Julkaisut 2008 2019

Suodatin
Tutkimusraportti
2018

Opportunities for soil sustainability in Europe

Expert Group, van der Putten, W. & Setälä, H. M., 2018, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina. 41 Sivumäärä (EASAC policy reports; Vuosikerta 36)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Studies on insect fauna in Olkiluoto and Lastensuo mire in 2010 - 2014

Haavisto, F., Kotze, D. J., Nieminen, M. & Venn, S. J., 2018, Posiva. 68 Sivumäärä (Posiva Oy Working report; nro 2017-09)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2017

Identifying, Quantifying and Qualifying Biocultural Diversity: Assessment of Biocultural Diversity

Vierikko, K. H., Andersson, E., Branquinho, C., Elands, B., Fischer, L. K., Goncalves, P., Grilo, F., Haase, D., Ioja, C., Kowarik, I., Lindgren, J. M., Mendes, R., Niemelä, J. K., Pieniniemi, M., Principe, A., Puttonen, M., Santos-Reis, M., Teixeira, D., Vieira, J. & Yli-Pelkonen, V. J., syyskuuta 2017, Green surge. 63 Sivumäärä (Technical Report; Vuosikerta September 2017)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Integrated assessment and valuation of ecosystem services - Guidelines and experiences

Barton, D. N., Harrison, P., Dunford, R., Gomez-Baggethun, E., Jacobs, S., Kelemen, E., Martín-López, B., Antunes, P., Aszalos, R., Badea, O., Baro, F., Berry, P., Carvalho, L., Czucz, B., Demeyer, R., Dick, J., Garcia Blanco, G., Garcia-Llorente, M., Giuca, R., Grizzetti, B. & 41 muutaHauck, J., Hendriks, K., Howard, D., Izakovicova, Z., Karlsen, M., Keune, H., Kopperoinen, L., Langemeyer, J., Liquete, C., Luque, S., Lapola, D. M., Madsen, A. L., Norton, L., Martinez Pastur, G., Mukhopadhyay, R., Murherjee, R., Niemelä, J. K., Ochieng, J., Odee, D., Palomo, I., Pinho, P., Priess, J., Rusch, G. M., Saarikoski, H., Saarela, S-R., Santos, R., Smith, A., Smith, R., Tenerelli, P., Termansen, M., Tuomasjukka, D., Turkelboom, F., van Eupen, M., Tjalling van der Wal, J., Vadineanu, A., Vari, A., Verheyden, W., Verweij, P., Woods, H., Yli-Pelkonen, V. J. & Zulian, G., joulukuuta 2017, European Commission. 294 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto
2015

Vesijärven eläinplanktonin seurantatutkimus 1991-2015

Kuoppamäki, K. H., 2015, 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2014

Hidaspyrolyysituotteiden hyödyntäminen ja tuotannon kannattavuus

Fagernäs, L., Kuoppala, E., Ranta, J., Arpiainen, V., Tiilikkala, K., Kemppainen, R., Hagner, M. & Setälä, H. M., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 74 Sivumäärä (VTT Technology; nro 182)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Normeja viherkatoille - perusteita kehittämiseen

Laurila, S., Jyrkänkallio-Mikkola, J., Mesimäki, M., Kallio, P., Kuoppamäki, K., Nieminen, H. & Lehvävirta, S., 2014, [Helsinki]: Euroopan unioni. Euroopan aluekehitysrahasto. 66 Sivumäärä (Helsingin yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2012

Avoin ympäristötieto - yhteistyön kehittäminen vesistöjen seurannassa: Järvien vedenlaatupalvelu -hankkeen loppuraportti

Anttila, S., Bröckl, M., Herlevi, A., Kallio, K., Ketola, M., Koponen, S., Kuitunen, P., Pyhälahti, T., Ryynänen, T., Vakkilainen, K. & Kairesalo, T., 2012, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 50 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Hidaspyrolyysin liiketoimintojen kehittäminen Suomessa

Hagner, M., Setälä, H. M., Fagernäs, L., Kuoppala, E., Tiilillala, K., Arpiainen, V., Lindqvist, I., Lindqvist, B., Järvinen, O. & Bergroth, K., 2012, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 69 Sivumäärä (VTT Technology ; nro 59)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Kestävät kaupunkiseudut: taustamateriaalia ekosysteemipalveluita ja viherrakennetta koskeville kriteereille ja mittareille

Söderman, T., Yli-Pelkonen, V., Kopperoinen, L., Saarela, S-R., Väre, S., Shemeikka, P., Oinonen, K. & Niemelä, J., 2012, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 52 Sivumäärä (Suomen ympäristökeskuksen raportteja; Vuosikerta 2012, nro 27/2012)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Vesijärven automaattiasemien vertailunäytteenotto. Kalibrointiraportti mittauskausilta 2010 ja 2011.

Ketola (os. Nykänen), M., Kuoppamäki, K. & Kairesalo, T., 2012, 31 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Vesijärven Enonselän ravintoverkon rakenne ja toiminta sekä niissä tapahtuvat muutoset (vuosina 2009-2013): Osaraportti (eläinplankton, vesikemia)

Ketola (os. Nykänen), M., Kuoppamäki, K. & Kairesalo, T., 2012, 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2011

Overall concepts for utilisation of slow pyrolysis product - Hidaspyro II. In: BioRefine Yearbook 2011

Fagernäs, L., Kuoppala, E., Ranta, J., Setälä, H. M., Hagner, M., Tiilikkala, K., Palojärvi, A. & Lindqvist, B., 2011, Tekes Review 284 toim. Tekes.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Vesijärven automaattiasemien vertailunäytteenotto: Kalibrointiraportti mittauskaudelta 2010

Vakkilainen, K., Nykänen, M. & Kairesalo, T., 2011, 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2010

Vesijärven Enonselän ravintoverkon rakenne ja toiminta sekä niissä tapahtuvat muutokset (vuosina 2009-2013): Osaraportti (eläinplankton, vesikemia)

Nykänen, M., Vakkilainen, K., Ryynänen, T., Tamminen, P., Järveläinen, J. & Kairesalo, T., 2010, 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen