Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Olen poliittisen historian väitöskirjatutkija valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Tekeillä oleva väitöskirjani pureutuu koulutuksen ja sivistyksen historiaan osana hyvinvointivaltion kehitystä. Minua kiinnostavat erityisesti sivistykselle ja koulutukselle annetut yhteiskunnalliset roolit ja merkitykset sekä sivistyksen ja koulutuksen käyttö yrityksissä kehittää ja muuttaa yhteiskuntaa. Olen rajannut tarkastelun työväenliikkeen näkemyksiin sivistyksestä ja koulutuksesta. Tarkasteltavat toimijat ovat Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ja Työväen Sivistysliitto, joiden koulutus- ja sivistyspolitiikkaa ja sivistystyötä analysoidaan tutkimuksessa pitkällä aikavälillä, vuosina 1900–1970. Suomea tarkastellaan tutkimuksessa osana laajempaa pohjoismaista viitekehystä.

Tutkimusintressejäni ovat: hyvinvointivaltion historia, kasvatuksen ja koulutuksen historia, käsitehistoria, työväenliikkeen historia ja aatehistoria.

Väitöskirjatutkimukseni ohella olen työskennellyt tuntiopettajana poliittisessa historiassa sekä Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmassa.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Poliittinen historia, VTM, Helsingin yliopisto

Myöntöpäivä: 21 toukok. 2014

Tieteenalat

  • 5201 Poliittinen historia