Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Olen kognitiivisen neurotieteen tutkija, luennoija/opettaja ja työskentelen ajoittain myös kliinisenä neuropsykologina. Opetukseni painottuu psykologin kliinisiin taitoihin ja luennoin niin yliopistolla kuin sen ulkopuolellakin mm. oppimisesta, kehityksestä, aivojen toiminnasta sekä sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista. Teen myös podcast-jaksoja psykologian opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteiseen Kompleksi Podcastiin. Koska minulla on sekä psykologian tohtorin että diplomi-insinöörin tutkinnot, tutkimustyössäni yhdistelen ohjelmointitaitoja, digitaalista signaalinkäsittelyä ja kliinisen psykologian osaamistani. Tutkimukseni keskittyy osaltaan kielen ja oppimisen aivoperustaan ja varhaisiän interventioihin, toisaalta taas teen myös tutkimusta kliinisen neuropsykologian ilmiöistä. Vapaa-aikani kuluu tanssien.

Tieteenalat

  • 515 Psykologia
  • Cognitive Neuroscience

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai