Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1989 2019

Suodatin
Artikkeli
2019

Combining rTMS With Intensive Language-Action Therapy in Chronic Aphasia: A Randomized Controlled Trial

Heikkinen, P. H., Pulvermüller, F., Mäkelä, J. P., Ilmoniemi, R. J., Lioumis, P., Kujala, T. & Klippi, A., 4 helmikuuta 2019, julkaisussa : Frontiers in Neuroscience. 12, 13 Sivumäärä, 1036.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2017

The top ten: best practice recommendations for aphasia

Simmons-Mackie, N., Worrall, L., Murray, L. L., Enderby, P., Rose, M. L., Paek, E. J., Klippi, A., Aphasia United Best Practices Work & Advisory Comm, 2017, julkaisussa : Aphasiology. 31, 2, s. 131-151 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2016

Collaborative participation in aphasic conversation before and after intensive language-action therapy

Tuomenoksa, A., Pajo, K. & Klippi, A., 2016, julkaisussa : Clinical Linguistics & Phonetics. 30, 10, s. 749-769 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2015

30 vuotta afasian tutkimusta Suomessa

Klippi, A., 2015, julkaisussa : Puheterapeutti. 2015, 3, s. 14-15 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

An International Perspective on Quality of Life in Aphasia: A Survey of Clinician Views and Practices from Sixteen Countries

Hilari, K., Klippi, A., Constantinidou, F., Horton, S., Penn, C., Raymer, A., Wallace, S., Zemva, N. & Worrall, L., 2015, julkaisussa : Folia Phoniatrica et Logopaedica. 67, 3, s. 119-130 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Logopedian tutkimuksen uusimmat kulumiset Helsingin yliopistossa

Klippi, A., 2015, julkaisussa : Puheterapeutti. 2015, 4, s. 4-5 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Pointing as embodied practice in aphasic interaction

Klippi, A., 2015, julkaisussa : Aphasiology. 29, 3, s. 337-354 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Preface

Klippi, A., 2015, julkaisussa : Folia Phoniatrica et Logopaedica. 67, 3, s. 113 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

2013

Hearing-impaired recipients' non-vocal action sets as a resource for collaboration in conversation

Pajo, K. & Klippi, A., syyskuuta 2013, julkaisussa : Journal of Pragmatics. 55, s. 162-179 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Suomenkielisten 13-16-vuotiaiden nuorten kielellisten taitojen arviointi

Santala, R., Saaristo-Rinta, S., Metsola, M. & Klippi, A., 2013, julkaisussa : Puhe ja Kieli. 33, 1, s. 15-41 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

2012

Current clinical practices in aphasia therapy in Finland: Challenges in moving towards national best practice

Klippi, A., Sellman, J., Heikkinen, P. & M., L., 2012, julkaisussa : Folia Phoniatrica et Logopaedica. 64, 4, s. 169-178 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2011

Changes in agrammatic conversational speech over a 20 year period – from single word turns to grammatical constructions.

Klippi, A., 2011, julkaisussa : Journal of Interactional Research in Communication Disorders. 2, 1, s. 29-59 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2009

Logopedian tutkimus Helsingin yliopistossa

Klippi, A., 2009, julkaisussa : Puheterapeutti. 2009, 4, s. 4-5 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Maailmanlaajuista kansainvälistä yhteistyötä

Klippi, A., 2009, julkaisussa : Puhe ja Kieli. 29, 4, s. 199-201 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Vaikeavammaisten AVH-, MS- ja CP-kuntoutujien puheterapia: VAKE-hankkeen alustavia tuloksia

Sellman, J., Heikkinen, P. & Klippi, A., 2009, julkaisussa : Puheterapeutti. 2009, 4, s. 25-27 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

2008

Kirjaesittely

Klippi, A., 2008, julkaisussa : Puhe ja Kieli. 28, 3, s. 145-148 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

People with severe and moderate aphasia and their partners as estimators of communicative skills : A client-centred evaluation

Rautakoski, P., Korpijaakko-Huuhka, A-M. & Klippi, A., 2008, julkaisussa : Aphasiology. 22, s. 1269-1293 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2007

Long- and short-term results of children's and adolescents' therapy courses for stuttering

Laiho, A. & Klippi, A., 2007, julkaisussa : International Journal of Language and Communication Disorders. 24, 3, s. 367-382 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Size and composition of the lexicon in prematurely born very-low-birth-weight and full-term Finnish children at two years of age

Stolt, S., Klippi, A., Launonen, K., Munck, P., Lehtonen, L., Lapinleimu, H., Haataja, L. & the PIPARI Study Group, 2007, julkaisussa : Journal of Child Language. 34, 2, s. 283-310 28 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2005

Logopedinen tutkimus ja keskustelunanalyysi

Klippi, A., Laakso, M. & Tykkyläinen, T., 2005, julkaisussa : Puhe ja Kieli. 25, 2, s. 33-34 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Vuorovaikutuksesta puheeseen - puheesta vuorovaikutukseen: sanalliset ja ei-sanalliset ainekset kehittyvässä ja poikkeavassa vuorovaikutuksessa

Klippi, A., 2005, julkaisussa : Puhe ja Kieli. 25, 2, s. 35-52 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2001

Grammatical structuring in Broca's and Wernicke's aphasia in Finnish

Helasvuo, M-L., Klippi, A. & Laakso, M., 2001, julkaisussa : Journal of Neurolinguistics. 14, 2-4, s. 231-254 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1999

A closer look at the 'hint and guess' sequences in aphasic conversation

Laakso, M. & Klippi, A., 1999, julkaisussa : Aphasiology. 13, 4-5, s. 345-363 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu