Svenska social- och kommunalhögskolan

  • Snellmansgatan 12

    00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

    Suomi

Julkaisut 1973 2019

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2011

Ukrainian migration to Italy: Lone female breadwinners as ‘skilled’ workers in ‘low’-skilled occupations

Näre, L. M., 2011, Imigração ucraniana : a emergência de uma ou várias comunidades? . Baganha, M. I. B., Marques, J. C. & Góis, P. (toim.). 1 toim. Lissabon: Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. ACIDI, s. 231-243 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ulkomaisten tilapäistyöntekijöiden työehdot ja sosiaaliturva tutkimuksen kohteena

Helander, M., Alho, R. & Saksela-Bergholm, S., 2011, Totta toinen puoli?: Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. Helander, M. (toim.). Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, s. 128-152 25 Sivumäärä (SSKH Skrifter; nro 31).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Uusi suomalainen työväenluokka

Creutz-Kämppi, K., Helander, M. & Pyrhönen, N. J., huhtikuuta 2011, Ilman Lenin-setää, huom. : kulttuurivasemmiston vastaisku . Jan, L. & Tuomaala, V. (toim.). Helsinki: Like, 10 Sivumäärä (Into-pamfletti; nro 36).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Varhaislapsuuden tunnesuhteet ja sijoitettu lapsi

Kalland, M., 2011, Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.). Helsinki: WSOYpro, s. 207-216 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Virolaiset pääkaupunkiseudun työmarkkinoilla [in English: Estonians in the Finnish Capital Region]

Alho, R., 2011, Totta toinen puoli? : Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. Helander, M. (toim.). Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan, s. 119-122 4 Sivumäärä (SSKH skrifter; nro 31).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Äldreomsorg i omvandling: Transnationell migration och nya former av sociokulturell underordning

Nordberg, C., 2011, Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle. : Festskrift till Gunborg Jakobsson. Nygård, M. & Finnäs, F. (toim.). Åbo Akademi University Press

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2010

A Nordic model in child welfare?

Blomberg, H., Corander, C., Kroll, C., Meeuwisse, A., Scaramuzzino, R. & Swärd, H., 2010, Social Work and Child Welfare Politics Through Nordic Lenses. Forsberg, H. & Kröger, T. (toim.). Bristol: Policy Press, s. 29-45 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Assessment in Schools - Learning to Learn

Hautamäki, A., Hautamäki, J. & Kupiainen, S., 2010, International encyclopedia of education. Peterson, P., Baker, E. & McGaw, B. (toim.). 3ed. ed. toim. Oxford: Elsevier Scientific Publ. Co, Vuosikerta Vol. 3. s. 268-272 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Attachment and parental sensitivity in a low-risk Finnish sample - The avoidant and unresponsive Finns?

Hautamäki, A., 2010, Piaget is dead, Vygotsky is still alive, or?: An Honorary Book for Professors Airi and Jarkko Hautamäki. Aunio, P., Jahnukainen, M., Kalland, M. & Silvonen, J. (toim.). Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 149-182 33 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Balancing the Frame of Threat: Uninvited Migrants in the Finnish News

Horsti, K., 2010, Elisabeth Eide: det utålmodige mennesket. Skare Orgeret, K. & Simonsen, A. H. (toim.). Oslo: Unipub, s. 91-109 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Celebrating Multiculturalism: European Multicultural Media Initiatives as Anti-Racist Practices

Horsti, K., 2010, Anti-Racism & Multiculturalism: Studies in International Communication. Alleyne, M. D. (toim.). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, s. 153-168 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Cultural ecology of cit(y)zenship: Changing the perspective on space and mobility

Moring, T. & Salovaara-Moring, I. I., 2010, Norden och världen = The Nordic countires and the world: perspektiv från forskningen om medier och kommunikation = perspectives from research on media and communication. Broddason, Þ., Kivikuru, U., Tufte, B., Weibull, L. & Østbye, H. (toim.). Göteborg: Göteborgs universitet, s. 169-177 9 Sivumäärä (Göteborgs studier i journalistik och masskommunikation; nro 61).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Cultural Ecology of Citizenship: Changing the Perspective on Space and Mobility

Salovaara-Moring, I. I. & Moring, T., 2010, The Nordic countries and the World: Perspectives from Research and the World. L. W. E. A. (toim.). NORDICOM, s. 169-177 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus kulttuurijournalismissa

Haavisto, C., 2010, Kotouttaminen ja kulttuuripolitiikka: Tutkimus maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta suomalaisella taiteen ja kulttuurin kentällä. Saukkonen, P. (toim.). Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, s. 135-155 20 Sivumäärä (CUPORE Julkaisuja; nro 19).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Etnistyvä eriarvoisuus ja keinot kohti tasa-arvoa

Wrede, S., Nordberg, C. & Forsander, A., 2010, Vieraita työssä: työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 274-283 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

European Attitudes towards the Poor

Kallio, J. & Niemelä, M., 2010, Lifestyle Patterns and Social Inequalties. Räsänen, P. & Sarpila, O. (toim.). Turku: Turun yliopisto, (Working papers in economic sociology; nro I).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Europeanization and the new politics of language

Kraus, P., 2010, Kirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista - Essays on Europe and culture. European Cultural Foundation Network Finland (toim.). Helsinki: Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osasto EKSO ry, s. 29-34 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Open access
Tiedosto

Everett C. Hughesin ammattiensosiologia ja professionalismin tutkimuksen perinne

Wrede, S., 2010, Yhteiskunta ja terveys: Klassisia teoreettisia näkökulmia. Ashorn, U., Henriksson, L., Lehto, J. & Nieminen, P. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 45-60 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Henkilöstöasioista vastaavien arviot kuntien palvelutuotannon lähitulevaisuudesta

Kallio, J., 2010, Jaksaako jatkaa?: Artikkeleita kuntatyön muutoksesta ja työssä jatkamisen tukemisesta kunta-alalla. Forma, P., Kaartinen, R., Pekka, T. & Väänänen, J. (toim.). Helsinki: Kuntien eläkevakuutus, s. 153-162 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

How country matters: studying health policy in a comparative perspective

Wrede, S., 2010, The SAGE Handbook of Qualitative Methods in Health Research. Bourgeault, I., Dingwall, R. & de Vries, R. (toim.). London, Thousand Oaks, New Delhi and Singapore: Sage, s. 88-105 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

In Case of Diversity: Dilemmas of Sharing Good Practices Across Borders in European Broadcasting

Horsti, K., 2010, Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region. Eide, E. & Nikunen, K. (toim.). Farnham: Ashgate, s. 19-35 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Introduction

Blomberg, H., 2010, Workfare and welfare state legitimacy. Blomberg, H. & Kildal, N. (toim.). Helsinki: University of Helsinki, Nordic Centre of Excellence NordWel, s. 5-15 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Juristutbildningen i förändring

Björklund, M. & Bärlund, J. C., 2010, Juristklubben Codex 70 år: Festskrift. Frände, D., Helenius, D. & Parviainen, K. (toim.). Helsingfors: Edita Publishing, s. 31-50 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kebabyrittäjät -välittäjävähemmistö?

Wahlbeck, Ö., 2010, Vieraita työssä: Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (toim.). s. 32-44 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kielikerhot harjoittavat arkipuhetta

Alho, R. J., 2010, Kotoutumisen tukena: Osa 3 :Toimintamalleja osastoille. Helsinki: SUOMEN PUNAINEN RISTI, s. 5-8 4 Sivumäärä (Vapaaehtoisen opas).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Open access

Maahanmuuttajien kokemukset ja ammattiliittojen näkemykset työehtojen polkemisesta

Alho, R., 2010, Vieraita työssä: Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (toim.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, s. 93-121 28 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Median tuottama kansalaisuus: tulkintaa raameista ja rakenteista

Jääsaari, J., Kivikuru, U., Aslama, M. & Juntunen, L., 2010, Valta Suomessa. Pietikäinen, P. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 210-228 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Omille juurille siirtolaisuustutkimuksen kautta

Maasilta, M., 2010, Sodan haavoittama lapsuus. Kuorsalo, A. & Saloranta, I. (toim.). Helsinki: Ajatus kirjat, s. 265-274 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Pestään toistemme pyykit: Palvelut työllistävät

Helander, M., 2010, Työllä kehitystä : Puheenvuoroja työstä tänään ja tulevaisuudessa. Helsinki: Ulkoasiainministeriö, s. 10-11 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Silencing the Self across generations and gender in Finland

Hautamäki, A., 2010, Silencing the Self across cultures: Depression and gender in the social world. Jack, D. C. & Ali, A. (toim.). Oxford, New York etc.: Oxford University Press, s. 175-201 26 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Social work-fare? Social workers' views on the poor, the unemployed and workfare-related measures in Finland

Kroll, C. & Blomberg, H., 2010, Workfare and welfare state legitimacy. Blomberg, H. & Kildal, N. (toim.). Helsinki: University of Helsinki, Nordic Centre of Excellence NordWel, s. 96-124 29 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Suomalainen työelämä, globalisaatio ja vieraat työssä

Wrede, S., 2010, Vieraita työssä : Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 7-31 24 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Teknonymy, name-avoidance, solidarity and individuation among the Bentian of Indonesian Borneo

Sillander, K., 2010, Personal names in Asia. Yangwen, Z. & Macdonald, C. J-H. (toim.). Singapore: NUS press, s. 101-127 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Toisesta työvoimaksi - maahanmuuttajat mediassa

Haavisto, C., Kivikuru, U. & Lassenius, M., huhtikuuta 2010, Vieraita työssä: Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (toim.). Helsinki: Palmenia, s. 229-253 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tutut vieraat - Suomen romanit, työelämän marginaalissa?

Nordberg, C., 2010, Vieraita työssä: ´Työelämän etnistyvä eriarvoisuus´. Wrede, S. & Nordberg, C. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 254-273 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Työkäytännöt ja institutionaalinen rasismi - lähihoitajien työ

Lauren, J. S. I. & Wrede, S., 2010, Vieraita työssä: Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 172-192 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Virtuaalinen auttamisympäristö voimaannuttavan vuorovaikutuksen ja sosiaalisen tuen tarjoajana

Granholm, C., helmikuuta 2010, Sosiaalityö, tieto ja teknologia. Pohjola, A., Kääriäinen, A. & Kuusisto-Niemi, S. (toim.). Jyväskylä: PS-kustannus, s. 157-181 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2009

A diverse and inclusive communicative space in the making? the case of Finland

Haavisto, C., 2009, Manufacturing Europe: spaces of democracy, diversity and communication. I. S-M. . . (toim.). Göteborg: NORDICOM, s. 229-252 24 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Book review: Globalisaatio ja kansallinen me

Alho, R., 2009, Työväentutkimus vuosikirja 2009.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Die Europapolitik in den Mitgliedstatten der Europäischen Union: Finnland

Ranna, P. I., 2009, Jahrbuch der Europäischen Integration 2008. Nomos

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Globalisation and its male contenders? The question of conservative masculinities within the radical right populist discourses across the EU

Norocel, C., 2009, Globalisation : challenges to research and governance. Kultalahti ... [et al.], J. (toim.). Helsinki: East-West Books, s. 237-250 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Henrik Schybergson: En banbrytare inom undervisningen

Helander, M., 2009, Hundra år av utbildning och forskning: Svenska handelshögskolan 1909-2009. Fellman, S. & Forsén, A. (toim.). Helsingfors: Hanken School of Economics, s. 238-239 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Nyelvi környezet és médiahasználat

Vincze, L., 2009, Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség . Horváth, I. & Tódor, E. M. (toim.). Kolozsvár: Kriterion Könyvkiadó, s. 145─153 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Sosiaalityöntekijöiden työolot, -ympäristö ja työhyvinvointi sekä niihin vaikuttavat tekijät

Meltti, T. & Kara, H., 2009, Sosiaalialan työolojen hyvä kehittäminen. Yliruka, L., Koivisto, J. & Karvinen-Niinikoski, S. (toim.). Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health, s. 22-39 18 Sivumäärä (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja; nro 2009:4).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Sulkevat sanat, avoimet kuva

Haavisto, C., Kivikuru, U. & Tuori, S., 2009, En ole rasisti, mutta...: maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikista. Keskinen, S., Rastas, A. & Tuori, S. (toim.). Tampere: Vastapaino, s. 87-96 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Open access
Tiedosto

Urban governance and citizen participation: an analysis from the perspectives of effectiveness and democracy

Kuokkanen, K., 2009, Urban governance in Europe. Eckardt, F. & Elander, I. (toim.). Berlin: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, s. 49-70 22 Sivumäärä (Future urban research in Europe; Vuosikerta 2).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2008

Book review: Uuden työn paradoksit

Alho, R., 2008, Työväentutkimus vuosikirja 2008.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Community viability and socio-economic change in the Barents euro-arctic region: reindeer herding as a condition for well-being and food security in northernmost Finland

Muller-Wille, L., Granberg, L., Helander, M., Heikkilä, L., Länsman, A-S., Tuisku, T. & Berrouard, D., 2008, Arctic food security. Duhaime, G. & Bernard, N. (toim.). Edmonton: CCI Press, s. 249-268 20 Sivumäärä (Occasional publication series ; nro 58).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Dylematy obywatelstwa i tozsamosci: Mniejszosc romska w kontekscie nordyckim

Nordberg, C., 2008, "Status mniejszosciowy" i ambiwalencja tozsamosci w spoeczenstwach wielokulturowych: XIII Ogolnopolski Zjazd Socjologiczny. Tychy: Slaskie Wydawnictwa Naukowe Wyzszej Szkoy Zarzadzania i Nauk Spoecznych im. ks. Emila Szramka, s. 125-138 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Integrating a traditional minority into a Nordic society: elite discourse on the Finnish Roma

Nordberg, C., 2008, Sameness and diversity: ed. by Helena Blomberg...[et al.]. Helsinki: Research Institute. Swedish school of social science University of Helsinki, s. 127-155 29 Sivumäärä (SSKH Skrifter).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu