Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Anni Jääskeläinen on suomen kielen dosentti ja toimii tällä hetkellä tutkijana Koneen Säätiön rahoittamassa 4-vuotisessa tutkimuksessa Oikeudenmukaisen siirtymän altavastaajat: Moniääninen tutkimus hiljaisista kestävyystoimijoista (2024-2027), jossa Jääskeläisen osatutkimus käsittelee tuotantoeläimiä ja lajienvälistä kieltä. Aikaisemmin Jääskeläinen on toiminut tutkijana ja toimittajana muun muassa hankkeessa Kielitieteellisiä näkökulmia lajienvälisiin yhteisöihin ja post doc -tutkijana hankkeessa Ajallinen liike ja liikkumisen tapa. Jääskeläisen osaamisalueita ja tutkimuskohteita ovat

 • kielitieteellinen eläintutkimus
 • kognitiivinen kielentutkimus
 • konstruktiokielioppi
 • ekolingvistiikka
 • onomatopoeettisuus, deskriptiivisyys ja äännesymboliikka
 • alisteiset rakenteet
 • pikkusanat
 • tavanilmaukset
 • adjektiivit.

Lisäksi Jääskeläinen on kiinnostunut kielen kehollisuudesta, kielen ja musiikin suhteesta ja kielenhuollosta.

https://altavastaajat.net/

Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet
 • kognitiivinen kielentutkimus
 • suomen kieli
 • konstruktiokielioppi
 • ekolingvistiikka
 • ideofonit
 • eläintutkimus
 • semantiikka

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai