Julkaisut 1988 2020

Suodatin
Kirja
2017

Tiede ja teksti: Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A., 2017, 1 toim. Helsinki: Gaudeamus. 220 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Tiede ja Teksti: Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A., elokuuta 2017, 3., uudistettu painos toim. Helsinki: Gaudeamus. 250 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Kielen taju: Vuorovaikutus, asenteet ja ideologiat

Piippo, I. P., Vaattovaara, S. J. & Voutilainen, E. R. J., 31 toukokuuta 2016, Helsinki: Art House. 293 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Mieli ja romaani: Paul Auster mielen kuvaajana

Lahtinen, A-M., 2016, Helsinki: Helsingin Psykoterapiayhdistys ry. 182 Sivumäärä (Helsingin Psykoterapiayhdistys ry:n kirjasarja; nro 3)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Oivallus: psykologiaa lukiolaisille 1

Päivänsalo, T-M., Lindblom-Ylänne, S. & Niemelä, R., 2016, Helsinki: Otava. 190 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Oivallus: psykologiaa lukiolaisille 2

Päivänsalo, T-M., Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R. & Anttila, R., lokakuuta 2016, Helsinki: Otava. 188 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2015

Handbook on teaching - Teachers' strategies in classroom: A student-teaching collection of cases from four European countries

Mena, J., Toom, A., Leijen, Ä., Husu, J., Knezic, D., Heikonen, L., Tiilikainen, M., García, M., Allas, R., Pedaste, M. & Meijer, P., 16 lokakuuta 2015, Salamanca: University of Salamanca. 65 Sivumäärä (DDOMI. Monografías del Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Open access
2011

Ensimmäinen varis joka lensi Atlantin yli: Heikki Waris - sosiaalipolitiikan uranuurtaja

Repo, S. (toim.) & Repo, V., 2011, Helsinki: Omakustanne. 253 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

Guide to Action Research

Löfström, E., 2011, Tallinn: Archimedes. 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

PS1: Lukion psykologia

Karrasch, M., Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T-M. & Tynjälä, P., 2011, Helsinki: Otava. 160 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

PS Lukion psykologia 2

Karrasch, M. & Lindblom-Ylänne, S., 2011, uudistettu painos toim. Keuruu: Otava. 189 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Tegevusuuringu käsiraamat

Löfström, E., 2011, Tallinn: Archimedes. 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Tutkimuksen voimasanat

Ronkainen, S., Pehkonen, L., Lindblom-Ylänne, S. & Paavilainen, E., huhtikuuta 2011, 1 toim. Helsinki: WSOYpro. 198 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2010

Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Åbo Akademi

Lundqvist, R., Löfström, E., Hokkanen, A., Lindesjöö, E., Westermarck, C-M., Raaheim, A. & Lundin, K., 2010, Helsingfors: Rådet för utvärdering av högskolorna. 76 Sivumäärä (Publikationer av Rådet för utvärdering av högskolorna; nro 4:2010)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2009

PS 6: Lukion psykologia, kurssi 6: sosiaalipsykologia

Järvinen, K., Tontti, J., Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R. & Päivänsalo, T-M., 2009, Helsinki: Otava. 181 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2008

Abi psykologia

Karrasch, M., Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T-M. & Tynjälä, P., 2008, Helsinki: Otava. 141 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Hyvässä kasvussa: yhdessä kehittäen kohti ammattikorkeakoulujen laadukasta verkko-opetusta

Leppisaari, I., Ihanainen, P., Nevgi, A., Taskila, V-M., Tuominen, T. & Saari, S., 2008, Helsinki: Korkeakoulujen arviointineuvosto. 97 Sivumäärä (Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja; nro 4:2008)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2007

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ja opetuksesta: kyselytutkimus ensimmäisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille

Myllylä, J., Parpala, A., Lindblom-Ylänne, S., Korvenranta, S. & Mattila, A., 2007, Helsinki: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. 63 Sivumäärä (Pedagogica; nro 26)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Med hög kvalitet på nätet: handbok i nätbaserad undervisning för universitetslärare

Löfström, E., Kanerva, K., Tuuttila, L., Lehtinen, A. & Nevgi, A., 2007, Helsingfors: Helsingfors universitet. 112 Sivumäärä (Helsingfors universitetsförvaltnings publikationer; nro 35)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Tiede ja teksti: tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A., 2007, Porvoo: WSOY Oppimateriaalit. 200 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2003

Koulun eksperttiys - tutkimus yhtenäisen peruskoulun toteutumisen ehdoista.

Rauste-von Wright, M., Soini, T., Pyhältö, K. M., Eerola, S., Pyhälä, S. & Rämä, I., 2003, Helsingin kaupungin opetusvirasto.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu