Valokuva Eino Partanen
20072021

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Olen kognitiivisen neurotieteen tutkija, luennoija/opettaja ja työskentelen ajoittain myös kliinisenä neuropsykologina. Opetukseni painottuu psykologin kliinisiin taitoihin ja luennoin niin yliopistolla kuin sen ulkopuolellakin mm. oppimisesta, kehityksestä, aivojen toiminnasta ja vastaavista aihesta, mutta myös yleisemmistä psykologisista ilmiöistä kuten työstressistä ja sen vaikutuksista. Järjestän myös tapahtumia ja kongresseja, ja jatkossa myös muita tieteen popularisointiin tähtääviä projekteja. Koska minulla on sekä psykologian tohtorin että diplomi-insinöörin tutkinnot, tutkimustyössäni yhdistelen ohjelmointitaitoja, digitaalista signaalinkäsittelyä ja kliinisen psykologian osaamistani. Tutkimustyössäni keskityn puheen havaitsemiseen, vauvojen kuulokykyjen kehitykseen kielen kehitykseen sekä menetelmäkehitykseen. Tutkimusmenetelmäni ovat ensisijaisesti lasten ja vauvojen EEG- ja MEG-mittaukset. Vapaa-aikani kuluu tanssien.

Tällä hetkellä toimin seuraavissa tieteellisissä tutkimusprojekteissa:

Professori Teija Kujalan Lukivauva-hankkeessa pyrimme selvittämään lukihäiriön hermostollisia mekanismeja ja etsimään kuntoutusmenetelmiä vauvoille, joiden vanhemmilla on lukihäiriö ja joilla on tämän vuoksi perinnöllisen lukihäiriön riski.

Laajassa Helsingin Yliopiston ja Karoliinisen Instituutin yhteistyöprojektissa pyrimme tutkimaan laulun ja kenguruhoidon tehoa keskosten kehityksellisten häiriöiden ennaltaehkäisyssä.

Edellämainittujen ohella työskentelen useiden pienempien aihekokonaisuuksien parissa.

Tieteenalat

  • 515 Psykologia
  • Cognitive Neuroscience

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maatasolla toteutettu yhteistyö. Saat syvempiä lisätietoja pisteitä napsauttamalla.
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.