Valokuva Anne Ala-Pöllänen

Anne Ala-Pöllänen

Filosofian tohtori

  • PL 4 (Yliopistonkatu 3)

    00014

    Suomi

20052018

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Väitöskirjani (tarkastettu 29.4.2017) tarkastelee Suomen lipun alla purjehtivilla rahtilaivoilla työskentelevien miehistöjen laivaelämää yhteistyön ja arjen rakentumisen kautta. Kohteena olevat laivat olivat sekamiehitettyjä, mikä tarkoitti kolmea kansallisuutta, suomalaisia, virolaisia ja filippiiniläisiä samassa miehistössä. Tutkimuksen aineistot koostuvat suorittamistani kolmella Suomen lipun alla purjehtivalla rahtilaivalla vuosina 2013–2015 tehdyistä kenttätöistä; kukin kenttätyöjakso kesti kuukauden verran. Väitöskirjani selvittää minkälaisen inhimillisten kohtaamisten verkoston laivan tilalliset ja toiminnalliset arjen käytänteet muodostavat, ja minkälaisen vaikutuksen kulttuurinen diversiteetti ja merenkulun rakenteellinen hierarkia siihen tuottavat. Tarkastelun kohteena on myös se, minkälaisen turvallisuuteenkin vaikuttavan arkisen laivaelämän tällä tavalla tuotettu yhteisyys muodostaa. Tutkimus edustaa etnografian avulla tuotettua kulttuurianalyysia.

Olen työskennellyt Helsingin yliopiston Humanistisessa tiedekunnassa Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella merihistorian ja museologian amanuenssina 1997–2016. Merihistoriassa vastasin opetuksen järjestämisestä ja kurssien koordinoinnista sekä merietnologian osalta opetuksesta. Museologiassa tehtäväni liittyivät opetushallintoon ja hallintotehtäviin sekä erityisteemojen osalta myös opetukseen. Olen 2012–2016 olin työstäni vapaalla kirjoittamassa kansatieteen alan väitöskirjaani sekamiehistöistä Suomen lipun alla. Syksystä 2016 lähtien olen työskennellyt Helsingin yliopiston Viestintä- ja yhteiskuntasuhteissa varainhankinnan yhteyspäällikkönä.

Merihistorian amanuenssina työskennellessäni opetukseni painopiste oli paljolti nykydokumentoinnin metodiikassa. Ohjasin merihistorian ja museologian opiskelijoille aineopintotasoisia praktikum-tyyppisiä dokumentointiprojekteja, joiden kohteena olivat nykymerenkulku (M/S Silja Serenade 2006), nykypäivän laivanrakennus (Aker Yardsin Helsingin telakka 2007), veneilykulttuuri (Helsingin veneilykulttuuri 2010) ja yliopiston arkipäivä (Topelia-kortteli 2010). Nykydokumentointia olen tehnyt myös tutkijan ominaisuudessa yhteistyöprojekteissa Suomen merimuseon (M/S Arkadia 2006) ja Forum Marinumin (M/S Kristina Regina 2010) kanssa. Olen lisäksi kouluttanut Suomen museoammattilaisia TAKO-hankkeen seminaareissa sekä Suomen museoliiton nykydokumentointikoulutuksessa.  

Tutkimustoimintani on liittynyt paitsi nykydokumentoinnin metodiikkaan, myös puhtaasti merietnologian alaan. Olen tutkinut mm. luotsausta, luotsiveneitä sekä pääkaupunkimme Helsingin merellisyyden ilmenemismuotoja (mm. merellistä eollisuutta ja asuntolaivoja). Veneenrakennuksen tutkimuksessa olen keskittynyt erityisesti viime vuosisadan jälkimmäiseen puoliskoon. Vuonna 2005 julkaistussa venealan yritys Vatorin historiasta kertovassa monografiassa painopiste oli huviveneilyn historiassa niin purjeveneiden, moottoriveneiden kuin venemoottoreiden osalta. Tämän jälkeen olen kirjoittanut myös lasikuituveneen tulosta Suomeen.

Vuodesta 2016 olen työskennellyt Helsingin yliopiston Yliopistopalveluissa varainhankinnan ja kumppanuuksien yhteyspäällikkönä.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Merietnologia, Filosofian tohtori, Helsingin yliopisto,

Myöntöpäivä: 19 toukokuuta 2017

Tieteenalat

  • 616 Muut humanistiset tieteet
  • merietnologia
  • museologia
  • merihistoria
  • meriarkeologia
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.