Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Maantiede, Maantieteen perus- ja aineopinnot, opetettava aine 60 op, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Myöntöpäivä: 20 kesäk. 2017

Käyttäytymistieteet: opettajan pedagogiset opinnot, Aineenopettajan pätevyys, opettajan pedagogiset opinnot, 60 op, Kasvatustieteellinen tiedekunta

Myöntöpäivä: 10 elok. 2016

Ympäristöekologia, FM, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Myöntöpäivä: 5 kesäk. 2013

Ympäristöekologia, LuK, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Myöntöpäivä: 31 heinäk. 2008

Asemat yliopiston ulkopuolella

Vieraileva tutkija, Luonnontieteellinen keskusmuseo

Tieteenalat

  • 1181 Ekologia, evoluutiobiologia
  • Conservation biology
  • Luonnonsuojelubiologia
  • 1172 Ympäristötiede