• PL 59 (Unioninkatu 38)

  00014

  Suomi

 • Suomi

20022021

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Toimin tällä hetkellä tutkijatohtorina musiikkitieteen oppiaineessa ja teen tutkimusta omassa Suomen Akatemian rahoittamassa projektissani "Liikkuva tieto: kulttuurisen tiedon muuttuvat ruumiillistumat senegalilaisissa sabar-esityksissä". Tutkin sitä, miten kulttuurista tietoa ruumiillistetaan tanssin ja musiikin keinoin, ja miten samanlaisia esityksellisiä ilmaisuja tulkitaan erilaisissa konteksteissa.

Johdan myös tiedettä ja taidetta yhdistävää hanketta "World Wide Women - Naismuusikot rajojen ylittäjinä ja tulevaisuuden rakentajina", joka tutkii ja tukee naisten toimijuutta omissa yhteisöissään ja globaalisti verkostoituneessa musiikkielämässä keskittyen erityisesti kulttuurirajat yrittäviin musiikki-ilmiöihin ja ylirajaiseen yhteistyöhön.

Suoritin tohtorintutkintoni Tampereen yliopistossa pääaineenani etnomusikologia. Nykyinen tutkimuksen laajentaa väitöskirjani “Performing a Tradition in Music and Dance: Embodiment and Interaction in Sabar Dance Events” (2014) senegalilaisten sabar-tanssijuhlien käsittelyä muihin saman perinteen esitystilanteisiin. Senegalilaisen tanssin ja musiikin lisäksi olen tehnyt tutkimusta afrikkalaisesta musiikista ja afrikkalaisista muusikoista Suomessa sekä muusikoiden antirasistisesta toiminnasta.

Tutkimusaiheideni ohella opetukseni painottuu etnomusikologisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin: etnomusikologian tutkimushistoriaan ja metodologiaan, etnografiseen kenttätyöhön ja kirjoittamiseen liittyviin kysymyksiin, tanssin ja musiikin ja niiden tutkimuksen kytköksiin sekä esitysanalyysiin.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

musiikintutkimus, filosofian tohtori, Tampereen yliopisto

Myöntöpäivä: 18 helmikuuta 2015

Asemat yliopiston ulkopuolella

puheenjohtaja, Suomen Etnomusikologinen seura

20202021

puheenjohtaja, Maailman musiikin keskus ry

20102020

Tieteenalat

 • 6131 Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet
 • Musiikkitiede
 • Etnomusikologia
 • Tanssintutkimus
 • Etnografia
 • Esitystutkimus
 • 6160 Muut humanistiset tieteet
 • Kulttuurintutkimus
 • Afrikan tutkimus

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai