turku]: Finnish Educational Research Association, s. 189-202 14 Sivumäärä (Kasvatusalan tutkimuksia; nro 25).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Lohduttava ja piinaava naistenlehti

Siivonen, J., 2006, Sukupuolishow. Helsinki: Gaudeamus, s. 226-243 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Media ja demokratia: ehdotuksia indikaattoreiksi

Moring, T. & Nieminen, H., 2006, Suomen demokratiaindikaattorit. S. B. . . (toim.). Helsinki: Oikeusministeriö, s. 173-203 31 Sivumäärä (Oikeusministeriön julkaisu; Vuosikerta 1/2006).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Mentalisaatio, reflektiivinen kyky ja psykoanalyysi Peter Fonagyn ajattelussa

Kalland, M., 2006, Psykoanalyysin isät ja äidit: Teoreettisia näkökulmia. Mälkönen, K., Sammallahti, P., Saraneva, K. & Sitolahti, T. (toim.). Helsinki: Therapeia-säätiö, s. 377-395 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Monenkeskisen järjestelmän taustat

Björklund, M., 2006, Maailman kauppajärjestö WTO. Helsinki: Taloustieto, s. 33-52 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Multiculturalism in Germany: Rhetoric, Scatterd Experiments and Future Chances

Kraus, P. A. & Schönwälder, K., 2006, Multiculturalism and the welfare state: Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies. Banting, K. & Kymlicka, W. (toim.). Oxford: Oxford University Press, s. 202-221 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Perustamissopimus, organisaatio ja päätöksenteko

Björklund, M., 2006, Maailman kauppajärjestö WTO. Helsinki: Taloustieto, s. 53-64 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Political advertising on television in the Nordic and Baltic states

Moring, T., 2006, The SAGE handbook of political advertising. Thousand Oaks, Calif: Sage, s. 181-209 29 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Primena Povelje kao proces: izbor značajnih primera iz evropskih država sa različitom jezičkom tradicijom

Moring, T., 2006, Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima. Beograd: Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu, s. 43-50 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Pursuing innovations through projects: the paradox of project management as a tool for regional development

Andersson, K., 2006, Project proliferation and governance: the case of Finland. Sjöblom, S. (toim.). Helsinki: Research Institute. Swedish school of social science University of Helsinki, s. 59-74 16 Sivumäärä (SSKH Meddelanden; nro 69).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Riitojenratkaisu

Björklund, M., 2006, Maailman kauppajärjestö WTO. Helsinki: Taloustieto, s. 489-527 39 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus ja käyttö

Kalland, M. & Suominen, S., 2006, Riittävät palvelut jokaiselle: Näkökulmia yhdenvertaisuuteen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Teperi, J., Vuorenkoski, L., Manderbacka, K., Ollila, E. & Keskimäki, I. (toim.). Helsinki: Stakes, s. 134-144 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Sammanfattning och diskussion

Liebkind, K. & Sandlund, T., 2006, Räcker det med svenskan?: om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. K. L. O. T. S. . . (toim.). Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, s. 312-331 20 Sivumäärä (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; Vuosikerta 684).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Studenternas val av svenska eller tvåspråkiga utbildningar på tredje stadiet

Lojander-Visapää, C., 2006, Räcker det med svenskan?: om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. K. L. O. T. S. . . (toim.). Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, s. 269-311 43 Sivumäärä (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; Vuosikerta 684).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Työvoiman maahanmuuton politiikka on sekä kansallinen että kansainvälinen kysymys. Kommenttipuheenvuoro

Forsander, A., 2006, Väestöpolitiikan tulevaisuuden haasteet: Väestöliiton väestöpoliittinen seminaari 12.9.2003: Esitelmät ja kommenttipuheenvuorot. Söderling, I. (toim.). Helsinki: Väestöliitto, s. 77-83 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Understanding the social organisation of maternity care systems: midwifery as a touchstone

Benoit, C., Wrede, S., Bourgeault, I., Sandall, J., de Vries, R. & van Teijlingen, E., 2006, The social organisation of healthcare work. Oxford: Blackwell, s. 733-737 5 Sivumäärä (Sociology of health and illness monograph series).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Yhteenveto ja johtopäätökset

Pekola-Sjöblom, M., Helander, V. & Sjöblom, S., 2006, Kuntalainen - kansalainen. Helsinki: Kuntaliitto, s. 316-334 19 Sivumäärä (Acta).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2007

Adoptoitujen ja sijoitettujen lasten psykoterapiasta - "tarve muistaa, tarve unohtaa"

Kalland, M. & Sinkkonen, J., 2007, Lastenpsykoterapia ja sen vuorovaikutukselliset ulottuvuudet . Schulman, M., Kalland, M., Leiman, A-M. & Siltala, P. (toim.). Helsinki: Therapeia-säätiö, s. 438-44 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Annie Furuhjelm: från herrgårdsfröken till kvinnosakskvinna

Zilliacus-Tikkanen, H., 2007, Feminister i farten. [Helsingfors]: Schildt, s. 36-60 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Annorlunda sverigefinnar och seg etnicitet

Helander, M., 2007, Ny migration och etnicitet i Norden. Åbo: Åbo Akademi, s. 58-84 27 Sivumäärä (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi; Vuosikerta 554).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Att balansera, dominera och låta frågan leva: Centralstyrelsen bemöter Svenska kvinnoförbundets partidagsmotioner 1970-2005

Ramstedt, V., 2007, Feminister i farten. [Helsingfors]: Schildt, s. 163-193 31 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Crisis and internet networks

Kivikuru, U., 2007, New media worlds. South Melbourne, Vic. ; Oxford: Oxford University Press, s. 118-131 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu