Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

 • Akatemiatutkija 2021-2026 'Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja rodullisuus utopian jälkeisessä Latinalaisessa Amerikassa'
 • Suomen Akatemian tutkimushankkeen johtaja 'Kansalaisuusutopiat globaalissa etelässä: Transformatiivisten vaihtoehtojen etsintä pettymysten aikakaudella' (2019-2024)
 • Koneen säätiön rahoittaman tutkimushankkeen johtaja: Feministinen aktivismi ja Suomen tasa-arvokumppanuudet kehitysyhteistyössä (2024-2027)
 • Kestävyystieteiden instituutin (HELSUS) jäsen, Helsingin yliopisto
 • Eriarvoisuus-tutkimusverkoston jäsen (INEQ), Helsingin yliopisto

Tutkin kehitystä, politiikkaa ja valtaa Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Erityisesti minua kiinnostavat alkuperäiskansojen politiikka, etnisyys, antirasismi, inkluusio ja intersektionaaliset eriarvoisuudet globaalissa etelässä sekä dekolonisoivat ja paikalliset vaihtoehdot valtavirran kehitysajattelulle ja -käytännöille. Olen tehnyt tutkimusta Boliviassa, Kuubassa ja Keniassa.

Suomen kehitysyhteistyön osalta tutkin erityisesti kansalaisyhteiskuntien ja demokratian tukemista.

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa (2019-2024) tutkimme uutta alkuperäiskansa-, nuoriso- ja feminismiaktivismia suurten kansannousujen jälkeisissä globaalin etelän konteksteissa (Bolivia, Kenia, Tunisia). Hankkeessa toimii lisäkseni yliopistotutkija Henri Onodera ja väitöskirjatutkija Martta Kaskinen. Hankkeen tulokset julkaistaan kokoomateoksessa Citizenship Utopias in the Global South: Emergent Forms of Activism in Times of Disillusionment (Routledge, Political Sociology -kirjasarja, 2024). Hanke lisää ymmärrystä yhteiskunnallisesta aktivismista ja muuttuvasta kansalaisuudesta globaalin etelän konteksteissa.

Akatemiatutkijakaudellani (2021-2026) keskityn lisäksi tutkimaan yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja rodullisuutta Latinalaisen Amerikan vallankumouksissa (Bolivia, Kuuba). Päähuomio on antirasismissa. Hanke tuottaa tietoa rasismista ja rodullisista eriarvoisuuksista sekä lisää ymmärrystä yhdenvertaisuudesta.

Koneen säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa 'Feministinen aktivismi ja Suomen tasa-arvokumppanuudet kehitysyhteistyössä' (2024-2027) tutkimme sukupuolten tasa-arvoa Suomen rahoittamissa kehitysyhteistyöhankkeissa Keniassa. Tutkimme kahdenvälisiä, monenkeskisiä, yksityissektorin ja kansalaisyhteiskunnan hankkeita historiallisena hetkenä, jolloin Suomen kehitysyhteistyön maaohjelmaa ollaan ajamassa alas. Hankkeen tutkijoita ovat Martta Kaskinen ja Carolina Buendía Sarmiento.

Ensimmäinen kirjani Vivir Bien as an Alternative to Neoliberal Globalization (Routledge, 2018) käsittelee alkuperäiskansojen politiikkaa, valtionmuutosprosessia ja vaihtoehtoisten kehitysmallien etsintää Boliviassa. Pohdin niitä mahdollisuuksia ja haasteita, joita uudenlaisiin kulttuurisiin ja ekologisiin kehityskäsityksiin ja -käytäntöihin liittyy globaalien eriarvoisuuksien maailmassa.

Olen opettanut monia kursseja kandi-, maisteri- ja tohtoritasoilla, mm. Yhteiskunnallinen liikehdintä, valta ja valtio globaalissa etelässä; Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit; Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö; Kehitysteorioiden klassikot; Valtio ja kansalaisyhteiskunta Latinalaisessa Amerikassa; Etnografiset menetelmät; Monimenetelmät; Kandidaatinseminaari; Väitöskirjaseminaari.

 

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Kehitysmaatutkimus, Valtiotieteiden tohtori

Myöntöpäivä: 2 jouluk. 2014

Kulttuuri ja sosiaaliantropologia, Valtiotieteiden maisteri

Myöntöpäivä: 17 toukok. 2006

Asemat yliopiston ulkopuolella

Associate researcher, Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES)

2 tammik. 201631 jouluk. 2017

Associate researcher , Institute of Development Studies (IDS), University of Nairobi

1 marrask. 201431 lokak. 2015

Tieteenalat

 • 5203 Globaali kehitystutkimus
 • Kehityksen politiikka
 • Poliittinen antropologia
 • Kehityksen poliittinen talous
 • Dekoloniaalisuus
 • Jälkikoloniaali teoria
 • Valtionmuodostus
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus
 • Rodullisuus
 • Politiikka
 • Etnisyys
 • Alkuperäiskansat
 • Latinalainen Amerikka
 • Bolivia
 • Kuuba
 • Afrikka
 • Kenia
 • Vaihtoehtoinen kehitys
 • Kehityspolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kehitysapu
 • Kansalaisuus
 • globaali etelä

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai