Valokuva Antti Ahmala
  • PL 24 (Unioninkatu 40)

    00014

    Suomi

20132023

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkimus

Post doc -tutkimukseni (2017->) on käsitellyt antimoderneja ajattelu- ja tuntemistapoja kirjallisuudessa keskittyen suomalaiseen esseistiikkaan. Työskentelen tällä hetkellä tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Kulttuuriset tunteet ja kirjallisuus. Käsitteellinen mallintaminen ja uudet metodit pohjoisen kirjallisuuden valossa. Olen myös työskennellyt jäsenenä Koneen Säätiön rahoittamassa projektissa Arktinen hysteria: oudot pohjoiset tunteet (2020-2022) ja projektissa Yksinäisyys ja nostalgiset yhteisöt (Niilo Helanderin Säätiön pilotointirahoituksella). 

Väitöskirja: Miten tulla sellaiseksi kuin on? Autenttisuus ja itsestä vieraantuminen Joel Lehtosen varhaistuotannossa (2016).

Arvostelu väitöskirjasta: https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/76525

 

Tutkimusintressejä:  fin de siècle, dekadenssi, moderniteetti ja antimodernius, esseistiikka ja erityisesti suomalaiset nykyesseistit, tunteiden tutkimus ja kulttuuriset tunteet, suomalaisuus, Joel Lehtonen.

 

Kotimaisen kirjallisuuden opetus

Työskentelin kevätlukukaudella 2023 yliopistonlehtori Anna Hollstenin sijaisena. Kursseja: Proseminaari, 1900-luvun lopun kirjallisuus, Esseen historiaa ja teoriaa, Kieli ja kirjallisuus yhteiskunnassa. Toimin tentaattorina monella muulla opintojaksolla. Ohjasin 13 kandidaatintutkielmaa ja 5 pro gradu -tutkielmaa. Toimin arvioijana haussa äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajakoulutukseen.

Muita opettamiani kursseja:

Kirjallisuusosuus Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssi IV:llä ulkomaisten yliopistojen opiskelijoille, HY, kesä 2023.

Nykykirjallisuuden luentokurssi, HY:n avoin yliopisto, kesä 2021 ja 2022, ja HY, kevät 2022.

Kotimaisen kirjallisuuden Peruskurssi, HY, kevät 2022, ja HY:n avoin yliopisto, kesät 2022 ja 2023.

Esseen historiaa ja teoriaa -luentokurssi, HY:n avoin yliopisto, kesä 2017, ja HY, syksy 2020.

1900-luvun alun kirjallisuuden luentokursseja, HY:n avoin yliopisto, syksy 2013, kevät 2015, kesä 2017 ja kesä 2019.

1800-luvun ja 1900-luvun alun kirjallisuuden sekä nykykirjallisuuden tenttejä, HY:n avoin yliopisto, 2013-2023.

1900-luvun vaihteen kirjallisuuden praktikumi, HY, kevät 2014 ja 2015.

Klassikkolukupiiri, HY, 2011-2014.

Tieteenalat

  • 6122 Kirjallisuuden tutkimus

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai