20132022

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Työskentelen Helsingin yliopistomuseon näyttelyamanuenssina museon näyttelyuudistushankkeessa 1.11.2021–31.10.2023.

Toimin samalla Helsingin yliopistossa postdoc-tutkijana vapaa-ajallani. Tutkimukseni käsittelee suomalaisen teknologisen hankeosaamisen muutosta ja kulttuuria 1945–1995. Tarkastelen toimijasukupolvia, tarinoita ja asiantuntemuksen kartuttamista teknologia- ja rakennusviennissä sotakorvauksista maailmanmarkkinoille.

Opetan historiantutkimuksen perusteita, sekä meri-, yritys- ja teknologianhistoriaa.

Ansioluettelo

Ansio- ja julkaisuluettelo

Aaro Sahari

syntynyt 26.10.1980 Kotkassa.

http://orcid.org/0000-0002-5099-8249

Twitter: @AaroSahari 

Koulutus

Filosofian tohtorin tutkinto, pääaineena Suomen ja Pohjoismaiden historia Helsingin yliopistosta 29.1.2019. Väitöskirja Valtio ja suurteollisuuden synty:  suomalaisista teknopoliittisista verkostoista laivanrakennusteollisuuden valtiosuhteessa 1918–1954 arvosanalla kiittäen hyväksytty.

Filosofian maisterin tutkinto pääaineena Suomen ja Pohjoismaiden historia Helsingin yliopistosta vuonna 2008. Pro Gradu tutkielma ympäristöhistoriasta Viemärin päässä Kotkan kaupunki arvosanalla eximia cum laude approbatur.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena yleinen historia Helsingin yliopistosta vuonna 2006.

Ylioppilastutkinto Tapiolan lukio vuonna 1999.

Kielitaito: äidinkieli suomi, hyvä akateeminen englanti, virkamiestasoinen ruotsi, ylioppilastason laaja venäjä täydentävin yliopisto-opinnoin. 

Työkokemus

Näyttelyamanuenssi, Helsingin yliopistomuseo, Helsinki: yliopistomuseon näyttelyuudistushanke 1.11.2021 alkaen.

Tutkija, Helsingin yliopisto, Helsinki: Suomalaisen teknologisen hankeosaamisen hiljainen tieto ja tarinat, heinäkuu 2020 alkaen.

Tutkija, Kansallismuseo, Suomen merimuseo, Helsinki ja Kotka: Historia eläväksi digitaalisella tarinankerronnalla: Ruotsinsalmen toinen meritaistelu 1790 - hanke, tammikuu 2019 –  kesäkuu 2020.

Tutkija, Helsingin yliopisto, Helsinki: Pitkät kihlajaiset: kolmikantakorporatismin murros Suomessa 1991–1995 – tutkimushankkeessa elokuu – tammikuu 2019.

Taittaja, Asuinosakeyhtiö Hietala, Helsinki: Elina Maaniityn historiateos ”Telakan ja torin kulmassa: 90 vuotta elämää Hietalan talossa” vuonna 2017.

Toimittaja, taittaja ja hankekoordinaattori, Studio Kekkonen, Helsinki: Kekkonen elää! Historiahanke vuonna 2016. http://www.studiokekkonen.com/index.html

Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, Helsinki: Business, Governments and International Trade in Cold War Europe – tutkimushankkeessa tammikuu 2015 – heinäkuu 2015.

Tutkija, Kymenlaakson museo, Kotka: merivartiomuseosta ja merihistoriasta vastaavan tutkijan sijaisuus helmikuu 2009 – syyskuu 2009, sekä maaliskuu 2010 – joulukuu 2013.

Pelisuunnittelija, Nitro Games Oy, Kotka: merihistoriallisten tietokone- ja konsolipelien kehittäjä ja taustatutkija helmikuu 2009 – maaliskuu 2010.

Tutkija, Kotka-Kymin seurakuntayhtymä, Kotka: arvoesinetietokannan toteuttamisesta vastaava tutkija, heinäkuu 2008 – tammikuu 2009.

Tutkija, Kymenlaakson museo, Kotka: Merivartiomuseo 2008 -näyttelyn suunnittelu ja toteuttaminen huhtikuu 2008 – heinäkuu 2008.

Julkaisut

Jensen-Eriksen, Niklas, Sahari, Aaro, & Wuokko, Maiju (2021): The Evolution of the Political Environment. Teoksessa Ilmonen, Kai & Moilanen, Panu (toim.) The Political Analyst's Field Guide to Finland. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79024

Wuokko, Maiju, Sahari, Aaro, & Jensen-Eriksen, Niklas (2021): Success Against the Odds: Development of the Finnish Economic Environment. Teoksessa Ilmonen, Kai, Moilanen & Panu (toim.) The Political Analyst's Field Guide to Finland. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79024

Sahari, Aaro & Saara Matala (2021): Of a titan, winds and power: Transnational development of the icebreaker, 1890-1954. Julkaisussa International Journal of Maritime History 33:4 https://doi.org/10.1177/08438714211062493

Sahari, Aaro (2021) Suuret museokoneet. Tekniikan Waiheita vuoden 2021 numeron 39:1 vieraileva päätoimittaja. Helsinki: THS.

Sahari, Aaro (2020): "Ruotsinsalmen aaveet – 1700-luvun merisodan virtuaalisen mallintamisen ja immersiivisen esittämisen haasteet." Tekniikan Waiheita, 38(3-4), 48-68. https://doi.org/10.33355/tw.100576

Sahari, Aaro (2020): ”Kolmikanta kriisissä 1991–1995”. Teoksessa Wuokko etal. Pitkät kihlajaiset. Helsinki: Siltala, 2020.

Sahari, Aaro (2020): ”Why Did The Finnish Prime Minister Resign?: Tripartite Labour Market Relations In Historical Context”. History Matters -blogi Sheffield: Sheffieldin yliopisto. http://www.historymatters.group.shef.ac.uk/finnish-prime-minister-resign-tripartite-labour-market-relations-historical-context/?fbclid=IwAR1ppVGwMHG0m61k9vrN2ZZzZWskNrbGC8a0oV41t-u_Bz5bMVNI8ViLHs8

Tekniikan Waiheita vuoden 2019 numeroiden 37:1–4 vastaava päätoimittaja. Helsinki: THS.

Sahari, Aaro (2018): Valtio ja suurteollisuuden synty: Laivanrakennusteollisuuden kehittyminen yhteiskunnallisissa teknopoliittisissa järjestelmissä Suomessa 1918–1954. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4615-1

Tekniikan Waiheita vuoden 2018 numeroiden 36:1–4 vastaava päätoimittaja. Helsinki: THS.

Sahari, Aaro (2018): ”Laivanrakennusinsinöörit ja telakkateollisuuden suuri murros: laivasto, sotakorvaukset ja idänkauppa suomalaisen laivanrakennusteollisuuden insinöörikoulutuksen kehityksessä 1920-1955”. Julkaisussa Tekniikan Waiheita 36:1.

Sahari, Aaro (2018): “Miten suomalainen laivanrakennusteollisuus pelastettiin?: Allan Staffans ja Suomen merialan toimijat sodasta kasvušokkiin 1916-1946”. Telakoilta maailman merille – laivanrakennuksen historiaa Suomessa. Turku: Forum Marinum.

Matala, Saara & Sahari, Aaro (2017): ”Small nation, big ships: winter navigation and technological nationalism in a peripheral country, 1878-1978”. Julkaisussa History and Technology 33:2 2017. http://dx.doi.org/10.1080/07341512.2017.1343909 .

Sahari, Aaro (2017): ”Jäänmurtajat kansakunnan palveluksessa”. Julkaisussa Tieteessä tapahtuu  [S.l.], 35:4.

Tekniikan Waiheita –julkaisun merihistoriallisen teemanumeron 33:2 sisällöistä vastaava toimittaja. Helsinki: THS.

Sahari, Aaro (2016): Kekkonen elää! Studio Kekkosen ensimmäiset kymmenen vuotta 2006–2016. Helsinki: Studio Kekkonen. http://studiokekkonen.com/documents/Kekkonen_elaa_web_small.pdf

Sahari, Aaro (2014): ”Suomen laivanrakennusteollisuus ja valtion alukset: valtion hankintojen vaikutus teollisuuden kehitykseen 1901-1943”. Julkaisussa Nautica Fennica 2013–2014 – Moni-ilmeinen merihistoria. Kotka: Suomen merimuseo.

Sahari, Aaro (2013): ””Meidänkin museoon sellainen härveli”: kolme kertomusta merellisistä simulaattoreista näyttelyssä”. Julkaisussa Tekniikan Waiheita 31:4. Helsinki: Tekniikan Historian Seura.

Sahari, Aaro (2010): ”Kalastajat teollisen murroksen väliinputoajina: Kymijoen ympäristönsuojelun pitkä syntyprosessi 1871-1971”. Julkaisussa Nautica Fennica 2009-2010: Merihistorian rajapintoja. Kotka: Suomen merimuseo.

Sahari, Aaro (2010): ”Kolikon kääntöpuoli: Vaelluskaloista viemäreihin”. Julkaisussa Virtaa museosta: Kymenlaakson museon päänäyttely. Kotka: Kymenlaakson museo.

Sahari, Aaro (2010): ”Teollistumisesta ympäristökriisiin”.Julkaisussa Viipurin läänin historia. VI, Karjala itärajan varjossa. Lappeenranta: Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö.

Sahari, Aaro (2007): Vapaaehtoista meripelastusta Kymenlaaksossa: Kotkan meripelastusyhdistyksen ja Kotkan pelastusrenkaan 50-vuotishistoria.  Kotka: Kotkan meripelastusyhdistys. 

Esitelmät

Esitelmä, Merikeskus Vellamo, Kotka 13.11.2019: Ruotsinsalmen aikakauden historialliset sotalaivat.

Esitelmä, EBHA 2019 -konferenssi, Rotterdam 31.8.2019: Corporate rent seeking and governmental systemic risks: Finnish shipbuilding and the state, 1918–1954.

Esitelmä, ABH 2019 -konferenssi, Sheffield 6.7.2019: Finnish naval appropriations 1918–1939: technology transfer, technological nationalism, and industrial rent seeking in the first republic.

Esitelmä, Sea battles and shipwrecks -seminaari, Kotka 11.6.2019: Reimagining the Second Battle of Svensksund: of history, materiality, technology, uncertainty, and cultural impact.

Luento, Merikeskus Vellamo, Kotka 11.6.2019: Ruotsinsalmen II meritaistelu 9.7.1790 ja Suomen kohtalo.

Luento, SMHY kevätkokous 28.5.2019: Laivasto-ohjelmasta sotakorvauksiin: laivanrakennusteollisuus Suomessa 1918–1952.

Esitelmä, Helsingin yliopiston merihistorian seminaari 15.5.2019: Mitä merihistorialla voidaan sanoa?

Esitelmä, Merihistorian päivät 2019, Turku 23.3.2019: Suomen meriklusterin taloudelliset, poliittiset ja teknologiset riskit 1941-1952.

Esitelmä, Saara Matalan (Aalto Yliopisto) kanssa, EBHA 2018 -konferenssi, Ancona 7.9.2018: An odd boomer?: Expansion and specialization of Finnish shipbuilding industry 1952-1987.

Esitelmä, Saara Matalan (Aalto Yliopisto) kanssa, Arctia Oy:n talvimerenkulun perinnetilaisuus 9.11.2017: Pohjolan satamat auki: Suomen talvimerenkulku 1878-1978.

Esitelmä, 17th Aleksanteri Conference: Russia’s choice 2030, Helsinki 9.10.2017: Building the Northern Clyde 1856-1960: Reassessing Finland, Russia, and the Baltic maritime technology regime.

Esitelmä, Laivanrakennusseminaari Forum Marinum Turku 26.9.2017: Sotakorvaukset, laivanrakennusteollisuus ja suuren teknologisen järjestelmän synty Suomessa 1944-1952.

Esitelmä, ICHST-konferenssi 24.7.2017, Rio de Janeiro: Stabile relations with war reparations: Finland, the Soviet Union, and an international system of technology transfer, 1944-1960.

Luento, XXIII Perinneseminaari – Suomi sata, Vesanto 6.7.2017: Suomalainen talvimerenkulku ja jäänmurtajat 1867-2017.

Esitelmä, Merihistorian päivän 2017, Kotka 25.3.2017: Runebergista Jääsaloon: suomalaisen talvimerenkulun teknologinen kehitys ja kansallinen merkitys 1878-1978.

Luento, Merikeskus Vellamo, Kotka 8.2.2017: Suomalaisen jäänmurron historia ja jäänmurtajien kansallinen merkitys.

Esitelmä, Liikennehistorian asiantuntijaseminaari 19.1.2017, Tampere: Suomen jäänmurtajateollisuuden nousu ja merkitys.

Luento, Suomi saarena – Tieteiden päivät 13.1.2017, Helsinki: Suomalaisen jäänmurron historia ja jäänmurtajien kansallinen merkitys.

Esitelmä Saara Matalan (Aalto Yliopisto) kanssa, SHOT-konferenssi 22.6.2016, Singapore: Small nation and big ships: Finnish icebreakers and technological nation building, 1877-1977.

Esitelmä, Historiantutkimuksen päivät 2015, Joensuu: Laivastolaista sotakorvausten avulla idänkauppaan: laivanrakennuksen julkiset tukimekanismit 1920-1960.

Esitelmä, Tehdas, työ ja teollisuusperintö globalisoituvassa maailmassa – seminaari 24.9.2015, Tampere: Valmetin toinen puoli: valtiollisen laivanrakennuksen rakenne, arvoverkostot ja toimintaedellytykset 1950-luvulla.

Esitelmä,  BSHS Postgraduate conference 6.1.2015, Lontoo: Powering through the Cold War pack ice: developing a scientific approach to shipbuilding in 20th century Finland.

Esitelmä, ICOHTEC-konferenssi Technology in Times of Transition 30.7.2014, Braşov, Romania: Market dependency and national interests: developing shipbuilding industry in Finland next to Russia and the Soviet Union 1900-1960.

Esitelmä, From industrial heartland to the internet age –workshop, 4.3.2014, Kotka: The digital era in museums.

Esitelmä, Turun kadettipiirin 90-vuotisjuhlaseminaarisarja, 17.3.2014, Turku, kutsuttuna pääpuhujana: Merivartioinnin historia Lounais-Suomessa.

Esitelmä, Transport, Traffic and Mobility – Transport and Borders -konferenssi 27.9.2013, Pietari: Patrolling the sea border: influence of institutional factors on new coast guard vessel development in Finland 1930-1960.

Esitelmä, Merihistorian päivät 2009, Kotka: Kalastajat ja ympäristönsuojelu itäisellä Suomenlahdella.

Opetus

Yritykset ja yhteiskunta: historiallisia lähestymistapoja, kurssin toteutus ja kehitys yhdessä professori Niklas Jensen-Eriksenin kanssa, Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, historian oppiaine.

Historian johdantokurssi, yhdessä professori Anu Lahtisen kanssa syyskuu-lokakuu 2020, Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, historian oppiaine.

Kurssin suunnittelu ja opetus, yhdessä VTM Michael Halilan kanssa 3.9.–8.10.2019: Teknistä ja brutaalia: hevin kulttuuri- ja teknologiahistoriaa.

Luento, Aalto-yliopisto, History of technology -course 27.11.2018: Military-industrial complexes in history of technology.

Luento, Helsingin yliopisto, Yritykset ja yhteiskunta -kurssi 29.11.2017: Valtio, yritykset ja teknologian kehitys.

Luento, Aalto-yliopisto, History of technology -course 21.11.2017: Military-industrial complexes in history of technology.

Luento, Helsingin yliopisto, Kylmä sota 1917-2017 –kurssi 16.10.2017: Suomi, Neuvostoliitto ja kylmä sota teknologiassa ja teollisuuspolitiikassa.

Opetuksen valmistelu, luento ja opiskelijoiden arviointi, Helsingin yliopisto, muistitietotutkimuksen lähtökohtia syksy 2016: Historiapolitiikka muistitietokysymyksenä.

Luento, Helsingin yliopisto, merihistorian praktikum 16.9.2014, Helsinki: Suomalaisen talvimerenkulun läpimurto laivanrakennuksessa 1900-luvun puolivälissä.

Luento ja opiskelijoiden ohjausta Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan merihistorian praktikum-kurssilla keväällä 2013. 

Apurahat

Emil Aaltosen säätiön nuoren tutkijan post doc -apuraha vuonna 2019 tutkimustyöhön ”Suomalaisen teknologisen hankeosaamisen muutos ja kulttuuri 1945–1995”, 31500 € (12 kk).

Suomen Akatemian liikkuvuusapuraha tutkimuksiin Moskovassa vuonna 2019, 9400 € (3 kk).

Emil Aaltosen säätiön apuraha tutkimustyöhön Pitkät kihlajaiset -hankkeessa elo 2018 – tammi 2019, 14333 € (6 kk).

Helsingin yliopiston kanslerin matkarahaston apuraha konferenssia varten vuonna 2018, 800 €.

Helsingin yliopiston kanslerin matkarahaston apuraha konferenssia varten vuonna 2017, 600 €.

Koneen säätiön apuraha väitöskirjatyöhön ja konferenssimatkaan vuodelle 2017, 30200 € (12 kk).

SHOT-komitean nuorten tutkijoiden matka-apuraha konferenssia varten vuonna 2016, 90 €.

Helsingin yliopiston kanslerin matkarahaston apuraha konferenssia varten vuonna 2016, 1300 €.

Koneen säätiön apuraha väitöskirjatyöhön vuodelle 2016, 28320 € (12 kk).

Kulturfonden för Sverige i Finlandin matka-apuraha arkistotutkimuksiin Tukholmassa vuonna 2016.

Koneen säätiön apuraha väitöskirjatyöhön ja vaihto-opiskeluun Iso-Britanniassa vuodelle 2015, 35600 € (12 kk).

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apuraha väitöskirjatyöhön vuodelle 2014, 13000 € (7 kk).

Koneen säätiön apuraha väitöskirjatyöhön vuodelle 2014, 11500 € (5 kk).

Helsingin yliopiston kanslerin matkarahaston apuraha konferenssia varten vuonna 2014, 900 €.

Kymin osakeyhtiön 100-vuotissäätiön matka-apuraha vuonna 2014, 1000 €.

ICOHTEC-komitean nuorten tutkijoiden matka-apuraha konferenssia varten vuonna 2014, 350 €.

Luottamustehtävät

Varapuheenjohtaja, Suomen merihistoriallinen yhdistys, 2021 alkaen.

Jäsen, Tekniikan Waiheita -julkaisun toimitusneuvosto 2020 alkaen.

Jäsen, Tieteen ja teknologian historian kansalliskomitea (Suomen tiedeakatemia) 2018 alkaen.

Päätoimittaja, Tekniikan Waiheita -julkaisu 2018-2019. https://journal.fi/tekniikanwaiheita/index

Hankekoordinaattori, Lääketieteen teknologinen kulttuuriperintö Suomessa –pilottihanke 2018. THS ja SLHS.

Hallituksen jäsen, Suomen merihistoriallinen yhdistys 2018-2020.

Toimituskunnan jäsen, Tekniikan Waiheita -julkaisu 2016-2017.

Hallituksen jäsen, Tekniikan historian seura 2015-2017.

Tiedottaja, hallituksen jäsen, Suomen merihistoriallinen yhdistys 2010-2012.

Sihteeri, Merihistorian päivät 2009, Kotka.

Sihteeri, hallituksen jäsen, Suomen merihistoriallinen yhdistys 2007-2009.

Jäsenyydet tieteellisissä yhdistyksissä

Suomen merihistoriallinen yhdistys 2007 alkaen.

Tekniikan historian seura 2015 alkaen.

Taloushistoriallinen yhdistys 2015 alkaen.

Society for Nautical Research 2015 alkaen.

Society for the History of Technology 2016 alkaen.

Vaihto-opiskelu

Post-graduate research, King’s College London kevätlukukausi 2015, history of science, technology and medicine, ohjaaja professori David Edgerton.

Muita saavutuksia

Merimieslaulufestivaalin pääsarjan voitto Aallon uljaat -yhtyeen jäsenenä Kotkassa 2008.

Asemat yliopiston ulkopuolella

Jäsen, Museoviraston perinnealusten asiantuntijalautakunta, Museovirasto

1 tammik. 202130 jouluk. 2023

Tieteenalat

  • 615 Historia ja arkeologia
  • taloushistoria
  • merihistoria
  • teknologian historia
  • museot
  • Tieteen historia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai