Valokuva: Anna Slotte
  • Suomi

  • PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A)

    00014

    Suomi

20042023
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 2004 2019

2019

Ilmiöoppiminen yhteistyönä Suomenlinnassa

Wolff, L-A., Kaihovirta, H., Schaffar-Kronqvist, B., Savijärvi, M., Wallinheimo, K., Mikander, P. & Slotte, A., kesäkuuta 2019, Maailmanperintö ja kulttuurikasvatus. Metsärinne, M., Heino, T., Korhonen, R. & Esko, M. (toim.). Rauma: Rauman normaalikoulu, Turun yliopisto, s. 148-159 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Textmöten i det uppkopplade klassrummet: Resurser i samspel i nya digitala literacypraktiker i gymnasieskolan

Slotte, A. M. J., Olin-Scheller, C. & Tanner, M., 3 tammikuuta 2019, (Jätetty) Festskrift. Höglund, H., Jusslin, S., Ståhl, M. & Westerlund, A. (toim.). Åbo Akademis förlag

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

‘Being stuck’. Analyzing text-planning activities in digitally rich upper secondary school classrooms

Juvonen, K. R. S., Tanner, M., Olin-Scheller, C., Tainio, L. E. & Slotte, A. M. J., 24 tammikuuta 2019, (Jätetty) julkaisussa : Learning, Culture and Social Interaction.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2018

Bolla med flera språk: En liten handbok för flerspråkig idrottsverksamhet

Slotte, A. & Schuller, R., 2018, Helsingfors: Finlands Svenska Idrott. 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Justice through participation: student engagement in Nordic classrooms

Klette, K., Sahlström, F., Blikstad-Balas, M., Luoto, J., Tanner, M., Tengberg, M., Roe, A. & Slotte, A., 2018, julkaisussa : Education Inquiry. 9, 1, s. 57-77 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Nordisk status og forskningsperspektiver i L1: Multimodalitet i styredokumenter og klasserumspraksis

Elf, N. F., Gilje, Ø., Olin-Scheller, C. & Slotte, A., 2018, Multimodalitet i skole- og fritidstekstar: ein vitskapleg antologi. Rogne, M. & Waage, L. R. (toim.). Bergen: Fagbokforlaget, s. 71-104 34 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Palloilua monella kielelllä: Monikielisen urheilutoiminnan pieni käsikirja

Slotte, A. & Schuller, R., 2018, Helsinki: Finlands Svenska Idrott. 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto
2017

Bridging academic and everyday language: Multilingual students’ meaning-making in a lesson about Buddhism

Axelsson, M. & Slotte, A., 2017, julkaisussa : Journal of Immersion and Content-Based Language Education. 5, 2, s. 157-186 30 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Interactional organization and pedagogic aims of reading aloud practices in L1 education

Tainio, L. & Slotte, A., 20 maaliskuuta 2017, julkaisussa : Nordic Journal of Literacy Research. 3, 1, s. 61-82 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Negotiating concepts and the role of translanguaging

Slotte, A. & Ahlholm, M., toukokuuta 2017, New Perspectives on Translanguaging and Education. Paulsrud, B., Rosén, J., Straszer, B. & Wedin, Å. (toim.). Bristol: Multilingual Matters, Vuosikerta 2017. s. 170-188 19 Sivumäärä 11. (Bilingual education and bilingualism; nro 108).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Skriva av och skriva eget – samtal om skrivande i den svenskspråkiga skolan i Finland

Slotte, A. & Forsman, L., toukokuuta 2017, Språk i skola och samhälle. Tandefelt, M. (toim.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, s. 15-51 36 Sivumäärä (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nro 810)(Svenskan i Finland - i dag och i går; nro II:2).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Stimulerande språkmöten som stöd för språkmedvetenhet

Slotte, A. & Maury, O., toukokuuta 2017, Undervisning i flerspråkiga förskola. Harju-Luukkainen, H. & Kultti, A. (toim.). Malmö: C.W.K. Gleerups förlag, s. 37-54 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Stärk och utmana: Idéer för flerspråkig fritidsverksamhet

Slotte, A., Maury, O. & Lehtonen, N., 1 toukokuuta 2017, Helsingfors: NATUR OCH MILJÖ R.F. 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto
2016

Istället for att tjata - om läreres och forskares lärandeprocess i ett learning study-pilotprojekt i Finland

Rejman, K. & Slotte, A., 2016, Lesson study i en nordisk kontekst. Hallås, B. O. & Grimsæth, G. (toim.). Oslo: GYLDENDAL AKADEMISK A/S, s. 52-67 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Språkinriktat arbete och bekräftande mångfald stöder alla elevers lärande

Slotte, A. & Forsman, L., 20 tammikuuta 2016, Språk i rörelse - skolspråk, flerspråkighet och lärande. Westerholm, A. & Oker-Blom, G. (toim.). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen, s. 102-125 24 Sivumäärä (Guider och handböcker / Utbildningsstyrelsen; nro 2016:4).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Open access
Tiedosto
2015

Perspectives on using video recordings in conversation analytical studies on learning in interaction

Rusk, F., Pörn, M., Sahlström, F. & Slotte-Lüttge, A., 2015, julkaisussa : International Journal of Research and Method in Education. 38, 1, s. 39-55 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tekstit selitysten resursseina oppitunnilla

Karvonen, U., Tainio, L., Routarinne, S. & Slotte, A., 2015, julkaisussa : Puhe ja Kieli. 35, 4, s. 187-209 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2014

Hur stödja elevernas läsning?

Slotte-Lüttge, A. & Forsman, L., 2014, Fyra toner på dragspelet: kartläggning av läsförståelse i åk 3. Lärarhandledning. Risberg, A-K., Kronberg, N. & Staffans, K. (toim.). Vasa: Lärum förlaget

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2013

Elevers rätt till en språkutvecklande skola

Slotte-Lüttge, A. & Forsman, L., 2013, julkaisussa : Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. 2013, 2, s. 16–18 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Learning how to be a tähti: A case study of language development in everyday situations of a 7-year-old multilingual Finnish child

Slotte-Lüttge, A., Pörn, M. & Sahlstrom, F., huhtikuuta 2013, julkaisussa : International Journal of Bilingualism. 17, 2, s. 153-173 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Pippi på läromedel

Slotte-Lüttge, A. (toim.) & Heilä-Ylikallio, R. (toim.), 2013, Vasa: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. 143 Sivumäärä (Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi; nro 24)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Skolspråk och lärande

Slotte-Lüttge, A. & Forsman, L., 2013, Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. 249 Sivumäärä (Raportter och utredningar / Utbildningsstyrelsen; nro 2013:5)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Open access

Språk och identitet i undervisningen - Inga konstigheter

Sahlström, F., Forsman, L., Hummelstedt-Djedou, I., Pörn, M., Rusk, F. & Slotte-Lüttge, A., 2013, Stockholm: Liber. 190 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Språkstödsmentorn stärker svenskan i skolan

Slotte-Lüttge, A. & Forsman, L., 2013, julkaisussa : Språkbruk. 2013, 4, s. 5–8 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Två skolor och två språk under samma tak

Sahlström, F., From, T. & Slotte-Lüttge, A., 2013, Kaksikielinen koulu – Tulevaisuuden monikielinen Suomi = Tvåspråkig skola - Ett flerspråkigt Finland i framtiden. Tainio, L. & Harju-Luukkainen, H. (toim.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 319-341 23 Sivumäärä (Kasvatusalan tutkimuksia; nro 62).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tvåspråkiga skolor och lärande - en debattanalys

Slotte-Lüttge, A., From, T. & Sahlström, F., 2013, Kaksikielinen koulu – Tulevaisuuden monikielinen Suomi = Tvåspråkig skola- Ett flerspråkigt Finland i framtiden. Tainio, L. & Harju-Luukkainen, H. (toim.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 221-244 24 Sivumäärä (Kasvatusalan tutkimuksia; nro 62).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2012

Skriftpraktiker hos barn och unga

Lehti-Eklund, H. (toim.), Slotte-Lüttge, A. (toim.), Silen, B. (toim.) & Heilä-Ylikallio, R. (toim.), 2012, Vasa: Åbo Akademi. 175 Sivumäärä (Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi; nro 35)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

2011

Samtalens och sammanhangens språkstödjande roll

Slotte-Lüttge, A. & Forsman, L., 2011, Språket i Fokus : En artikelsamling om vägar till bättre språkkunskaper. Harju-Luukkainen, H. (toim.). Folkhälsan

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Två språk i samma skolhus?

Slotte-Lüttge, A. & Sahlström, F., 2011, julkaisussa : Finlands Kommuntidning. 1

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

2010

Händelser i tv-soffan: Samtal, språk och program utgående från några flerspråkiga 6–8-åriga barns tv-tittande

Slotte-Lüttge, A. & Rusk, F., 2010, Plastkassar och andra texter : Perspektiv på ett vidgat textbegrepp. Slotte-Lüttge, A. (toim.). Vasa: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, s. 101-114 14 Sivumäärä (Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi; nro 20).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Lärendeutvecklingen av ordet "tähti" i en flerspråkig sjuårings vardag

Slotte-Lüttge, A., Pörn, M. & Sahlström, F., 2010, Børnesprog, fra 12. Nordiske Symposium om Børnesprogsforskning: Foredrag fra 12. Nordiske Symposium om Børnesprog. Vejleskov, H. (toim.). København: UCC's Forlag

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Plastkassar och andra texter: Perspektiv på det vidgade textbegreppet

Slotte-Lüttge, A. (toim.), 2010, Vasa: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. 116 Sivumäärä ( Publikation från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi; nro 20)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Samma innehåll – olika sammanhang: mikro-longitudinellt lärande i sjuåringars vardag

Sahlström, F., Hummelstedt, I., Forsman, L., Pörn, M. & Slotte-Lüttge, A., 2010, Språk och interaktion 2. Lindholm, C. & Lindström, J. (toim.). Helsingfors: Helsingfors universitet, Nordica, s. 227-247 21 Sivumäärä (Nordica Helsingiensia; nro 19)(Språk och interaction; nro 2).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Vad kan videoinspelningar av barns flerspråkiga vardag lära oss?

Slotte-Lüttge, A. & Hummelstedt, I., 2010, Norden læser og skriver. København: Nationalt Videncenter for Læsning, s. 14-21 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2008

Flerspråkighet och interkulturalitet: Centrala aspekter i lärares professionella handlingsberedskap

Slotte-Lüttge, A., Pörn, M. & Forsman, L., 2008, Samtid & Framtid: Pedagogisk forskning vid ÅA 2008: 90 års Jubileumsrapport. Björk, G. (toim.). Vasa: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, s. 131-144 14 Sivumäärä (Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi; nro 26).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

"Mitä tarkoittaa speaking English?" - flerspråkiga barns lärande och identitet i och utanför skolan

Sahlström, F., Pörn, M. & Slotte-Lüttge, A., 2008, Svenskan i Finland 10: föredrag vid tionde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Helsingfors och Esbo den 13-14 oktober 2006. Lindström, J., Kukkonen, P., Lindholm, C. & Mickwitz, Å. (toim.). [Helsingfors]: Helsingfors universitet, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, (Nordica Helsingiensia; nro 11).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tvåspråkighet, lärande och undervisning

Slotte-Lüttge, A., 2008, Rum för språkutveckling. Oker-Blom, G., Westerholm, A. & Österholm, N. (toim.). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen, s. 77-101 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2007

Making use of bilingualism - construction of a monolingual classroom, and its consequences

Slotte-Lüttge, A., 2007, julkaisussa : International Journal of the Sociology of Language. 2007, 187/188, s. 103-128 26 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tvåspråkiga barns möte med skolan

Slotte-Lüttge, A., 2007, Barnets möte med skolan . Østern, A-L. (toim.). Vasa: Åbo Akademi, 23 Sivumäärä (Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi; nro 8).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2006

Reflektioner kring ett forskningsprojekt

Slotte-Lüttge, A., 2006, julkaisussa : Källan : Svenska litteratursällskapet informerar. 13, 1, s. 51-53 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

2005
Open access
2004

Roles and positioning in a meeting between Finland-Swedish bilingual pupils and their teacher

Slotte-Lüttge, A., 2004, julkaisussa : Journal of Curriculum Studies. 36, 6, s. 673-684 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu