Valokuva Antti Korpisaari
 • PL 59 (Unioninkatu 38)

  00014

  Suomi

20012024

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Olen vuonna 1975 syntynyt yliopistonlehtori. Maisteriksi valmistuin Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineesta toukokuussa 2000. Väitöskirjani Death in the Bolivian High Plateau: Burials and Tiwanaku Society julkaistiin syyskuussa 2006 arkeologiaan keskittyvässä BAR International Series -sarjassa Oxfordissa, ja tohtorintutkintoni sain saman vuoden joulukuussa Latinalaisen Amerikan tutkimuksen oppiaineesta. Tohtoroitumiseni jälkeen toimin useita vuosia lähinnä post doc -tutkijana, ensin vuoden Helsingin yliopiston Renvall-instituutissa Emil Aaltosen Säätiön rahoittamana, lukuvuonna 2008-2009 kahdeksan kuukauden ajan stipendiaattina Yhdysvalloissa, Harvardin yliopiston alaisessa Dumbarton Oaks -instituutissa, 1.6.2009-31.1.2010 jälleen Emil Aaltosen Säätiön rahoituksella Renvall-instituutissa / Maailman kulttuurien laitoksessa, 1.2.-31.12.2010 Helsingin yliopiston tutkijatohtorina Maailman kulttuurien laitoksessa ja 1.1.-31.8.2011 sekä 1.8.2012-30.4.2013 Säätiöiden post doc -poolin / Alfred Kordelinin Säätiön rahoittamassa tutkimusprojektissa. Suurimman osan 2010-luvusta olen toiminut Latinalaisen Amerikan tutkimuksen yliopistonlehtorin määräaikaisena sijaisena Helsingin yliopistossa: Nykyinen, 1.1.2018 vakinaistettu työsuhteeni alkoi 1.8.2013. Tätä ennen toimin lehtorina myös 11 kuukauden ajan lukuvuonna 2011-2012 ja 4 kuukauden ajan syyslukukaudella 2007. 9.11.2012 kansleri Niiniluoto myönsi minulle Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentin arvon.

Tutkimukseni ovat lähinnä käsitelleet Keski-Andien alueen (= Perun, Bolivian ja Pohjois-Chilen) esi- ja varhaishistoriaa. Kaivaustutkimuksia olen tehnyt Bolivian vuoristoalueella (1998 ja 2002-2006) sekä Bolivian Amazoniassa (2001-2002). Erityisesti vuosien 2003-2006 kaivaukseni Titicacajärven Pariti-saaressa olivat tuloksiltaan maailmanlaajuisestikin merkittävät, tullen noteeratuiksi mm. Science-lehdessä. Vuosina 2011-2013 tutkin arkeologisia museokokoelmia Pohjois-Chilessä. Koska peruskoulutukseni on arkeologiassa, on arkeologinen tutkimusote luonnollisesti vahvasti läsnä julkaisuissani. Operoin kuitenkin sellaisten ajanjaksojen ja tutkimusaineistojen parissa, että olen tutkimusta tehdessäni tutustunut ja käyttänyt hyväkseni erittäin monenlaisia aineistoja: julkaistuja siirtomaa-ajan ja varhaisen itsenäisyyden ajan historiallisia lähteitä, etnografioita, taidehistoriallisia ja luonnontieteellisiä tutkimuksia, jne.

Suurin asiantuntijuuteni koskee Titicacajärven kaakkoispuolella, nykyisessä Boliviassa noin vuosina 500-1100 jaa. kukoistanutta Tiwanaku-kulttuuria, joka lukeutuu Andien alueen merkittävimpiin inkavaltiota edeltäneisiin sivilisaatioihin. Väitöskirjani on vielä tänä päivänäkin kattavin tutkimus Tiwanaku-hautaustavoista, ja Pariti-saaren tutkimusteni tiimoilta olen julkaissut lukuisia Tiwanaku-keramiikkaa ja -ikonografiaa käsitteleviä artikkeleita sekä yhden monografian (Pariti: The Ceremonial Tiwanaku Pottery of an Island in Lake Titicaca; Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia, Humaniora 364; 2011). 2010-luvun alkupuolen tutkimukseni Pohjois-Chilessä puolestaan keskittyivät kyseiseltä alueelta dokumentoidun Tiwanaku-kulttuurivaikutuksen laajuuden ja ajoituksen uudelleenarvioimiseen. Tiwanaku-kulttuurin suhteen kuulunkin eittämättä maailman keskeisimpiin asiantuntijoihin. Asiantuntemukseni Keski-Andien esi- ja varhaishistorian suhteen on muutenkin vankka. Yliopisto-opetukseni kautta myös koko Latinalaisen Amerikan historia valloituksesta ja siirtomaa-ajasta aina 2000-luvulle on muodostunut vahvuusalueekseni. Lisäksi olen opettanut kursseja muun muassa Latinalaisen Amerikan elokuvasta.

Tieteenalat

 • 615 Historia ja arkeologia
 • Andien tutkimus
 • Bolivia
 • Peru
 • Chile
 • Tiwanaku
 • James Bond

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai