Helsingin yliopisto

  • Helsinki

    Suomi

Julkaisut

Suodatin
Pro gradu
2020

Differentieras den rumsliga mobiliteten redan i barndomen? En enkätstudie om Helsingforsbornas användning av stadsrummet

Julkaisun otsikon käännös: Eriytyykö liikkuuus jo lapsuudessa?: Kyselytutkimus helsinkiläisten kaupunkitilan käytöstäRönnberg, O., kesäkuuta 2020, 107 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Projecting named entity recognizers from resource-rich to resource-poor languages without annotated or parallel corpora

Hou, J., 21 tammikuuta 2020, Helsinki, Finland: University of Helsinki. 60 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access
Tiedosto

Vote Prediction Models for Signed Social Networks

Mahadevan, A., 16 kesäkuuta 2020, 81 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Aika, valta ja vastuu - Asiantuntijoiden esimiesten näkökulmia ajanhallintaan

Jumppanen, A., 31 toukokuuta 2019, Vaasa: Aapo Jumppanen. 121 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Antimicrobial and antileukemic metabolites from Cyanobacteria

Christodoulou, M., 8 toukokuuta 2019

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Bike sharing as part of urban mobility in Helsinki – a user perspective

Julkaisun otsikon käännös: Kaupunkipyörät osana kaupunkiliikkumista Helsingissä – käyttäjänäkökulmaWillberg, E., 2019, Helsinki. 94 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Education for Sustainability: A Sensory Ethnography in Biodynamic Agriculture

LaFleur, W., 25 kesäkuuta 2019, 146 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Effects of canopy gaps on soil respiration and microbial activity in uneven-aged Norway spruce stands

Roth, E-M., toukokuuta 2019, 49 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Ennen avioliiton purkautumista toimitettu ositus ja AL 107a §

Hyvönen, K. K. M., 25 maaliskuuta 2019, Helsinki: EDILEX Edita Publising Oy. 74 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Monopolin puolustusta, kritiikkiä ja murtumisen uhkakuvia: rahapelaamisen mediarepresentaatiot Helsingin Sanomissa vuosina 1990–2016

Lerkkanen, T. M. M., 7 helmikuuta 2019, Tampere: Tampereen yliopisto. 99 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Pedagogers syn på främjandet av barns multilitteracitet

Byman, J., kesäkuuta 2019, Helsingfors: Helsingfors universitet. 69 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Referointi henkilökuvan toimintavaiheissa

Henritius, I. E., 2019

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Shared Stories of Rescue Cats: Online Narratives and Affective Resonance

Joki, M-M., toukokuuta 2019, Helsinki: University of Helsinki. 56 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Soil moisture in process-based modeling in cold environments

Julkaisun otsikon käännös: Maaperän kosteuden prosessimallinnus kylmillä alueillaTyystjärvi, V., elokuuta 2019, 55 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Students' Subject-Specific Achievement Goal Orientation Profiles, Perceived Cost, and Academic Wellbeing

Juntunen, H., 2019, Helsinki: University of Helsinki. 62 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Sukupuolittunut liikunta ja kehollisuus 1800-luvun puolivälin Britanniassa

Vuorio, L., 17 maaliskuuta 2019, 89 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Työnantajajärjestöjen poliittinen edustuksellisuus: tapaustutkimuksena Metsäteollisuus ry

Aitonurmi, J., toukokuuta 2019, 77 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Upper Stem Diameter and Volume Prediction Strategies in National Forest Inventory (NFI)

Stenman, V., 8 toukokuuta 2019

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

”Exit, det där betyder ut”: - Små barns multilitterära textdialoger

Julkaisun otsikon käännös: ”Exit, that means out” : - Young children’s use of multiliterary resources and strategies in text–dialoguesRenlund, J., kesäkuuta 2019, Helsingfors: Helsingfors universitet. 77 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

”Lähiöpiknikille ostarin vieree”: Suomiräppäreiden kotiseutuidentiteettejä Espoon Olarista

Saaristo, A. K. J., 10 syyskuuta 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto. 80 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access
2018

#FinnishBeer: Suomalainen panimoteollisuus Facebookissa

Kauppila, E., 27 elokuuta 2018, Tampere: Tampereen yliopisto. 85 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access
Open access

Atmospheric tomography in wide-field adaptive optics

Nousiainen, J. A. J., 4 maaliskuuta 2018, Helsingin yliopisto. 65 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Fennoskandian arktis-alpiinisen kasvilajiston levinneisyys

Rissanen, T., toukokuuta 2018, 86 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Främlingar eller medmänniskor? Den finländska pressens syn på centraleuropeiska flyktingar 1938–1939

Lindberg, S. B., 2018, 121 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Heinrich Heine – ein früher europäischer Kulturvermittler / Versuch einer Identitätsbeschreibung

Hollo, E., 2018, (Julkaisematon) 86 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Itämerensuomen pitkien vokaalien alkuperä

Pystynen, J., 2018, 112 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Kuinka monesta tehdään yksi: Uuden maailmanjärjestyksen salaliittoteorioiden myyttiset diskurssit

Saarinen, T., 2018, Helsinki: University of Helsinki. 93 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Precision Treatment of Acute Myeloid Leukemia: Predictive Response Biomarkers for BET inhibitor JQ1

Saad, J., 27 syyskuuta 2018, 63 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Reviving Tradition at the Olufuko Festival 2016: Girls’ Initiation Ritual in Contemporary Namibia

Kuoppala, S. K., 2018, 80 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Secretion of bacteriocins in Leuconostoc carnosum 4010

Cai, Y., 12 kesäkuuta 2018, Helsinki: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry. 101 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Shakespeare’s Confines: Patriarchal and Natural Space in King Lear and The Winter’s Tale

Laine, T., 2018, 66 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Somatostatin-expressing neurons in the Bed Nucleus of the Stria Terminalis

Julkaisun otsikon käännös: Pääterihmaston tyvitumakkeen somatostatiinia ilmentävät hermosolutElsilä, L., 23 tammikuuta 2018, Helsinki. 74 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Tasa-arvon univormut : Marimekon unisex-muoti 1960–1970-luvuilla

Parviainen, A. A., 2018, 111 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access
Open access
Open access

Turbulence measurements in the water-side boundary layer of a boreal lake

Julkaisun otsikon käännös: Turbulenssimittaukset havumetsävyöhykkeen järven vedenpuoleisessa rajakerroksessaVähä, A., marraskuuta 2018, 59 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access