Henkilökohtainen profiili

Tutkimuskohteet

Haju- ja makuaistimukset, elintarvikkeiden aistinvarainen laatu (erityisesti uudet proteiinituotteet) ja siihen vaikuttavat tekijät, aistinvaraiset tutkimusmenetelmät, kuluttajien suhtautuminen elintarvikkeisiin (erityisesti uusiin ruokiin), aisti- ja kuluttajatutkimuksen digitaaliset työkalut.

Koulutustiedot

2008 Elintarviketieteiden tohtori (ETT), Helsingin yliopisto.

2004 Elintarviketieteiden maisteri (ETM), Helsingin yliopisto.

Ansioluettelo

10/2023 alkaen: Tutkimuskoordinaattori, Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

1/2020 - 9/2023: Yliopistotutkija, Helsingin yliopisto, Elintarvike ja ravitsemustieteiden osasto.

9/2016 - 12/2019: Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Elintarvike ja ravitsemustieteiden osasto.

9/2011 - 8/2016: Tutkijatohtori, Turun yliopisto, Biokemian laitos.

1/2009 - 6/2011: Postdoctoral Fellow, Monell Chemical Senses Center, Philadelphia, PA, USA.

1/2004 - 12/2008: Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto.

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkimus. Olen toiminut erilaisissa tutkimustehtävissä vuodesta 2004. Tutkimukseni pääkohteita ovat olleet ihmisen hajuaisti, uusiin ruokiin suhtautuminen ja elintarvikkeiden aistittaviin ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät. Viime vuosina olen tutkinut erityisesti uusia kasviperäisiä tuotteita. Olen kirjoittajana 36 tieteellisessä alkuperäisartikkelissa, kahdessa katsausartikkelissa ja yhdessä kirjan luvussa. H-indeksini on 22 (Web of Science/All databases, 18.4.2024).

Opetus. Olen pitänyt luentoja ja ohjannut opinnäytetöitä vuodesta 2012. Vastasin elintarvikkeiden aistinvaraisen tutkimuksen opetuksesta (kandi- ja maisteritason kurssit) Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla syksystä 2016 vuoden 2019 loppuun. Olen ohjannut valmiiksi yli kymmenen maisterintutkielmaa ja useita kandintutkielmia. Lisäksi olen mukana väitöskirjatutkijoiden ohjauksessa.

Tieteenalat

  • 416 Elintarviketieteet
  • Aistinvarainen tutkimus
  • Hajuaisti
  • Makuaisti
  • Syömiskäyttäytyminen
  • Aistinvarainen arviointi
  • Kuluttajatutkimus
  • Kuluttajakäyttäytyminen

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai