Valokuva Elina Kaarlejärvi
20182022

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuskohteet

Olen yhteisöekologi ja kiinnostunut monimuotoisuuden merkityksestä lajiyhteisöjen vakaudelle ja toiminnoille muuttuvassa ympäristössä. Mikä tekee yhteisöistä herkkiä muutokselle, mikä vahvistaa niiden vakautta? Hyödynnän työssäni havaintoaineistoja laaja-alaisten ilmiöiden selvittämiseksi sekä maasto- ja kasvihuonekokeita testatakseni mekanismeja, jotka vaikuttavat havaittujen laaja-alaisten ilmiöiden taustalla.

Tällä hetkellä työskentelen itsenäisenä tutkijana Suomen Kulttuurirahaston apurahalla. Ennen tätä (2018-2021) työskentelin postdoc-tutkijana ’Research Centre for Ecological Change’ –tutkimusryhmässä, jossa tutkin metsissämme tapahtuneita pitkäaikaismuutoksia. Tutkin esimerkiksi, miten talousmetsien hoito ja ilmastonmuutos ovat muokanneet metsiemme aluskasvillisuuden monimuotoisuutta ja toiminnallisia ominaisuuksia (nk. functional traits). Tämä tutkimus on yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijoiden kanssa Luken pitkäaikaisaineistoon pohjautuen.

Kolmivuotisessa postdoc-projektissani (2015-2018) tutkin miten toiminnallinen monimuotoisuus vaikuttaa ekosysteemin toimintoihin. Sain rahoituksen tähän Ruotsin tiedeakatemialta (Vetenskapsrådet, 2015-00498) ja yhteistyökumppaneinani toimivat professorit Eric Post Kalifornian yliopistosta (UC Davis) ja Harry Olde Venterink Brysselin yliopistosta (Vrije Universiteit Brussel).

Väitöskirjatyössäni (Uumajan yliopisto, 2008-2014) tutkin kenttäkokeita käyttäen kasvien ja kasvinsyöjien välisiä vuorovaikutuksia tundralla. Nämä kokeet tuottivat uutta tietoa siitä, miten kasvinsyöjät voivat ylläpitää tundra ekosysteemin tasapainoa ja palautuvuutta ilmaston muuttuessa (tarkemmin tuloksista täällä).

Tieteenalat

  • 1181 Ekologia, evoluutiobiologia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai