Julkaisut 2005 2019

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2017

Oppikirjan rooli ja merkitys kemian opetuksessa 1800-luvulta sähköiselle aikakaudelle

Aksela, M. K. & Pernaa, J., 28 tammikuuta 2017, Oppikirja Suomea rakentamassa. Hiidenmaa, P., Löytönen, M. & Ruuska, H. (toim.). Helsinki: Suomen tietokirjailijat, Vuosikerta 2017. 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Osallisuuden tilat kuvataidekasvatuksessa

Knif, L., 30 marraskuuta 2017, Toiveet ja todellisuus: kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Toom, A., Rautiainen, M. & Tähtinen, J. (toim.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 449-479 31 Sivumäärä (Kasvatusalan tutkimuksia; nro 75). (Kasvatusalan tutkimuksia).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tutkimuksellinen opiskelu ja formatiivinen arviointi luonnontieteissä

Herranen, J. K., Koljonen, T. & Aksela, M. K., 2017, Arviointia toteuttamassa: näkökulmia monipuoliseen oppimisen arviointii. Kauppinen, E. & Vitikka, E. (toim.). Helsinki: Opetushallitus, s. 114-126 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2016

Differentiation in chemistry education

Kousa, P., 20 joulukuuta 2016, Promoting innovative and collaborative chemistry education through evidence-based chemistry teacher education. LUMA Centre Finland, s. 1-4 (International Journal on Math, Science and Technology Education; Vuosikerta 1, nro 3).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Effectiveness of a Lesson on Multimodal Writing

Tolppanen, S., Rantaniitty, T. & Aksela, M., 2016, Using Multimodal Representations to Support Learning in the Science Classroom. Hand, B., McDermott, M. & Vaughan, P. (toim.). Springer , 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

How to promote relevant practical work in science education through a non-formal learning environment?

Julkaisun otsikon käännös: Kuinka edistää relevanttia kokeellista työskentelyä luonnontieteiden opetuksessa non-formaalin oppimisympäristön kautta? Aksela, M. K. & Ikävalko, V-M. K., 2016, Science Education Research and Practical Work : A collection of invited papers inspired by the 23rd Symposium on Chemistry and Science Education held at the TU Dortmund University, May 26-28, 2016 . Eilks, I., Markic, S. & Ralle, B. (toim.). Aachen: Shaker , 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Inquiry-based and learner-centered chemistry education

Herranen, J. K., 20 joulukuuta 2016, Promoting innovative and collaborative chemistry education through evidence-based chemistry teacher education. LUMA Centre Finland, 5 Sivumäärä (International Journal on Math, Science and Technology Education; Vuosikerta 1, nro 3).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Oppimispelit mielekkäässä kemian opetuksessa

Tuomisto, M., 30 syyskuuta 2016, Tutkimuksellinen kemian opettajankoulutus: Kemian opetusta yhteisöllisesti kehittäen. Aksela, M. (toim.). 1 toim. Helsinki: Kemian opettajankoulutusyksikkö, s. 69-73 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Promoting Meaningful Science Teaching and Learning Through ICT in the Finnish LUMA Ecosystem

Julkaisun otsikon käännös: Tietokoneavusteisen luonnontieteiden opetuksen edistäminen LUMA-ekosysteemissäAksela, M. K., Vartiainen, J. L., Tuomisto, M., Turkka, J. S., Pernaa, J. I. S. & Tolppanen, S., 2016, New Ways to Teach and Learn in China and Finland : Crossing Boundaries with Technology. Niemi, H. & Jia, J. (toim.). Frankfurt am Main: Peter Lang , s. 255-278 24 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2015

Engaging Gifted and Talented Students in Math, Science and Technology in Finland

Julkaisun otsikon käännös: Lahjakkaiden oppilaiden innostaminen matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun SuomessaAksela, M. K., lokakuuta 2015, Giftedness Across the Lifespan Begabungsförderung von der frühen Kindheit bis ins Alter: Forder- und Förderkonzepte aus der Forschung. Fisher, C., Fisher-Ontrup, C., Käpnick, F., Mönks, F-J. & Solzbacher, C. (toim.). Münster: Lit Verlag, 11 Sivumäärä (Begabungsforschung; nro 18).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Luma Centre Finland: The Finnish model to educate teachers in math, science and technology

Julkaisun otsikon käännös: LUMA-keskus Suomi: Suomalainen malli kouluttaa opettajia matematiikkaan, luonnontieteisiin ja teknologian opetukseenAksela, M. K., 2015, 10 Jahre LeLa Jahrestagung. Heinichen, U. & Haupt, O. J. (toim.). Berlin: LernortLabor, Bundesverband der Schülerlabore, s. 16-18

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Luonnontieteiden kerho-opetus ja muu soveltaminen -kurssi Helsingin yliopistossa

Vartiainen, J. L., Aksela, M. K., Räsänen, J. J. & Kesler, M., 2015, Tiede- ja teknologiakasvatus: Laatua asiantuntevasta kerhotoiminnasta. Helsinki: Kehittämiskeskus Opinkirjo, s. 58-59

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Relevance of Non-Formal Education in Science Education

Tolppanen, S. P., Vartiainen, J., Ikävalko, V-M. & Aksela, M. K., kesäkuuta 2015, Relevant Chemistry Education: From Theory to Practice. Eilks, I. & Hofstein, A. (toim.). Rotterdam: Sense Publishers, Vuosikerta 2015. s. 335-354 20 Sivumäärä 18

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2013

Kehittämistutkimuksen mahdollisuudet opetuksellisten innovaatioiden kehittämismenetelmänä

Pernaa, J. & Aksela, M. K., maaliskuuta 2013, Kehittämistutkimus opetusalalla. Pernaa, J. (toim.). Jyväskylä: PS-kustannus, 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Kehittämistutkimus pro gradu -tutkielman tutkimusmenetelmänä

Aksela, M. K. & Pernaa, J., maaliskuuta 2013, Kehittämistutkimus opetusalalla. Pernaa, J. (toim.). Jyväskylä: PS-kustannus, 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Opetuksellinen kehittämistutkimus väitöskirjatutkimuksen lähestymistapana

Vesterinen, V-M. & Aksela, M., 2013, Kehittämistutkimus opetusalalla. Pernaa, J. (toim.). Jyväskylä: PS-kustannus, s. 201-222 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Työskentely -ja ajattelutaitojen arviointi kouluopetuksessa

Kärnä, P. & Aksela, M., maaliskuuta 2013, Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt. Räisänen, A. (toim.). Helsinki: Opetushallitus, 20 Sivumäärä (Raportit ja selvitykset; Vuosikerta 2013, nro 3).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2012

Mielekäs luonnontieteiden opetus: Miten tukea oppilaiden ajattelua ja ymmärtämistä?

Aksela, M. K., Tikkanen, G. M. & Kärnä, P., 2012, Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita 2012. Kärnä, P., Houtsonen, L. & Tähkä, T. (toim.). Suomen Yliopistopaino Oy: Opetushallitus, Vuosikerta Koulutuksen seurantaraportti 2012: 10. 19 Sivumäärä (Koulutuksen seurantaraportti; Vuosikerta 2012, nro 10).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2011

Kokeellista kemiaa Kemianluokka Gadolinissa

Aksela, M. K. & Tolvanen, S., 2011, Kansainvälinen kemian vuosi: Kemia osaksi hyvää elämää: VI Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät -symposiumkirja. Aksela, M., Pernaa, J. & Happonen, M. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, s. 125 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2010

Alkusanat

Aksela, M., Pernaa, J. & Rukajärvi-Saarela, M., 7 joulukuuta 2010, Tutkiva lähestymistapa kemian opetukseen: V Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät -symposiumkirja. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, s. 3 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Tutkiva kemian opettaja: Kemian käsitteet ja ilmiöt opetuksessa (osa 2)

Maija Aksela ja kemian opettajankoulutusyksikön opiskelijoita, 7 joulukuuta 2010, Tutkiva lähestymistapa kemian opetukseen. Helsingin yliopisto, Kemian opetuksen keskus, Kemian laitos, s. 29-66 28 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2009

Alkuaineiden jaksollisen järjestelmän oppimista tukevien oppimispelien kehittäminen ja testaaminen osana kehittämistutkimusta

Tuomisto, M. & Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin: IV Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät. Aksela, M. & Pernaa, J. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Kemian opetuksen keskus, Kemian laitos, s. 95-110 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Alkusanat

Aksela, M. & Pernaa, J., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, s. 3 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Asetyylisalisyylihapon määrän mittaus valokuvaamalla

Lohenoja, J., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, s. 160-164 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ensimmäisen vuosikurssin kemian opiskelijoiden näkemyksiä kemian opinnoista

Aremo, N., Kronholm, J. & Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Aksela, M. & Pernaa, J. (toim.). Helsinki: Kemian opetuksen keskus, s. 221-238 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Higher-order thinking skills in chemistry learning through computer-assisted inquiry

Aksela, M., 2009, Matematiikan ja luonnontieteiden oppimista ja ajattelun taitoa tutkimassa: raportti Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n tutkimuspäiviltä 28.9.-29.9.2007. K. M. J. T-R. H. . . (toim.). [Turku]: Turun opettajankoulutuslaitos, s. 9-27 19 Sivumäärä (Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja. B).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kemianluokka Gadolin -opettajien kokemuksia uuden oppimisympäristön käytöstä

Aksela, M. & Pernaa, J., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin: IV Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, s. 40-49 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Kemian opettajien käsityksiä molekyylimallinnuksen käytöstä opetuksessa

Pernaa, J., Aksela, M. & Lundell, J., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, s. 195-205 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kokeellisuus ja kiinnostus kemian opetuksessa

Arajärvi, K. & Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, s. 172-180 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kokeellisuus kemian oppimisen tukena: teoriaa ja käytäntöä

Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, s. 17-22 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Lukion kemian oppikirjojen laboratoriotöiden analysointi käyttäen SOLO-taksonomiaa

Tomperi, P. & Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, s. 152-159 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia tutkivasta kokeellisuudesta ja tarvittavista välineistä kemian opetuksessa

Rukajärvi-Saarela, M. & Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, s. 130-140 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Matemaattisten aineiden opettajankoulutusta yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa

Aksela, M., 2009, Yhteistyöllä laatua opettajankoulutukseen: näkökulmia opettajankoulutuksen kehittämisestä 2007-2009. Winter, K. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden tiedekunta, s. 53-58 6 Sivumäärä (Pedagogica; nro 30).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Molekyyligastronomia lukion kemian opetuksessa

Ahvenniemi, R. & Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, s. 165-171 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

TOP 10 kokeelliset työt kemian opetuksessa

Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, s. 23-28 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tutkiva kemian opettaja: Kemian käsitteiden ja ilmiöiden opetus sekä oppiminen

Aksela, M., Ahvenniemi, R., Anttila, J., Arppe, S., Bergström-Nyberg, S., Herranen, J., Kaksonen, K., Karihuhta, S., Lohenoja, J., Meriläinen, S., Nevanko, P., Olsson, T., Pohjola, A. L., Rantaniemi, M-L., Ravanko, K., Soramies, T., Särkkä, H., Tikkanen, P., Tähtinen, A., Vakkala, K. & 3 muutaVästinsalo, J., Zittin, E. & Zitting, E., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin: IV Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät. Aksela, M. & Pernaa, J. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Kemian opetuksen keskus, Kemian laitos, s. 50-86 37 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2008

Kemian aineenopettajaopiskelijoiden mielikuvia erilaisista oppimisympäristöistä ja niiden hyödyllisyydestä kemian opetuksessa

Syrjäläinen, N. & Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, s. 13-20 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Lehdet kemian opetuksessa peruskoulusta korkeakouluihin: esimerkkinä Kemia-Kemi-lehti

Syrjäläinen, N. & Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, s. 69-80 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Molekyylimallinnuksen mentoreita kemian opetuksen ja oppimisen tueksi

Aksela, M., Lundell, J. & Pernaa, J., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, s. 59-68 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ongelmaperustainen oppiminen työtapana kemian opetuksessa

Rautiainen, J. A. & Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, s. 81-88 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Projektimaiset kokeelliset työt kemian opetuksessa

Csikos-Penzes, J. & Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, s. 99-106 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tiedekampus oppimisympäristönä: koululaisten kokemuksia toiminnallisesta opintokäynnistä kemian laitoksella

Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, s. 21-26 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tietokoneavusteinen molekyylimallinnus -oppimisympäristö yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden kemian kiinnostuksen tukena

Jääskeläinen, P. & Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, s. 53-58 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Verkko kemian oppimisympäristönä: esimerkkinä hyönteisten kemia

Pernaa, J. & Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, s. 35-44 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Verkkolehti Luova nuorten kemian kiinnostuneisuuden herättäjänä ja tukena

Vesterinen, V-M., Korhonen, S. & Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008: Uusia oppimisympäristöjä ja ongelmalähtöistä opetusta. Välisaari, J. & Lundell, J. (toim.). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, s. 27-34 8 Sivumäärä (Research report / Department of Chemistry; nro 129).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2007

Hiilihydraattien kemian opetus terveysnäkökulmasta

Piipponen, S. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, s. 73-81 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kemiallinen sidos kemian perusopetuksen ja lukion oppimateriaaleissa

Stolt, A. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, s. 46-55 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kemian luonne Pohjoismaiden valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa

Vesterinen, V-M., Aksela, M. & Sundberg, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin: Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät 29.-30.3.2007 Helsinki. Aksela, M. & Montonen, M. (toim.). Helsinki: Opetushallitus, s. 100-107 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kemian opettajaopiskelijoiden käsityksiä kokeellisuudesta

Csikos, J. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, s. 48-60 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kemian opettajien kokemuksia tietokoneavusteisesta molekyylimallinnuksesta

Aksela, M. & Lundell, J., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, s. 15-35 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu