Julkaisut

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli

Esittävyys uskonnollisen kielen ongelmana

Kirjavainen, H., 2003, Uskonnonfilosofia. Helenius, T., Koistinen, T. & Pihlström, S. (toim.). Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, s. 208-241 33 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Ethics in Luther's theology: the three orders

Saarinen, R., 2005, Moral philosophy on the threshold of modernity. Dordrecht: Kluwer Academic, s. 195-215 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ethics of technology and the notion of nature: Hans Jonas's philosophy of life as a grounding for his ethics of responsibility

Heikkerö, T., 2006, Humanity at the turning point. Helsinki: University of Helsinki, s. 186-200 15 Sivumäärä (Renvall Institute publications; Vuosikerta 23).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Etiikan merkitys lääkärin työssä

Hallamaa, J., 2013, Lääkärin etiikka. Saarni, S., Kattelus, M. & Nummi, V. (toim.). 7 toim. Helsinki: Suomen lääkäriliitto, s. 21-24 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Etiikka

Holopainen, T. M., 2008, Keskiajan filosofia. Helsinki: Gaudeamus, s. 145-168 24 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Etiikkaa ihmistieteille?

Hallamaa, J., 2006, Etiikkaa ihmistieteille. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 11-27 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Etiikka ja ekumenia

Pihkala, P. P., 2006, Suomen ekumeenisen neuvoston internet-sivut. Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Et si omnes, ego non: Committing and Avoiding St. Peter's Fallacy

Hallamaa, J., 2010, Mot bättre vetande: Festskrift till Tage Kurtén på 60-årsdagen. Lindfelt, M., Slotte, P. & Björkgren, M. (toim.). Åbo: Åbo Akademis förlag, s. 87-99 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Euroopan kirkkojen uudet sosiaaliopit

Saarinen, R., 2011, Yliopisto, kirkko ja yhteiskunta. Laine, A. & Laitinen, A. (toim.). Suomen kirkkohistoriallinen seura, s. 215-227 13 Sivumäärä (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia; Vuosikerta 218).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Eurooppalaisen oikeuskäsityksen aatehistoria antiikista varhaiselle uudelle ajalle

Mäkinen, V., 15 lokakuuta 2019, Mitä oikeudet ovat? : Filosofian ja oikeustieteen näkökulmia. Aalto-Heinilä, M. & Kurki, V. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 19-32 14 Sivumäärä 1

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Europe and the Churches

Rusama, J., 1995, The Finnish Institute in London Yearbook. London: The Finnish Institute in London, Vuosikerta 1994. 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Evil, Suffering, and Antitheodicy: Toward a Pragmatist Recognition Theory

Pihlström, S., 2017, The Origins of Religion: Perspectives from Philosophy, Theology, and Religious Studies. Appelqvist, H. & Eklund, D-J. (toim.). Helsinki: Luther-Agricola-Society, s. 47-60 14 Sivumäärä (Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft; nro 71).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Evin, Sin and Free will

Vainio, O-P., 2021, (Valmisteltavana) St. Andrews Encyclopedia of Theology.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Extrinsic

Saarinen, R., 2008, Religion Past and Present. Vuosikerta 4. s. 780

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Fabian Collan

Luukkanen, T. L., 2009, Biografiskt lexikon för Finland 2. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, (Skrifter utg. av sve. litt ; nro 710:2).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Fabian Collan : filosofian apulainen [Elektroninen aineisto]

Luukkanen, T. L., 2000, http://www.kansallisbiografia.fi/. Suomen Historiallinen Seura

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Fact, fiction and fantaty:Luther and the medieval De Anima tradition of imagination

Työrinoja, R., 2006, Mind and modality. Leiden: Brill , s. 239-254 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Faith

Vainio, O-P., 2010, Engaging Luther: a (New) Theological Assessment. Vainio, O-P. (toim.). Eugene, OR: Cascade Publication, s. 138-154 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Fall and original sin

Vainio, O-P., 2019, (Hyväksytty/In press) T & T Clark Handbook of Analytic Theology. Arcadi, J. (toim.).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Feminismi, diskriminaatio ja konteksti

Kirjavainen, H., 2006, Rajojen ylityksiä: Uskonto, kirkko, sosiologia. Yeung, A. B., Pesonen, H. & Sundback, S. (toim.). 250 toim. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 16 Sivumäärä (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; Vuosikerta 2006, nro 250).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Filon Septuagintan tulkitsijana

Yli-Karjanmaa, S. P., 2018, Sisälle Septuagintaan. Aejmelaeus, A., Kujanpää, K. & Tucker, M. (toim.). Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, s. 227-239 13 Sivumäärä (Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja; nro 116).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

"Filosofinen teismi ja uskonnon Jumala"

Koistinen, T., 2003, Uskonnonfilosofia. Helenius, T., Koistinen, T. & Pihlström, S. (toim.). Helsinki: WSOY, 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Finnish Luther Studies: A Story and a Program

Saarinen, R., 2010, Engaging Luther: A (New) Theological Assessment. Vainio, O-P. (toim.). Eugene, OR: Cascade Publication, s. 1-27 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Finnish Religiosity in Change

Niemelä, K., Ketola, K. H. & Kääriäinen, K., 2005, Moderne náboženstvo. Jozefciaková, Z. S. (toim.). Ústav pre vzt'ahy štátu a cirkvi, s. 222–238 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Flacius, Osiander, Chemnitz - luterilaista teologiaa Lutherin ja Melanchthonin jälkeen

Vainio, O-P., 2008, Reformaatio: henkilökuvia ja tutkimussuuntia. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 136-152 17 Sivumäärä (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; Vuosikerta 257).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Forensic Justification and Mysticism in Early Modern Lutheranism

Saarinen, R. J., 2016, The Oxford Handbook of Early Modern Theology 1600-1800. Lehner, U. L., Muller, R. A. & Roeber, A. G. (toim.). Oxford: Oxford University Press, s. 311-325

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Forgiveness, negative giving and the gift

Saarinen, R., 2004, Le don et la dette. Olivetti, M. M. (toim.). s. 191-203

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Formally and equivalently imperative acts of will in Ockham's moral thought

Holopainen, T. M., 2006, Intellect et imagination dans la philosophie medievale = Intellect and imagination in medieval philosophy = Intelecto e imaginacao na filosofia medieval. Turnhout: Brepols, s. 121-131 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Fosterlandet, religionen och den nationella identiteten: politisk etik i teologiundervisningen i Helsingfors

Luukkanen, T. L., 1998, Kyrka och nationalism i Norden : nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-talet. Lund, s. 407-413 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Fragile Health Justice: Cooperation with Faith Organizations

Päivänsalo, V., 2014, Religion and Development: Nordic Perspectives on Involvement in Africa. Dronen, T. S. (toim.). New York, NY.: Peter Lang , s. 109-125 17 Sivumäärä ( Bible and Theology in Africa; Vuosikerta 20).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Frazer, Wittgenstein and Wittgensteinians

Koistinen, T., 2017, The Origins of Religion: Perspectives from Philosophy, Theology, and Religious Studies. Appelqvist, H. & Eklund, D-J. (toim.). Helsinki: Luther-Agricola-Society, s. 61-76 16 Sivumäärä (Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft; Vuosikerta 71).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Freedom, Sin, and Evil: Lutheran Meditations

Saarinen, R., 2015, Quests for Freedom. Welker, M. (toim.). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, s. 145-160 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tiedosto

Free Will: Medieval Times and Reformation Era

Saarinen, R. J., 2014, Encyclopedia of the Bible and Its Reception. de Gruyter, Vuosikerta 9. s. 653-657

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

From confessionalism to ecumenism? Scandinavia and Finland

Vähäkangas, M. & Jarlert, A., 2019, (Jätetty) A History of Desire of Christian Unity. Melloni, A. (toim.).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Future Contingents

Knuuttila, S., 2011, Encyclopedia of Medieval Philosophy. Lagerlund, H. (toim.). Springer, s. 371-374 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Future contingents in the eleventh century

Holopainen, T. J., 2006, Mind and modality. Leiden: Brill , s. 103-120 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Förändrande möjligheter: brytningar i modalteorins historia

Knuuttila, S., 2009, Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens årsbok. Stockholm: [KVHAA], s. 145-155 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

G. W. Leibnizin oikeusfilosofia

Roinila, M., 2001, Filosofin oikeus. 1. Tontti, J., Mäkelä, K. & Gylling, H. (toim.). Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, s. 133-152 (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja; nro 2).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

G.W.Leibnizin rationaalinen kielioppi

Roinila, M., 2000, Universaalikieli : Suomen filosofisen yhdistyksen ja Helsingin yliopiston filosofian laitoksen järjestämä kollokvio 16.4.1999. Raatikainen, P. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, (Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja; nro 3, 2000).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Gabriel Biel

Kärkkäinen, P., 2011, Encyclopedia of Medieval Philosophy: Philosophy Between 500 and 1500. Lagerlund, H. (toim.). Dordrecht: Springer, Vuosikerta Volume 1 A-L. s. 375-376 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Galilei ja tieteellinen vallankumous

Knuuttila, S., 2013, Ihminen, uskonto ja luonnontieteet. Salminen, J. (toim.). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 45-58 14 Sivumäärä (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; nro 277).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Gender, Ethnicity, and Lived Religion. Challenges to Contextual and Liberation Theologies.

Vuola, E., 2019, (Jätetty) Liberating Theology, Contextual Theology. Bergmann, S. & Vähäkangas, M. (toim.). Routledge

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Gerald W. Hughes: Jalkaisin Jerusalemiin [Kirja-arvio]

Pihkala, P. P., joulukuuta 2017, Sota ja pakolaisuus: Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2017. Latvala, P. & Lampinen-Enqvist, O. (toim.). Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, Vuosikerta 107. s. 318-320 3 Sivumäärä (Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja; nro 107).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Gifts and Burdens: Elaborating Pihlström's Antitheodicy

Saarinen, R., 2019, Limits of Pragmatism and Challenges of Theodicy: Essays in Honour of Sami Pihlström. Rydenfelt, H., Koskinen, H. J. & Bergman, M. (toim.). Helsinki: Philosophical Society of Finland, s. 143-152 10 Sivumäärä (Acta Philosophica Fennica; nro 95).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Glaube

Saarinen, R., 2014, Das Luther-Lexikon. Leppin, V. & Schneider-Ludorff, G. (toim.). Regensburg: Bückle & Böhm, s. 259-261 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Gnade V: Systematisch-theologisch

Saarinen, R., 2000, Religion in Geschichte und Gegenwart. Tübingen: Mohr Siebeck, s. 1032-1035; 1040-1042

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Gottes Sein - Gottes Wirken: Die Grunddifferenz von Substanzdenken und Wirkungsdenken in der evangelischen Lutherdeutung

Saarinen, R., 1990, Luther und Theosis: Vergöttlichung als Thema der abendländischen Theologie. Peura, S. & Raunio, A. (toim.). Luther-Agricola-Society, s. 103-120

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Grace: systematic theology

Saarinen, R., 2009, Religon Past and Present. Brill , Vuosikerta 5.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Graduseminaarin onnistunut yhteistoiminta kysyy avoimuutta

Kalliokoski, T., 11 maaliskuuta 2014, Valta ja vaikuttaminen: Sosiaalieettisiä huomioita inhimillisestä toiminnasta. Kalliokoski, T. & Väisänen, K. (toim.). s. 10-21 12 Sivumäärä (Teologisen tiedekunnan mikrokirja ; nro 3).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen