Julkaisut

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli

Wisdom as intellectual virtue: Aquinas, Odonis and Buridan

Saarinen, R., 2006, Mind and modality. Leiden: Brill , s. 189-198 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

"With Love for the Truth, with Charity, with Humility”: Attitudes and Ecumenical Recognition

Hietamäki, M., kesäkuuta 2019, Apprehending love : theological and philosophical inquiries. Kärkkäinen, P. & Vainio, O-P. (toim.). Helsinki: Luther-Agricola-Society, (Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft; nro 73).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Wittgenstein, Recognition, and Religion

Appelqvist, H. K., 2017, The Origins of Religion: Perspectives from Philosophy, Theology, and Religious Studies. Appelqvist, H. & Eklund, D-J. (toim.). Helsinki: Luther-Agricola-Society, s. 278-290 13 Sivumäärä (Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft; nro 71).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Wittgenstein and Levinas on the Transcendentality of Ethics

Appelqvist, H. & Pöykkö, P-M., 2020, Wittgenstein and the Limits of Language. Appelqvist, H. (toim.). New York: Routledge, s. 65-89 24 Sivumäärä (Routledge Studies in Twentieth-Century Philosophy).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Wohltaten, Medizin, Theologie: Melanchthon im "oikumenischen Gespräch mit Seneca und Galen

Saarinen, R., 2006, Konfrontation und Dialog: Philipp Melanchthons Beitrag zu einer ökumenischen Hermeneutik. Zürich: Theologischer Verlag Zurich, s. 203-217 15 Sivumäärä (Schriften der Europäischen Melanchtonakademie (SEMA); Vuosikerta 1).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Voices from the Early Ecumenical Movement: Historical Contributions to Contemporary Discussions on Nationalism and International Community

Gehlin, S., 2019, (Hyväksytty/In press) Beihefte zur Ökumenischen Rundschau . Vuosikerta 122.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Voiko teologia olla normatiivista? Analyyttisen teologia näkökulma

Vainio, O-P., 2020, (Valmisteltavana) STKSn vuosikirja 2020. Suomalainen teologinen kirjallisuusseura

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Voiko yhteiskuntafilosofia parantaa maailmaa?

Sihvola, J., 2010, Mitä on filosofia?. Rydenfelt, H. & Kovalainen, H. A. (toim.). Helsinki: Gaudeamus

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Von Wright, Georg Henrik

Heikkerö, T., 2005, Encyclopedia of science, technology, and ethics. Detroit, MI: Macmillan Reference USA/Thomson Gale cop., s. 2045-2046 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Vorherwissen

Saarinen, R., 2001, Historisches Wörterbuch der Philosophie.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

World Council of Churches

Saarinen, R. J., 2008, Global dictionary of theology. Downers Grove, IL: IVP Academic, s. 946-949 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Worshipping a False Go(o)d: Praeparatio evangelica 7.2–4 through the Lens of Anti-Epicurean Polemics

Toiviainen, S., 2019, (Hyväksytty/In press) Religious Polemics and Encounters in Late Antiquity : Boundaries, Conversions and Persuasion. Laato, A. M., Nisula, T. & Irizar, P. (toim.). Brill, (Studies on the Children of Abraham).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Vulnerable population groups and priority setting

Nikkinen, J., 2011, Public health - ethical issues. Sirpa, S. (toim.). Copenhagen: Nordic Council of Ministers, s. 133-146 166 Sivumäärä (TemaNord; nro 2011:535).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Väestö ja muuttoliike kehityksessä: "nuori" vs. "vanheneva" maailma

Seppänen, M. I., Koponen, M. J., Sato, M. & Vuola, E. I. T., 2016, Kehityksen tutkimus: johdatus perusteisiin. Koponen, J., Lanki, J., Sato, M. & Kervinen, A. (toim.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, s. 173-205 33 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Vähentääkö sosiaaliturva taloudellista tulosta?

Knuuttila, S., 2006, Hyvinvointi yhteiskuntapoliittisena tavoitteena. Kuopio: Kuopion yliopisto, s. 292-298 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Väärinkäytösten varjot auttamisammateissa

Hallamaa, J., 2019, Näkökulmia ihmiseen ja ihmisyyteen. Vol 1. Avoimen eettisen foorumin 20-vuotisjuhlakirja. Avoin Eettinen Foorumi, s. 30-35 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Open access
Tiedosto

Ydinkohdat ja Morian portti: Raamatun teologisen tulkinnan jäljillä

Saarinen, R., 2013, Opin poluilla: juhlakirja Miikka Ruokasen täyttäessä 60 vuotta. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 133-147 (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; nro 275).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tiedosto

Yhteisöllisyyden käsitteen merkitykset ja kirkon yhteisöllisyyden muutos

Kalliokoski, T. S., 17 kesäkuuta 2016, Erilaisista yhteisöistä elävä kirkko. Hytönen, M., Ketola, K., Salminen, V-M., Sohlberg, J. & Sorsa, L. (toim.). Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, Vuosikerta Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 124. 19 Sivumäärä 6. (Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja; nro 124).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Yhtenäinen Raamattu

Koivisto, J., 2007, Kirkko Raamatun tulkkina. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, s. 45-54 10 Sivumäärä (Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

"Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa" - filosofisia reunamerkintöjä kuvalliseen esittämiseen

Kirjavainen, H., 2008, Uskon tilat ja kuvat: moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri ja -taide. T. A. K. (toim.). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 199-216 18 Sivumäärä ((Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Yksi vai monta totuutta

Ahonen, R., 2009, Luterilaisen Suomen loppu? : Kirkko ja monet uskonnot. Komulainen, J. & Vähäkangas, M. (toim.). Helsinki: Edita, s. 165-175

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus ja teologia: Yleispätevää etiikkaa ja politiikkaa pluralistisessa maailmassa?

Kuokkanen, A., 2007, Uskontoa politiikan tiloissa. Aaltola, M. (toim.). Tampere: Tampereen yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitos, s. 46-76 (Studia Politica Tamperensis ; nro 17).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Ymmärtävä tunnustaminen moniarvoistuvan yhteiskunnan oikeudenmukaisuushaasteena

Päivänsalo, V. J., 2017, Uskonto ja kamppailu tunnustamisesta. Haara, H. & Palmén, R. (toim.). Helsinki: STKSJ

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Zhongguo de zhihui shenxue / A Theology of Wisdom for China

Ruokanen, M., 2006, Zai ai zhong xun qiu zhen li = Seeking Truth in Love. Beijing: Religious Culture Press, s. 148-159, 323-335 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Zugänge und Kontexte

Ruppell, G., 2009, Erinnern – für eine ökumenische Zukunft. Frankfurt : Verlag O. Lembeck cop., s. 18 - 42

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Är förnuftet manligt? En studie i könsmetaforens betydelser

Reuter, M., 2010, Stil, kön, andrahet: Tolv essäer i feministisk filosofi. Björk, U. & Folkmarson Käll, L. (toim.). Göteborg: Daidalos , s. 25-52 28 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Ökumene des Voneinanderlernens als glokales Projekt?

Ruppell, G., 2010, Loccumer Protokoll 61/09. Rehburg-Loccum

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ökumenisches Lernen

Ruppell, G., 2005, Neues Handbuch Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen (BRU-Handbuch) : herausgegeben von der Gesellschaft für Religionspädagogik und dem Deutschen Katechetenverein . Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, s. 154 - 169 686 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

‘Human Dignity’ and ‘Humanity’ in Stem Cell Politics: European Union Stem Cell Reports Compared to the Report of the United Stated President’s Council on Bioethics

Rentola, H-M., 2009, Perfect Copy? : Law and Ethics of Reproductive Medicine. Sándor, J. (toim.). Budapest: Center for Ethics and Law in Biomedicine, s. 117-136

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

”A Christian Cannot Employ Magic”: Rhetoric Self-fashioning of the Magicless Christianity in Late Antiquity

Kahlos, R. T. M., 2020, (Hyväksytty/In press) Rhetoric and Religious Identity in Late Antiquity. Flower, R. & Ludlow, M. (toim.). Oxford University Press, 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

”Miten Tuomasmessu syntyi? (How Did Thomas Mass Begin?),” in Tuomasmessu: Uskon juhla, ed. by Heikki Kotila, Helsinki: Kirjapaja, 1993, pp. 11-24.

Ruokanen, M. M., 1993, Tuomasmessu: Uskon juhla. Kirjapaja, 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

一八三〇年代の新しいフィンランド知識人とナショナリズムの影響回路

Luukkanen, T. L., 2014, ロシア帝国の民族知識人: 大学・学知・ネットワーク. Hashimoto, N. (toim.). Kyoto, Japan: Showado Publishing, s. 74-103 30 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

"中國古典文獻與宗教經典的會遇 (The Chinese Classics Encounter the Canonical Texts of Religions)"

Ruokanen, M. M., 2015, Guo ji Han xue yan jiu tong xun. Beijing: Peking University, Vuosikerta 11. s. 12-24 13 Sivumäärä (Guoji hanxue yanjiu tongxun/Newsletter for International China Studies; nro 11/2015).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

"创造神学和神学伦理的圣爱观(An Agapistic View of the Theology of Creation and Theological Ethics),” in Ruokanen, Miikka & Huang, Paulos (eds.): 基督宗教和中国文化 (Christianity and Chinese Culture), Beijing: China Social Sciences Press, 2004, 17-28.

Ruokanen, M. M., 2004, 基督宗教和中国文化 (Christianity and Chinese Culture). Beijing: China Social Sciences Press, s. 17-28 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

"宗教间对话促进跨文化交流 (Interreligious Dialogue Promotes Crosscultural Communication)"

Ruokanen, M. M., 2013, Religion and Society in Contemporary China. Zhuo, X. (toim.). Beijing: China Social Sciences Press, s. 82-93 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

-"序言(Preface),” in Ruokanen, Miikka & Huang, Paulos (eds.): 基督宗与中国文化 (Christianity and Chinese Culture), Beijing: China Social Sciences Press, 2004, pp. 1-8.

Ruokanen, M. M., 2004, "基督教与中国文化 (Christianity and Chinese Culture)". Beijing: China Social Sciences Press, s. 1-8 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

"梵二会议关于非基督教宗教的教导 (The Teaching of the Second Vatican Council on Non-Christian Religions)"

Ruokanen, M. M., 2015, Christianity and Construction of a Harmonious Society. Zhuo, X. (toim.). Beijing: China Social Sciences Press, s. 141-154 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu