Valokuva Anna Solin
  • PL 24 (Unioninkatu 40)

    00014

    Suomi

1996 …2023

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Koulutustiedot

FM, englantilainen filologia, Helsingin yliopisto

PhD, Linguistics, Lancaster University

Ansioluettelo

Anna Solin toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Kielten laitoksella. Hänen erikoisalansa on soveltava kielentutkimus. Solin on väitellyt kielentutkimuksesta Lancasterin yliopistossa Iso-Britanniassa, ja hän on Jyväskylän yliopiston diskurssintutkimuksen dosentti.

Solin on tutkinut erityisesti intertekstuaalisuutta ja tekstilajeja diskurssintutkimuksen näkökulmasta. Viime vuosina kiinnostuksen kohteena ovat myös olleet kielen normit ja normatiivisuus. Solin johtaa Koneen säätiön rahoittamaa tutkimushanketta “Kielen säätely yliopistomaailmassa”, jossa pureudutaan englannin kielen säätelyyn tutkimuskirjoittamisessa, yliopistohallinnossa sekä yliopistojen viestinnässä. Hankkeessa tutkitaan muun muassa sitä, millainen englanti koetaan hyväksyttäväksi ja toimivaksi erilaisissa akateemisissa tekstilajeissa ja millaisten mekanismien kautta englannin käyttöä säädellään. Solin on mukana Helsingin ja Tukholman yliopistojen välisessä yhteistyöhankkeessa, jossa vertaillaan näiden kahden yliopiston kieliperiaatteita ja monikielisyyden tuottamisen käytäntöjä.

Solin opettaa soveltavan kielentutkimuksen metodologiakursseja ja muita soveltavan kielentutkimuksen kursseja sekä vetää graduseminaareja. Hän on kielentutkimuksen tohtorikoulun ohjaajapoolin jäsen.

Asemat yliopiston ulkopuolella

dosentti, University of Jyväskylä

Tieteenalat

  • 6121 Kielitieteet