Helsingin yliopisto

  • Helsinki

    Suomi

Tutkimusyksiköt

Yleinen kielitiede

Kielten osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Virologian osasto

Medicum

Yksikkö: Tulosyksikkö

VERIFIN

Kemian osasto

Yksikkö: Tulosyksikkö

Uskontotiede

Kulttuurien osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö