Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Olen kiinnostunut elinympäristön muutosten vaikutuksesta ekosysteemeihin ja terveyteen. Vedän Business Finlandin rahoittamaa, monitieteistä ekosysteemihanketta "ADELE - immune defense and living environment". Hankkeessa Helsingin, Tampereen yliopiston tutkimusryhmät etsivät keinoja vähentää immuunijärjestelmän häiriöiden ilmenevyyttä väestötasolla. Tutkiimusryhmäni keskittyy ympäristöekologiaan ja biososiaalisen datan tuottamiseen, kun taas Professori Heikki Hyödyn tutkimusryhmä tuo hankkeeseen lääketieteellistä ja Professori Juho Rajaniemen tutkimusryhmä kaupunkisuunnittelun asiantuntijuutta.

Kaupunkiympäristöön keskittyvä, ratkaisuhakuinen työnkuvani käsittää myös maaperän mikrobiyhteisöjen ekologiaa ja evoluutiota pilaantuneessa maaperässä, pienten haitta-ainepitoisuuksien vaikutuksia ja kasvipopulaatioiden muutoksia esimerkiksi haitta-aineiden ja vieraslajien vaikutuksesta. Puolustusjärjestelmiin liittyen olen ollut kiinnostunut myös ruskan evoluutiosta.

Tutkimusryhmääni kuuluvat tutkijatohtorit Riikka Puhakka, Mira Grönroos ja Anirudra Parajuli, tohtorikoulutettavat Marja Roslund, Laura Soininen, Yan Sun ja Guoyong Yan ja laboratorioteknikko Pekka Keränen. Lisäksi ohjaan useita pro gradu -töitä.

Tutkimustyössäni tähtään globaalisti merkittävien haasteiden ratkaisuun. ADELE-konsortio syntyi, koska arviolta joka viides kehittyneiden yhteiskuntien asukas kärsii jostain immuunijärjestelmän häiriöstä. Elinympäristön biologisen monimuotoisuuden muutokset ja ihmisperäiset haitta-aineet ovat ilmiön todennäköinen syy.

Teen yhteistyötä useiden kotimaisten ja ulkomaisten tutkijaryhmien kanssa. Olen kuvannut kontaktejani Tuhat-tietokannan englanninkielisellä sivulla. Olen pitkään työni ohessa osallistunut kolmannen maailman elinympäristömuutosten haittojen minimoimiseen. Tällä hetkellä toimin asiantuntijana projektissa, jossa selvitetään mahdollisuuksia hidastaa ja estää tiettyjen vierasperäisten kasvien hallitsematonta leviämistä Itä-Aasiassa.

 

 

Tieteenalat

  • 1181 Ekologia, evoluutiobiologia
  • 1183 Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia
  • 219 Ympäristön bioteknologia
  • 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
  • 1172 Ympäristötiede

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai