Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Eero Lauri Juhana Huovinen on syntynyt 27.10.1944 Helsingissä. Hänen isänsä oli tuomiorovasti, professori Lauri Huovinen ja äitinsä hammaslääkäri Aili Huovinen, s. Virta. Eero Huovinen kävi koulunsa Helsingissä, ensin Saksalaisessa koulussa ja sitten Helsingin normaalilyseossa, mistä hän kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1963.

Huovinen valmistui teologian kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1970 ja teologian tohtoriksi hän väitteli 1978. Huovinen toimi parikymmentä vuotta (1970-1991) teologisen tiedekunnan palveluksessa, ensin assistenttina, sitten systemaattisen teologian apulaisprofessorina ja dogmatiikan professorina sekä tiedekunnan dekaanina. Helsingin yliopiston hallituksen jäsenenä Huovinen oli 2009-2013. Dogmatiikan dosentti hän on vuodesta 1979.

Huovisen tutkimukset ovat kohdistuneet roomalaiskatoliseen teologiaan, Martti Lutherin teologiaan ja ekumeniikkaan. Hän osallistui katolis-luterilaisen Yhteisen vanhurskauttamisjulistuksen viimeistelyyn 1996-1997. Vuosina 2002-2009 hän toimi ruotsalais-suomalaisen luterilais-katolisen dialogikomission puheenjohtajana ja vuodesta 2008 alkaen kansainvälisen luterilais-roomalaiskatolisen ykseyskomission puheenjohtajana. Vuosina 1997-2003 hän oli Strasbourgin ekumeenisen instituutin hallituksen puheenjohtaja.

Huovinen valittiin Helsingin hiippakunnan piispaksi vuonna 1991, missä virassa hän toimi vuoteen 2010 asti. Hän oli pitkään kirkolliskokouksen perustevaliokunnan puheenjohtaja ja kirkon ulkoasiainneuvoston jäsen. Huovinen valittiin vuoden puhujaksi 1994 ja hän on saanut mm. Jenny ja Antti Wihurin rahaston kunniapalkinnon vuonna 2005 sekä Lauri Jäntin säätiön kunniapalkinnon 2013. Hänellä on ollut lukuisia kotimaisia luottamustehtäviä. Luterilaisen maailmanliiton neuvoston jäsenenä hän toimi 1997-2010 sekä liiton varapresidenttinä 2003-2010.

Huovisen puoliso on museoneuvos, pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovinen (s. 1948), joka on toiminut mm. Euroopan museoverkoston hallituksen puheenjohtajana. Heillä on kaksi lasta, Laura (s. 1981) ja Jaakko (s. 1984) sekä neljä lastenlasta.

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Publications

 

 • Catechism of the ELCF, 2000 (writer), translated into Swedish, English, Latin, Russian, Chinese, Hungarian, Croatian, Arabic, Spanish, German, French.
 • Karl Rahner's Concept of the Relation of the Episcopacy and the Papacy, MTh thesis, Finnish 1970.
 • Gottes Wort – Wort über Gott. Hans Küngs Auffassung über die heilige Schrift in den Jahren 1957–1974, Finnish 1978,
 • Idea Christi, Die idealistische Denkform und Christologie in der Theologie Hans Küngs, Finnish 1978, 211 p., German 1985, 159 p.
 • Women and Pastoral Ministry, Finnish 1979. 230 p.
 • Living Dogma: Theological Essays and Applications, Finnish 1987. 236 p.
 • Participation in Immortality: Martin Luther’s Theology of Mortality as a Fundamental Ecumenical Issue, Finnish 1981. 114 p.
 • Martin Luther: Baptism and Faith. Selected writings of Luther on baptism and the faith of the child; introduction and translation into Finnish by Eero Huovinen, 1991. 123 p.
 • Fides infantium: Martin Luthers Lehre vom Kinderglauben, Finnish 1991, 231 p. German 1997, 188 p.
 • The Master from Nazareth, Finnish 1994, 24 p.
 • Talk from the Heart: Pastoral Letter, Finnish 1997, 336 p.
 • No is Yes: Karl Barth’s Philosophical-Theological Point of Departure, Finnish 1999. 126 p.
 • Priest?, Finnish 2001, 336 p., Chinese 2004, 271 p.
 • Long-lasting Joy: The Christmas Gospel, Finnish 2002, 120 p.
 • The Other Sun, Finnish 2003, 221 p.
 • Unitas visibilis. Studia oecumenica in honorem Eero Huovinen espiscopi Helsingiensis. Edited by Jari Jolkkonen, Kari Kopperi, Simo Peura, Antti Raunio. 2004. 276 p.
 • A Vision of the Finnish Good. Festschrift to bishop Eero Huovinen, Finnish 2004. 260 p.
 • Turn Your Face Toward Us, Lord, Finnish 2005. 163 p.
 • Suffering and Joy, Finnish 2006, 215 p.
 • The Open Heaven, Finnish 2008, 315 p.
 • Reason to think. Meditations from the desk of the bishop. Helsinki 2010. 163 p.
 • Baptism, Church, Ecumenism. Collected essays - Gesammelte Aufsätze. Schriften der Luther-Agricola Gesellschaft. Helsinki 2010. 410 p.
 • Justification in the Life of the Church. A Report from the Roman Catholic - Lutheran Dialogue Group fro Sweden and Finland. Uppsala, Stockholm, Helsinki. 2010. 134 p. Also in Swedish and Finnish.
 • The Last Year, Finnish 2011, 347 p.
 • From Heaven Above. Christmas hymn. Finnish 2012. 167 p.
 • From Conflict to Communion. Lutheran - Catholic Common Commemoration of the Reformation in 2017. Lutheran - Roman Catholic Commission on Unity. 2013. 93 p.
 • The New Joy. Gospel of the Resurrection, Finnish 2014. 136 p.
 • Sermon? Finnish 2015. 319 p.
 • Turn out for the best. Articles about life, God and grace. Finnish 2017. 472 p.

Julkaisut

2010

Jeesuksen opin kaksi puolta. Helsingin Sanomat 21.2.2010.

Oikeus uskoa. Helsingin Sanomat 28.3.2010. Vastaus Kari Enqvistille.

Jumala ja jokapäiväinen leipä. Miksi innostuin Wolfgang Schäublen puheesta? Reseptio 2/2010. Kirkon ulkoasiain osaston teologisten asiain tiedotuslehti.

Kuolema. Kirjoitus pyhäinpäivänä. - Ilta-Sanomat  6.11.2010

2011

Miten suomalainen ekumenia on muuttunut. Yliopisto, kirkko ja yhteiskunta. Aila Lauhan juhlakirja. Toim. Antti Laine ja Aappo Laitinen. Helsinki 2011.  S. 128-140.

Eroista ykseyteen. Strasbourgin ekumeeninen instituutti ja luterilais-katolinen ykseyskomissio. Teologinen Aikakauskirja 6/2011

Avioliittolain tavoitteet punnittava tarkoin. Helsingin Sanomat 12.11.2011

Ministeri ja Jumala. Kirjoitus pyhäinpäivänä. - Ilta-Sanomat 5.11.2011

2012

Kristus ja diakonia. Antti Lemmetyisen juhlakirja. Diakonian vuosikirja 2012.

Sitä muuten tarvitaan. Kirjoitus pyhäinpäivänä. - Ilta-Sanomat 2.11.2012

2013

Doctor communis? The ecumenicalsignificance of Martin Luther's theology. Lutherjahrbuch. Organ der internationalen Lutherforschung. Göttingen 2013. S. 13-30.

Mikä tekee minut araksi? Eero Huovisen kirje Esko Seppäselle. Eutanasia. Puolesta & vastaan. Toim. Esko Seppänen & Ilkka Taipale. Helsinki 2013. S. 64-77.

Mitä sinä rakastat? Juhlapuhe Suomen Kulttuurirahaston vuosijuhlassa 27.2.2011. Suomalaisia puheita. Toimittaneet Markku Löytönen ja Anton Eskola. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2013. S. 200-203.

Kuka paavi on? Luterilainen yritys ymmärtää paaviutta. Euangelium benedictum. Siunattu evankeliumi. Katolisuus ja luterilaisuus Jeesuksen sanoman jäljillä. Toim. Timo Junkkaala. Kauniainen 2013. S. 120-135

Työmarkkinoiden vahva taustahahmo. Muistokirjoitus varatuomari, kamarineuvos, kunniasuntio Jouni Veiniosta. Helsingin Sanomat 11.6.2013

140 000. Kirjoitus pyhäinpäivänä.  Ilta-Sanomat 1.11.2013

2014

Kaikille suhteille tasa-arvo, avioliitolle erityisasema. Kanava 6/2014. S.39-41.

Ihmettelen, kirjoitan ja iloitsen. Kotimaa 10.4.2014.

Miksi naimisiin? Kolumni. Vantaan Lauri. 9.1.2014

Ihan tavallista vain. Kolumni. Vantaan Lauri 6.2.2014

Murtuneita mieliä. Kolumni. Vantaan Lauri  6.3.2014

Kaiteesta kiinni. Kolumni. Vantaan Lauri 3.4.2014

Kolmantena päivänä. Kolumni. Vantaan Lauri 8.5.2014

Auringonpalvontaa. Kolumni. Vantaan Lauri 19.6.2014

Hulttio ja Jumala. Kolumni. Vantaan Lauri 4.9.2014

Kengät. Kolumni. Vantaan Lauri 2.10.2014.

Pyhäpuku. Kolumni. Vantaan Lauri 30.10.2014

Ytimekkäästi. Kolumni. Vantaan Lauri  27.11.2014

Saatteeksi. Eva Kleman, Omin silmin. Saarijärvi 2014. S. 7.

Vaiettu murhe. Emerituspiispa Eero Huovinen kirjoittaa historiantutkija Ville Kivimäelle. Eeva. Huhtikuu 2014

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle 22.5.2014. Asia: Kansalaisaloite avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)

Pahat ja pyhät. Kirjoitus pyhäinpäivänä. Ilta-Sanomat 1.11.2014.

2015

Know-How-Zentrum der lutherischen Ökumene. 50 Jahre Institut für ökumensiche Forschung Strassburg. Centre D'Ètudes Oecuméniques 1965-2015. Strasbourg 2015. S. 30-32.

Martin Luther: A Common Teacher, Doctor Communis? The Ecumenical Significance of Martin Luther. The Georg and Janet Harkins Lecture, Luther Colloquy, 2014. Seminary Ridge Review. Gettysburg 2015. S. 22-34.

Unity is in the Hands of God (John 17:20-23). Luther Colloquy Sermon, October 29, 2014. Seminary Ridge Review. Gettysburg 2015. S. 63-65.

Miten harjoittaa ekumeniaa totuusyhteisössä. Kanava  2/2015, S. 26-31.

10-s-3-min-ja-2-t-luterilais-katolisia-suhteita. Teologia.fi 2015

Jumalan sanan turvassa. Sanoin ja sävelin. Seppo Suokunnaan juhlakirja. Helsinki 2015. S. 65-71.

Antti Saarelma 50 vuotta. Kotimaa 6.8.2015 ja Aamulehti 11.8.2015

2016

Vastakkainasettelu kirkkojen välillä lientyy. Viraskynä, Helsingin Sanomat 26.3.2016.

"Kristus itse on meidän vanhurskautemme". Miten Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista muuttui? Teologinen Aikakauskirja 4/2016, s. 352-359.

2017

Parhain päin. Kirjoituksia elämästä, Jumalasta ja armosta. WSOY. Helsinki. 472 s. 

Lisätietoja Eero Huovisen kirjoituksista ja puheista

http://www.helsinginhiippakunta.evl.fi/piispa/helsingin_hiippakunnan_piispat/eero_huovinen/puheenvuoroja/?x20117=Select/List

Tieteenalat

 • 614 Teologia