Henkilökohtainen profiili

Tieteenalat

  • 6160 Muut humanistiset tieteet
  • 519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
  • Kaupunkimaantiede
  • kriittinen kartografia
  • 1171 Geotieteet
  • GIScience
  • Digitaalinen maantiede