Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Kiihtyvää tahtia hupeneva luonnon monimuotoisuus on yksi aikamme suurimmista globaaleista haasteista. Ratkaisujen löytäminen edellyttää yhteistyötä eri tieteenalojen sekä myös yhteiskunnan sektoreiden välillä. 

Tutkimusprojekteissani tarkastelen mm. erilaisten monimuotoisuuden suojelun politiikkakeinojen ja lainsäädännön vaikuttavuutta ekologisen tiedon valossa, mutta myös yhteiskuntatieteellisstä näkökulmasta. Pyrimme löytämään ratkaisuja joilla näitä voitaisiin kehittää ja soveltaa entistä tehokkaammin.

Toimin tällä hetkellä tutkijana Koneen säätiön rahoituksella. Ohjaan kahta väitöskirjaopiskelijaa sekä kahta Pro Gradu -opiskelijaa.

 

 

Tieteenalat

  • 1181 Ekologia, evoluutiobiologia
  • Luonnonsuojelubiologia
  • luonnonsuojelun päätösanalyysi ja menetelmät
  • 1172 Ympäristötiede
  • Ympäristöpolitiikka
  • Luonnonsuojelupolitiikka
  • Kestävyysmuutos
  • 5144 Sosiaalipsykologia
  • Luonnonsuojelupsykologia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai