Valokuva Ellen Eftestöl-Wilhelmsson

Ellen Eftestöl-Wilhelmsson, Professor of Civil and Commercial Law

  • PL 4 (Yliopistonkatu 3)

    00014

    Suomi

1994 …2020

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2019

A sustainable behavioural change in the transport industry – the role of emission information

Eftestöl-Wilhelmsson, E., 30 elokuuta 2019, Sustainable and Efficient Transport: Incentives for Promoting a Green Transport Market. Eftestøl-Wilhelmsson, E., Sankari, S. & Bask, A. (toim.). Edward Elgar, s. 142-160 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Nudging a Behavioural Change in Maritime Carriage of Goods - The Role of Information

Eftestöl-Wilhelmsson, E. & Sankari, S. E., 1 lokakuuta 2019, Research Handbook on Maritime Law and Regulation. Chuah, J. (toim.). Cheltenham: Edward Elgar, s. 170-185 16 Sivumäärä (Research Handbooks in Private and Commercial Law series).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Pragmatism inom nordisk kontrakts- och skadeståndsrätt: ”På denne måten viser vi att vi som samfunn tar avstand fra at menneskers kropp skal kunne kjøpes” – eller business as usual? En kommentar till två nordiska rättsfall om prostitutionsinkomster

Eftestöl-Wilhelmsson, E., 20 joulukuuta 2019, Pragmatism vs. principfasthet i nordisk förmögenhetsrätt. Kleineman, J. (toim.). Jure, s. 161-180 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Promoting Sustainable Choices in Business: The Role of Emission Information

Yliheljo, E. & Eftestöl-Wilhelmsson, E., 2019, Legal Reform and the Development of Rule of Law: A Comparision between China and Finland. Su, C. & Liukkunen, U. (toim.). Bejing, CHINA: Social Sciences Academic Press, s. 79-100 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tjenesteagentens rett til avgansgsvederlag: Analogibetraktninger i EU-perspektiv

Eftestöl-Wilhelmsson, E., 2019, Festskrift til Bent Iversen. Iversen, T., Gam Madsen, L. H. & Kastrof, S. (toim.). Djøf, s. 247-264 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Yes, Jan - the law is lagging behind!

Eftestöl-Wilhelmsson, E., 2019, Skrifter till Jan Rambergs minne. Karlsson-Tuula, M. & Persson, A. H. (toim.). Stockholm: Jure förlag, s. 67-80 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2015

Respons - ett stöd för lärandet: En pedagogisk analys av respons som stöd för lärandet under en kurs i juridik vid Helsingfors universitet

Eftestöl-Wilhelmsson, E., 2015, Hur svårt kan det vara? En antologi om hur lärare inomden högre utbildningen förnyar undervisningen. Londen, M., Mickwitz, Å. & Tiihonen, S. (toim.). Helsingfors: Nordica Helsingiensia (NH) , Vuosikerta 41. s. 241-255 14 Sivumäärä (Nordica Helsingiensia; Vuosikerta 41).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The Professor Kurt Grönfors Memorial Lecture: Session 2 - Concluding Remarks

Eftestöl-Wilhelmsson, E., 2015, The Professor Kurt Grönförs Memorial Lecture: 10th of April 2014. Stockholm: Svenska Sjörättsföreningen, s. 84-86 3 Sivumäärä (Skrifter / Svenska sjörättsföreningen; nro 83).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Towards a Common EU Framework for Multimodal Contracts of Carriage?

Eftestöl-Wilhelmsson, E., 2015, Current Issues in Hong Kong and International Maritime Law. Minkang, G. & Liang, Z. (toim.). Hong Kong: City School of Law Hong Kong , s. 67-79 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2014

Is a harmonised liability system a necessary prerequisite for European multimodal transport? The Finnish logistics service provider’s point of view.

Eftestöl-Wilhelmsson, E. & Bask, A., 2014, Oikeuden historiasta tulevaisuuden Eurooppaan : Pia Letto-Vanamo 60 vuotta. Mäenpää, O., Frände, D. & Korpisaari, P. (toim.). Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, s. 41-50 10 Sivumäärä (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja.E-sarja.; nro 26).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2013

The European Project on Sustainable Multimodal Transport: Is a Harmonised Liabilty System The Right Tool?

Eftestöl-Wilhelmsson, E., 2013, Carriage of Goods by sea, Land and Air : Uni-modal and Multi-modal Transport in the 21st Century. Soyer, B. & Tettenborn, A. (toim.). United Kingdom : Routledge, s. 231-249 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2011

European Sustainable Freight: The Role of Contract Law

Eftestöl-Wilhelmsson, E., 2011, Environmental Liabilities in Ports and Coastal Areas – Focus on Public Authorities and Other Actors. Åbo: Åbo Akademi University, Institute of Maritime and Commercial Law

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2005

Konkurranseklausuler og avgangsvederlag

Eftestöl-Wilhelmsson, E., 2005, Avtalslagen 90 år. Aktuell nordisk rättspraxis. Stockholm: Norstedts Juridik, s. 195-204 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

1994

Handelsagentens sluttoppgjer - særleg om goodwillerstatning

Eftestöl-Wilhelmsson, E., 1994, Det Juridiske Fakultets skriftserie . 67 Sivumäärä (Det Juridiske Fakultets skriftserie (Publication Series of the Faculty of Law); Vuosikerta 1994 (48)).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen